Edytor Google Ads w wersji 2.0

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach i aktualizacjach wprowadzonych w Edytorze Google Ads w wersji 2.0 z marca 2022 r. Pobierz najnowszą wersję Edytora Google Ads

Nowe funkcje

Kampanie Performance Max

Edytor Google Ads 2.0 w pełni obsługuje kampanie Performance Max, grupy komponentów i grupy produktów.

Zmiany w obsłudze nowych użytkowników

Gdy nowy użytkownik uruchomi Edytor po raz pierwszy, wyświetlą się wskazówki z krótkim omówieniem ważnych aspektów interfejsu. Wskazówki można przywrócić w dowolnym momencie, klikając kolejno Pomoc, Samouczki i Powitanie nowego użytkownika.

Wskazówki dotyczą m.in. tych funkcji Edytora Google Ads:

 • praca z obrazami,
 • rekomendacje,
 • zaawansowane funkcje w oknie wyboru pobierania,
 • importowanie pliku CSV,
 • narzędzie Wprowadź wiele zmian,
 • okno menedżera konta,
 • zaplanowane pobieranie,
 • niestandardowe reguły,
 • Szukanie zaawansowane
 • Udostępniona biblioteka
 • identyfikowanie i naprawianie błędów,
 • dostosowywanie drzewa konta i listy typów.

Działania niestandardowe i reguły dotyczące działań

Działanie niestandardowe to zadanie, które można zapisać na koncie, dzięki czemu można je łatwo wykonać ponownie. Możesz np. zapisać działanie polegające na uruchomieniu narzędzia „Zastąp tekst” w przypadku określonego wyszukiwania, aby zastąpić słowo kluczowe A słowem B. Działania niestandardowe mogą być przydatne w przypadku często wykonywanych zadań, takich jak dostosowywanie stawek na podstawie statystyk.

Dzięki regułom wybrane działania niestandardowe możesz automatycznie wykonywać, gdy wystąpi pewne zdarzenie (np. określony błąd lub naruszenie reguły niestandardowej).

Nowe obsługiwane rekomendacje

Edytor Google Ads obsługuje następujące typy rekomendacji:

 • Napraw śledzenie konwersji
 • Napraw działanie powodujące konwersję, które nie wykazuje aktywności
 • Napraw działanie powodujące konwersję, które wykazuje spadek współczynnika konwersji
 • Ulepsz elastyczne reklamy displayowe

Cele konwersji

Edytor Google Ads 2.0 obsługuje cele konwersji. Za jego pomocą możesz:

 • wyświetlić listę standardowych celów dostępnych na poziomie konta;
 • określić, czy dany cel ma być celem konta;
 • wybrać listę celów standardowych dla kampanii lub przełączyć kampanię na cele konta.

Zwiększone wymagania dotyczące weryfikacji w kampaniach „Wideo – zachęcanie do konwersji”

Jeśli korzystasz z kampanii typu „Wideo – zachęcanie do konwersji”, w panelu edycji kampanii w sekcji „Sieci wideo” musisz użyć kierowania na sieć „Wyszukiwanie w YouTube” lub „Uwzględnij sieć partnerów wideo”. Utworzone wcześniej kampanie, które nie korzystają z tego kierowania, będą nadal dozwolone, ale nowe kampanie muszą być kierowane na wszystkie 3 sieci wideo. Nowe grupy reklam w tych kampaniach muszą mieć typ „Elastyczne reklamy wideo”.

Listy typów, które można sortować alfabetycznie lub według liczby elementów

Typy w sekcji „Zarządzaj” w lewym dolnym rogu okna Edytora (znanej też jako nawigacja według typów) można teraz sortować alfabetycznie lub według liczby elementów (typy z większą liczbą elementów będą znajdować się wyżej). Odpowiednia opcja znajduje się w menu z 3 kropkami w prawym górnym rogu sekcji nawigacji według typów.

Pola ścieżek 1 i 2 w elastycznych reklamach wideo

Elastyczne reklamy wideo obsługują teraz 2 dodatkowe pola – ścieżkę 1 i ścieżkę 2.

Więcej kart na stronie Przegląd

W najnowszej wersji Edytora Google Ads 2.0 na stronie Przegląd dostępne są następujące karty:

 • Niestandardowe reguły
 • Wynik optymalizacji
 • Najskuteczniejsze kampanie
 • Najskuteczniejsze grupy reklam
 • Najpopularniejsze słowa kluczowe
 • Najskuteczniejsze reklamy wideo.

Biblioteka obrazów

Ta funkcja pozwala zbiorczo zarządzać dużą liczbą obrazów oraz wybierać obrazy do reklam.

Raport o komponentach

Teraz możesz pobrać i wyświetlić raport o komponentach dotyczący reklam określonych typów i kanałów reklamowych. Ta nowa funkcja jest podobna do raportu o komponentach reklamy w interfejsie Google Ads. Aby ją uruchomić, kliknij kolejno: Reklamy i komponenty > Reklamy > Wyświetl szczegóły komponentu.

Obsługa udostępnianych odbiorców

W Edytorze Google Ads 2.0 możesz tworzyć i edytować udostępniane grupy odbiorców oraz dołączać je do grup reklam i grup komponentów.

Funkcje wycofane

Usunięcie wycofanej rekomendacji

Rekomendacja „Dodaj propozycje reklam” została wycofana i usunięta z Edytora Google Ads w wersji 2.0.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne