Символи и цветове в Google Ads Редактор

Следните символи, цветове и шрифтове показват състоянието на елементите в профила Ви.

Символи

 • плюс (+): добавяне;
 • делта (∆): промяна;
 • минус (-): изтриване;
 • червен кръг: грешка (елементът няма да се публикува);
 • жълт кръг: предупреждение (може да съществува проблем с елемента, като например нарушение на правилата на Google Ads);
 • зелено: потвърждение за публикуване (Научете за проверяването на промените преди публикуване).

Цветово открояване

След като изтеглите последните промени или импортирате файл, в Google Ads Редактор се показва цветово открояване, за да се посочат следните типове промени:

 • лилаво: непубликувана местна промяна;
 • зелено: новоизтеглена или импортирана промяна;
 • червено: непубликувана местна промяна, която е несъвместима с изтеглена или предложена промяна.

Шрифт

 • удебелен: непубликувана местна промяна;
 • сив: поставена на пауза или изтрита кампания или рекламна група;
 • зачертан: изтрит елемент.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?