Uaktualnienie do najnowszej wersji

Edytor Google Ads wyszukuje aktualizacje po uruchomieniu i od czasu do czasu w trakcie działania, więc nie musisz go aktualizować samodzielnie. 

Jeśli dostępna jest aktualizacja, która nie wymaga ponownego pobierania danych konta, może zostać zainstalowana w tle lub może wyświetlić się monit (jeżeli aktualizacja zostanie wykryta podczas działania Edytora Google Ads). Aktualizacja wymagająca ponownego pobrania danych konta zawsze wyświetla monit o udostępnieniu nowej wersji. Monit zapyta, czy chcesz przejść na nową wersję, i poinformuje Cię, jeśli nie trzeba ponownie pobierać danych konta. 

Jeżeli wymagane jest ponowne pobranie danych konta, zainstalowanie aktualizacji nie spowoduje usunięcia nieopublikowanych zmian. Jeśli masz zmiany w obecnej wersji, pojawi się monit, by zaimportować zmiany po pobraniu konta w nowej wersji (jeden raz na dane konto).

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem