Ρυθμίσεις εισαγωγής URL διαφήμισης

Κατά την εισαγωγή διαφημίσεων με αρχείο CSV ή με το εργαλείο "Πραγματοποίηση πολλαπλών αλλαγών", μπορεί να έχετε νέες διαφημίσεις που διαφέρουν από τις υπάρχουσες διαφημίσεις μόνο ως προς τα πεδία URL.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε αρκετές νέες διαφημίσεις που έχουν το ίδιο δημιουργικό με τις υπάρχουσες διαφημίσεις, αλλά διαφορετικά URL προβολής και τελικά URL. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα URL των υπαρχουσών διαφημίσεων (για παράδειγμα, να προσθέσετε κώδικες παρακολούθησης) ή να δημιουργήσετε νέες διαφημίσεις με διαφορετικά URL (για παράδειγμα, να δοκιμάσετε μια διαφορετική σελίδα προορισμού για το ίδιο δημιουργικό).

Για να καθορίσετε πώς το Google Ads Editor θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις νέες διαφημίσεις, διαλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές από το στοιχείο Εργαλεία > Ρυθμίσεις (Windows) ή από το στοιχείο Google Ads Editor > Προτιμήσεις (Mac).

Στην καρτέλα Γενικά, στο παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων, εντοπίστε το μενού στην ενότητα Εισαγωγή και κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Αλλάξτε τα υπάρχοντα URL ή τις υπάρχουσες διαδρομές σε νέα URL ή νέες διαδρομές
    Αν διαλέξετε αυτήν την επιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εισαγωγή CSV ή το εργαλείο "Πραγματοποίηση πολλαπλών αλλαγών", για να επεξεργαστείτε τα URL των υπαρχουσών διαφημίσεων. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε δύο διαφημίσεις που διαφέρουν μόνο ως προς τα URL, χρησιμοποιώντας την εισαγωγή CSV ή το εργαλείο "Πραγματοποίηση πολλαπλών αλλαγών".
  • Δημιουργήστε νέα διαφήμιση, αν διαφέρει το URL προβολής ή το τελικό URL ή οι διαδρομές
    Οι διαφημίσεις που διαφέρουν μόνο ως προς τα URL θεωρούνται διαφορετικές. Επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εισαγωγή CSV ή το εργαλείο "Πραγματοποίηση πολλαπλών αλλαγών", για να δημιουργήσετε μια νέα διαφήμιση που διαφέρει από μια υπάρχουσα διαφήμιση μόνο ως προς τα πεδία URL. Αν διαλέξετε αυτήν την επιλογή, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας URL υπαρχουσών διαφημίσεων, καταχωρώντας δύο σειρές για τη διαφήμιση. Με τη μία σειρά καταργείται ρητά η παλιά διαφήμιση και με την άλλη σειρά δημιουργείται η νέα.
  • Δημιουργήστε νέα διαφήμιση, αν διαφέρει το URL προβολής ή η διαδρομή
    Αυτή η επιλογή είναι ένας συνδυασμός των δύο πρώτων επιλογών. Αν η εισηγμένη διαφήμιση έχει διαφορετικό URL εμφάνισης, δημιουργείται μια νέα διαφήμιση. Αν η εισηγμένη διαφήμιση έχει διαφορετικό τελικό URL, γίνεται επεξεργασία της υπάρχουσας διαφήμισης.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας