Edytor Google Ads w wersji 1.6

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach i aktualizacjach wprowadzonych w Edytorze Google Ads w wersji 1.6 z kwietnia 2021 r. Pobierz najnowszą wersję Edytora Google Ads

Nowe funkcje

Elastyczne reklamy wideo

Edytor obsługuje teraz elastyczne reklamy wideo (znane też jako reklamy wideo zachęcające do działania lub reklamy zwiększające wyniki filmu).

Komunikaty ostrzegawcze dotyczące wartości docelowych CPA i ROAS

Edytor będzie wyświetlać ostrzeżenia, gdy docelowa stawka ROAS w kampanii lub grupie reklam zostanie ustawiona na te wartości:

 • stawka ustawiona na mniej niż 5%,
 • stawka ustawiona na połowę poprzedniej wartości lub mniej,
 • stawka ustawiona na 2-krotność poprzedniej wartości lub więcej,
 • docelowa stawka CPA ustawiona na 10-krotność poprzedniej wartości lub więcej.

Selektor obrazów w narzędziu Wprowadź wiele zmian

Selektor obrazów jest teraz widoczny na przycisku „Dodaj obrazy” w narzędziu Wprowadź wiele zmian. Jest to ten sam selektor obrazów, który wyświetla się w Edytorze podczas modyfikowania pola obrazu. Plik możesz dodać z dysku za pomocą przycisku „dodaj” u dołu.

Przenoszenie plików obrazów do edytora obrazów metodą „przeciągnij i upuść”

Możesz teraz przenosić pliki obrazów (z Eksploratora lub jego odpowiednika na komputerach Mac) do edytora obrazów metodą „przeciągnij i upuść”, aby przypisywać obrazy do reklam. Jeśli przeniesiesz w ten sposób wiele plików naraz, obrazy zostaną przypisane do kolejnych pól o podobnych nazwach (np. jeśli wybierzesz 5 plików i upuścisz je w polu „Obraz marketingowy 2” elastycznej reklamy displayowej, zostaną one przypisane do pól od „Obraz marketingowy 2” do „Obraz marketingowy 6”).

Komponenty z promocją tworzone na podstawie pliku danych i komponentów

Za pomocą Edytora możesz przesyłać nowe komponenty z promocją tworzone na podstawie komponentów, które docelowo zastąpią wycofywane komponenty oparte na pliku danych. Jeśli w okresie przejściowym w kampanii wystąpią oba rodzaje komponentów, komponent oparty na komponentach będzie miał pierwszeństwo, a ten utworzony na podstawie pliku danych zostanie zignorowany. Dowiedz się więcej o migracji komponentów opartych na komponentach.

Znajdowanie duplikatów słów kluczowych na wielu kontach

Jeśli w tym samym oknie Edytora otwartych jest wiele kont, możesz za pomocą narzędzia Znajdowanie duplikatów słów kluczowych wyszukiwać na tych kontach duplikaty (czyli takie same lub podobne słowa kluczowe występujące na co najmniej 2 kontach).

Lineupy wideo

Edytor obsługuje teraz kryteria lineupów wideo.

Ponaglanie w sprawie synchronizacji poprzedzającej publikację

Jeśli Twoim kontem Google Ads zarządza wielu użytkowników, którzy równolegle wprowadzają na nim zmiany za pomocą przesyłania zbiorczego, możesz ustawić dla nich przypomnienie o potrzebie wykonania synchronizacji z kontem Google Ads. Pomoże Ci to unikać niespójności i zyskać pewność, że wprowadzasz zmiany w najnowszej wersji.

Grupy reklam typu „Mieszana (zasięg wśród unikalnych użytkowników)” w kampaniach wideo

Edytor obsługuje w przypadku kampanii wideo typ grupy reklam „Mieszana (zasięg wśród unikalnych użytkowników)” (znany też jako VIDEO_MIXED_REACH). W takich grupach reklam mogą występować równocześnie bumpery reklamowe i reklamy TrueView In-Stream.

Dodatkowe typy rekomendacji

Obecnie obsługiwane są te typy rekomendacji:

 • Dodaj linki witryny (na poziomie konta i kampanii),
 • Dostosuj docelowe wartości ROAS,
 • Zmień wysokość budżetów [wspólnych],
 • Dodaj komponenty z cenami,
 • Efektywniej ustalaj stawki dzięki Ulepszonemu CPC,
 • Dodaj opisy do linków do podstron,
 • Dodaj rozszerzenia informacji (na poziomie konta i kampanii),
 • Dodaj objaśnienia (na poziomie konta i kampanii).

Dynamiczne reklamy przesyłane

Edytor zapewnia teraz lepszą obsługę reklam graficznych z pakietem HTML5 określającym branżę produktów (np. Edukacja, Loty, Hotele). Dodatkowo reklamy z szablonem o identyfikatorze 531 są rozpoznawane jako reklamy graficzne. Wyświetlają się one teraz w widoku „Reklamy graficzne”, a nie w widoku „Reklamy displayowe”.

Słowa kluczowe z modyfikatorem dopasowania przybliżonego (BMM)

W lutym zapowiedzieliśmy wprowadzenie zmian w modyfikatorze dopasowania przybliżonego (BMM) i typach dopasowania do wyrażenia. W efekcie od lipca 2021 r. słowa kluczowe BMM będą działać tak samo jak słowa kluczowe w dopasowaniu do wyrażenia. Nie będzie też już wtedy można tworzyć słów kluczowych BMM.

W Edytorze zaczną się pojawiać ostrzeżenia obok słów kluczowych BMM. Będziesz też mieć możliwość przekształcenia takich słów w słowa kluczowe w dopasowaniu do wyrażenia lub w dopasowaniu o dowolnym innym typie. Takie ostrzeżenia będą widoczne w przypadku kampanii wyświetlających reklamy w tych językach: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rosyjski i włoski. Kliknij link w ostrzeżeniu, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zaktualizować słowa kluczowe BMM.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
73067
false
false