Всичко за постоянното синхронизиране в Google Ads Редактор

Функцията за постоянно синхронизиране в Google Ads Редактор Ви показва промените в профилите Ви веднага щом бъдат направени, дори от потребители на други устройства. Научете всичко за Google Ads Редактор.

Предимства

  • Докато постоянното синхронизиране е активно, Google Ads Редактор ще получава скорошните промени в профилите Ви, за да подсигури, че местните копия са напълно синхронизирани с предния слой.
  • Можете да виждате най-актуалната версия на профила, по който работите, докато се извършват промени.
  • Функцията за постоянно синхронизиране предотвратява конфликти, които възникват, когато няколко потребители работят едновременно по профил.

Как работи постоянното синхронизиране

Можете да активирате и деактивирате функцията за постоянно синхронизиране от падащото меню под бутона „Получаване на последните промени“ в лентата с инструменти на Google Ads Редактор.

  • Визуална индикация, че постоянното синхронизиране е активирано: Когато тази функция е активирана, ще виждате визуални индикации върху бутона „Получаване на последните промени“ и дървовидната структура на профила.
  • Актуализиране на скорошните промени в Google Ads Редактор: Тъй като повечето актуални промени се откриват чрез постоянно синхронизиране, те ще се показват последователно в Google Ads Редактор с кратко и дискретно открояване или ефект на избледняване.

Пример

  • Когато новосъздаден обект бъде вмъкнат в локалното копие на профила в Google Ads Редактор, в изгледа с данни ще бъде добавен ред.
  • Когато поле за съществуващ обект бъде актуализирано, новата стойност за него ще се покаже в панела за редактиране.
  • Когато обект бъде изтрит, той ще бъде премахнат от изгледа с данни.
Забележка: Google Ads Редактор редовно ще получава последните промени за всеки регистриран профил. Скорошните промени в профила, по който понастоящем се работи, ще се отразяват една по една, а не с цялото локално копие на всеки профил, който да бъде заменен наведнъж.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню