Преглед или редактиране на състоянието на елемент в Google Ads Редактор

В графата „Състояние“ Google Ads Редактор показва състоянието на Вашите кампании, рекламни групи, реклами, ключови думи, разположения, аудитории и разширения.

Освен това можете ръчно да актуализирате състоянието на елемент, когато редактирате иконата за състояние.

Графа „Състояние“

В графата „Състояние“ може да се показва ръчно зададеното състояние на елемент (напр. „На пауза“, „Изтрито“) или етапът му на одобрение (напр. „Отговаря на условията“, „Неодобрено“, „Сайтът е спрян“). В нея може също така да се показва унаследеното състояние на елемента, когато върху него влияе родителският елемент. Ако например кампания е поставена на пауза, за всички ключови думи в нея се показва състояние „Кампанията е на пауза“, за да знаете, че не са активирани.

Освен това, ако реклама не е одобрена, можете да задържите курсора на мишката над състоянието й в Google Ads Редактор, за да видите причината за неодобрението.

Икона за състоянието

Иконата за състоянието Ви позволява да активирате или поставите на пауза елемент. За тази цел е необходимо да изпълните следните стъпки:

  1. Изберете раздела, съдържащ елемента, който искате да актуализирате.
  2. Кликнете върху иконата му за състояние.
  3. Изберете новото състояние от падащото меню „Промяна на състоянието“.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?