Всичко за напомнянията за синхронизиране в Google Ads Редактор

Ако имате няколко потребители, които управляват профила Ви в Google Ads и извършват едновременно редактиране чрез групови качвания, можете да зададете напомняне за потребителите си да синхронизират с профила Ви в Google Ads. Така ще се предотвратяват несъответствия и ще знаете, че извършвате промени в най-новата версия. Можете да зададете напомнянето да се показва в избрания от Вас интервал от време (например по подразбиране автоматично се задава 48 часа). Ако не сте извършили синхронизиране с профила си в Google Ads в рамките на зададения период от време, бутонът „Получаване на последните промени“ ще се промени от бял в жълт цвят. Преди да публикувате нови промени, ще видите и предупреждение, напомнящо Ви, че не сте синхронизирали с Google Ads.

GIF, показващ коригиране на интервалите на напомняне за синхронизиране

Задаване или актуализиране на напомняне за синхронизиране

Изпълнете следните стъпки, за да зададете напомняне за синхронизиране или да промените честотата му.

  1. Кликнете върху Инструменти > Настройки и изберете раздела Изтегляне и показване.
  2. Използвайте падащото меню под Време за подсещане за синхронизиране и изберете предпочитаната опция.

Как ще се показват напомнянията

  • Бутонът „Получаване на последните промени“ ще промени цвета си.
  • В диалоговия прозорец „Публикуване на промените“ ще се покаже бутон „Получаване на последните промени“ до бутона за публикуване.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню