Uppgradera till den senaste versionen

Google Ads Editor söker efter uppdateringar när du startar programmet och med jämna mellanrum medan det körs. Du behöver alltså inte hämta uppgraderingar manuellt. 

Om det finns en tillgänglig uppdatering som inte kräver att du hämtar kontoinformationen på nytt installeras uppdateringen i bakgrunden. Om Google Ads Editor hittar uppdateringen medan det körs visas ett meddelande. Vid uppdateringar som kräver att du hämtar kontodata på nytt, visas alltid ett meddelande om att en ny version är tillgänglig. Du kan välja om du vill växla till den nya versionen och får veta om du behöver hämta kontodata igen. 

Om du måste hämta informationen igen försvinner inga ändringar som inte har lagts upp när du installerar uppdateringen. Om du har gjort ändringar i den befintliga versionen visas ett meddelande en gång per konto, om att du måste importera ändringarna efter att ha hämtat kontot i den nya versionen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt