Inovácia na najnovšiu verziu

Google Ads Editor po spustení pravidelne vyhľadáva aktualizácie, takže inovácie nemusíte sťahovať manuálne. 

Ak je aktualizácia k dispozícii, nie je nutné, aby ste znova stiahli údaje z účtu. Môže sa nainštalovať bez zobrazenia výzvy alebo na ňu dostanete výzvu počas prevádzky aplikácie Google Ads Editor. V prípade aktualizácie, ktorá si vyžaduje opätovné stiahnutie údajov z účtu, dostanete upozornenie na dostupnosť novej verzie. Výzva obsahuje otázku, či chcete prejsť na novú verziu, a upozorní vás na nutnosť opätovného stiahnutia údajov z účtu. 

Ak je potrebné opätovné stiahnutie údajov, po nainštalovaní aktualizácie nedôjde k odstráneniu neodoslaných zmien. Ak máte v aktuálnej verzii zmeny, raz za každý účet vás vyzveme, aby ste po stiahnutí účtu importovali zmeny do novej verzie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory