Настройки за импортиране на URL адресите на рекламите

Когато импортирате реклами чрез CSV файл или инструментите за извършване на няколко промени, възможно е да имате нови реклами, които се различават от съществуващите само по полетата си с URL адреси.

Да предположим например, че имате няколко нови реклами със същия текст като съществуващите, но с различни показвани и крайни URL адреси. Може да решите да редактирате URL адресите на съществуващите реклами (например за да добавите проследяващи кодове) или да създадете нови реклами с други URL адреси (например за да изпробвате различна целева страница за същия рекламен текст).

За да посочите как Google Ads Редактор трябва да третира новите реклами, изберете една от опциите по-долу от Инструменти > Настройки (Windows) или Google Ads Редактор > Предпочитания (Mac).

В раздела Общи в диалоговия прозорец с настройките намерете менюто под Импортиране и изберете една от следните опции:

  • Съществуващите URL адреси или пътища да се променят на нови
    Когато е избрана тази опция, можете да използвате импортиране на CSV файл или инструмента „Извършване на няколко промени“, за да редактирате URL адресите на съществуващи реклами. Не можете да създадете две реклами, които се различават само по URL адресите, чрез импортиране на CSV файл или инструмента „Извършване на няколко промени“.
  • Да се създава нова реклама, ако показваният или крайният URL адрес или пътищата са различни
    Рекламите, които се различават само по URL адресите си, се считат за отделни, така че можете да използвате импортиране на CSV файл или инструмента „Извършване на няколко промени“, за да създадете нова реклама, която се различава от съществуваща само по полето си с URL адрес. Ако изберете тази опция, пак можете да редактирате URL адресите на съществуващите реклами, като въведете два реда за рекламата (един, за да премахнете изрично старата реклама, и друг, за създадете новата).
  • Създаване на нова реклама, ако пътят или показваният URL адрес са различни
    Тази опция комбинира първите две. Ако импортираната реклама е с различен показван URL адрес, се създава нова реклама. В случай че импортираната реклама е с различен краен URL адрес, редактира се съществуващата реклама.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
10416851919385290797
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067