Edytor Google Ads w wersji 2.6

Nowości w Edytorze Google Ads

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach i aktualizacjach wprowadzonych w Edytorze Google Ads w wersji 2.6 z lutego 2024 r. Edytor Google Ads jest dostępny na 64-bitowe wersje systemów Windows 10 i nowsze oraz MacOS 11 i nowsze. Pobierz najnowszą wersję Edytora Google Ads

Na tej stronie


Nowe funkcje

Przejście z reklam displayowych Google na kampanie Performance Max

Edytor obsługuje teraz migrację kampanii w sieci reklamowej do kampanii Performance Max.

Migracja kampanii Performance Max z eksperymentami

Nowy, ulepszony Edytor umożliwia teraz tworzenie eksperymentów w kampaniach Performance Max i zarządzanie nimi. Dzięki temu możesz porównywać skuteczność kampanii Performance Max z co najmniej 1 innym typem kampanii. Wprowadziliśmy też obsługę migracji kampanii w sieci reklamowej do kampanii Performance Max. Dodatkowo będzie można tworzyć eksperymenty służące do porównywania skuteczności kampanii.

Sugerowane pola rekomendacji typu „Dodaj elastyczną reklamę displayową”

Zalecane pola są teraz dostępne po zastosowaniu w Edytorze rekomendacji typu „Dodaj elastyczną reklamę displayową”. Rekomendacja typu „Dodaj elastyczną reklamę displayową” powoduje utworzenie nowej reklamy z wstępnie wypełnionymi tekstami i obrazami.

Strategia ustalania stawek Rezerwacja CPM

Edytor obsługuje teraz strategię ustalania stawek Rezerwacja kosztu tysiąca wyświetleń (CPM), podobną do strategii Docelowy CPM. Większość kampanii obsługujących Docelowy CPM, z wyjątkiem kampanii sekwencyjnych z reklamami wideo, można jednorazowo uaktualnić do strategii Rezerwacja CPM. Edytor Google Ads w wersji 2.6 nie umożliwia przejścia ze strategii Rezerwacja CPM na Docelowy CPM.

Elastyczne reklamy wideo z wieloma komponentami

Edytor obsługuje teraz reklamy z wieloma komponentami w kampaniach wideo. Do każdej elastycznej reklamy wideo możesz dodać maksymalnie 5 filmów, nagłówków, długich nagłówków, tekstów reklamy i wezwań do działania.

Wstrzymana przez system

Edytor umożliwia teraz filtrowanie różnych przyczyn wyświetlenia komunikatu „Wstrzymana przez system”. Jedną z możliwych przyczyn jest „Błąd systemu”, który może wystąpić, gdy grupa reklam zostanie skopiowana i wklejona w interfejsie. Mogą wówczas wystąpić problemy związane z ich nieprawidłowym skopiowaniem i wklejeniem. Inną możliwą przyczyną jest wycofanie określonych kryteriów na poziomie grupy reklam i ich automatyczne usunięcie z grup reklam. Ta funkcja pozwala też sprawdzać i w razie potrzeby zbiorczo włączać wstrzymane grupy reklam.

Wbudowane listy odbiorców

Edytor obsługuje teraz wbudowane listy odbiorców w grupach plików i grupach reklam. Zamiast dołączać udostępnioną nazwaną listę odbiorców z biblioteki możesz teraz używać sygnałów dotyczących danych demograficznych i odbiorców bezpośrednio w reklamie lub grupie komponentów.

Ustawienia zewnętrznych usług pomiarowych

Możesz teraz wyświetlać ustawienia zewnętrznych usług pomiarowych na poziomie konta i wprowadzać zmiany na poziomie kampanii. Zmiany zostaną zastosowane do kampanii wideo.


Wycofane funkcje

Kampanie lokalne

Kampanie lokalne zostały wycofane i Edytor Google Ads już ich nie obsługuje. Wszystkie istniejące kampanie zostały usunięte i nie można już tworzyć nowych kampanii lokalnych.

Starsze komponenty z obrazem

Wszystkie starsze komponenty z obrazem oparte na pliku danych zostały przeniesione do uaktualnionych komponentów. Widoki „Rozszerzenia graficzne” w Edytorze Google Ads zostały usunięte, a uaktualnione komponenty znajdują się teraz w sekcji „Komponenty z obrazem”.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne