Nahlášení porušení zásad Google Ads pro třetí strany

Prostřednictvím tohoto formuláře můžete nahlásit porušení zásad společnosti Google pro třetí strany.


Nezapomeňte v něm uvést všechny požadované doplňující informace, pomáhají nám totiž porušení zásad rychleji identifikovat a vyřešit. Neuvádějte žádné důvěrné či citlivé údaje o sobě ani o třetí straně.


Akceptované formáty doplňujících dokumentů: PDF, DOC, DOCX, JPEG, JPG, GIF, TIF a TIFF

Informace o vás

Která možnost nejlépe vystihuje váš vztah s touto třetí stranou?
Přečtěte si, jak zjistit své číslo zákazníka. Pokud nemáte ke svému účtu přístup, zeptejte se na své číslo zákazníka Google Ads správce vašeho účtu.
Přidat další soubor

Informace o třetí straně používající Google Ads, která se dopustila porušení zásad

Přidat další soubor
Přidat další soubor

Informace o porušení zásad společnosti Google pro třetí strany

Čtěte pozorně a zaškrtněte všechny platné možnosti. Potom v níže uvedeném poli co nejpodrobněji popište jednotlivá porušení zásad a uveďte konkrétní informace o tom, kdy a jak jste se o nich dozvěděli, například v telefonickém rozhovoru, e‑mailem, na webu třetí strany apod.
Třetí strany by měly klientům poskytovat aspoň jednou měsíčně údaje o nákladech na službu Google Ads a o počtech kliknutí a zobrazení na úrovni účtu.

Nahrajte jeden z těchto dokumentů:

  • Faktury za služby, na nichž jsou jasně patrné názvy (případně jména) třetí strany i klienta.
  • Kopie přehledů obdržených od třetí strany.
  • Jakékoli další zprávy prokazující, že daná třetí strana spravovala váš účet Google Ads (nebo účet vašeho klienta).
  • Jakékoli další dokumenty, které mohou být důkazem porušení zásad společnosti Google pro třetí strany.
Pokud někdo tvrdí, že pracuje u společnosti Google, požádejte ho, aby vám sdělil své jméno a zaslal vám zprávu ze své e‑mailové adresy s doménou Google.com.
Třetí strany musí o službách Google uvádět přesné informace. Není například možné zaručit stálou nebo konkrétní pozici reklamy na stránkách s výsledky vyhledávání na Google.com. Pozice reklamy se totiž určuje v aukci a s každým novým hledáním se dynamicky mění.
Uveďte co nejvíce podrobností.
Obsah vaší stížnosti může být poskytnut třetí straně, která zásady Google Ads porušila. Pokud jste nám k tomu výše nedali svolení, žádné další údaje jí nesdělíme. Může se také stát, že vás e‑mailem požádáme o další informace.
Toto pole je povinné.
* Povinné pole
Do Googlu budou odeslány informace o účtu a o systému. Poskytnuté údaje použijeme k odstranění technických problémů a vylepšení služeb. Na použití vašich údajů se vztahují zásady ochrany soukromísmluvní podmínky.
Další informace