Общ преглед на редактирането

За повечето видове редакции можете да изберете една от следните опции в Google Ads Редактор:

Google Ads Редактор не поддържа някои промени на ниво профил, като например редактиране на данните за таксуване или предпочитанията за профила. За изменения, свързани с профила или таксуването, моля, влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.bg.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
73067
false
false