Biểu mẫu yêu cầu hoàn lại tiền qua chuyển khoản ngân hàng

Bạn đang yêu cầu hoàn lại số tiền còn lại trong tài khoản AdWords đã hủy của mình. Chúng tôi không lưu thông tin tài khoản ngân hàng của bạn, vì vậy, chúng tôi cần bạn cho biết tài khoản ngân hàng để chúng tôi chuyển tiền hoàn lại cho bạn. Vui lòng liên hệ với ngân hàng nếu bạn không chắc chắn một số trong các thông tin sau đây.
ví dụ: 123-456-7890
* Trường bắt buộc
Một số thông tin tài khoản và hệ thống sẽ được gửi đến Google. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để giúp xử lý các vấn đề kỹ thuật và cải thiện dịch vụ theo Chính sách bảo mậtĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin thêm