Wykluczenia

Dodawanie wykluczających słów kluczowych

Wykluczające słowa kluczowe można dodawać w kampanii lub grupie reklam pojedynczo lub zbiorczo.

Pamiętaj
W kampaniach w sieci reklamowej i kampaniach wideo wykluczające słowa kluczowe działają inaczej niż w kampaniach w sieci wyszukiwania. W każdej reklamie w kampanii wideo lub w kampanii w sieci reklamowej pod uwagę branych jest maksymalnie 5,000 wykluczających słów kluczowych. Zależnie od innych słów kluczowych i metod kierowania w grupie reklam strony, na których pojawia się Twoja reklama, mogą czasami zawierać wykluczone hasła. 

Dodawanie pojedynczych wykluczających słów kluczowych do grup reklam lub kampanii

 1. Kliknij Słowa kluczowe i kierowanie > Słowa kluczowe, Wykluczające.
 2. Kliknij Dodaj wykluczające słowo kluczowe i wybierz Wykluczające słowo kluczowe na poziomie grupy reklam lub Wykluczające słowo kluczowe na poziomie kampanii.
 3. Po wyświetleniu monitu wybierz, gdzie chcesz dodać nowe wykluczające słowo kluczowe, i kliknij OK.
 4. Wpisz w panelu edycji wykluczające słowo kluczowe.

Dodaj wiele wykluczających słów kluczowych

Za pomocą narzędzia Wprowadź wiele zmian nie można jednocześnie dodawać wykluczających słów kluczowych kampanii i grupy reklam. Wybierz wykluczające słowa kluczowe albo wykluczające słowa kluczowe kampanii.

 1. Kliknij Słowa kluczowe i kierowanie > Słowa kluczowe, Wykluczające.
 2. Kliknij Wprowadź wiele zmian.
 3. Wybierz Moje dane zawierają kolumny kampanii i/lub grup reklam albo Użyj wybranych miejsc docelowych
  • Jeśli wybierzesz Użyj wybranych miejsc docelowych, wybierz Dodaj jako wykluczające słowa kluczowe na poziomie kampanii lub Dodaj jako wykluczające słowa kluczowe na poziomie grupy reklam.
 4. Wpisz lub wklej wykluczające słowa kluczowe w siatce.
 5. Kliknij Przetwórz.
 6. Narzędzie Wprowadź wiele zmian wyświetli liczbę dokonanych zmian. Kliknij Zakończ i sprawdź zmiany.
 7. Sprawdź zmiany oczekujące. Aby dodać oczekujące zmiany do konta, kliknij Zachowaj. Aby cofnąć zmiany, kliknij Odrzuć.

Wklejanie wykluczających słów kluczowych z innej kampanii lub grupy reklam

Można kopiować i wklejać wykluczające słowa kluczowe między kampaniami lub grupami reklam.

Wklejanie wykluczających słów kluczowych w kilku grupach reklam lub kampaniach

 1. Skopiuj wykluczające słowa kluczowe.
 2. Wybierz wiele kampanii docelowych lub grup reklam w widoku danych, naciskając klawisz Ctrl (Windows) lub ⌘ (Mac) i klikając nazwę kampanii lub grupy reklam.
 3. Wklej słowa kluczowe w grupach reklam lub kampaniach.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne