Tạm ngưng tài khoản do vi phạm Điều khoản & điều kiện

Tài khoản Google Ads của bạn đã bị tạm ngưng do có vấn đề với thông tin thanh toán hoặc vi phạm chính sách quảng cáo của chúng tôi. Kết quả là quảng cáo của bạn không chạy.

Trước khi tiếp tục, hãy xem lại chính sách quảng cáo của chúng tôi để đảm bảo bạn hiểu tất cả các yêu cầu.

Nếu bạn muốn khiếu nại về việc tạm ngưng tài khoản của bạn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Một chuyên gia sẽ được chỉ định cho trường hợp của bạn và bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng từ 3 đến 5 ngày làm việc. Tất cả thông tin mà bạn cung cấp phải chính xác để chúng tôi xem lại việc tạm ngưng tài khoản của bạn.

Trong khi chờ đợi phản hồi, vui lòng không tạo tài khoản mới vì các tài khoản đó cũng sẽ bị tạm ngưng.

Vui lòng nhập tên của bạn.
Lưu ý: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để gọi cho bạn, nhưng chúng tôi vẫn có thể gửi email cho bạn nếu đó là cách nhanh nhất để trợ giúp bạn.
Ví dụ: 123-456-7890
ví dụ: http://www.example.com
Vui lòng nhập một hoặc nhiều từ khóa ví dụ.

Vui lòng nhập chi tiết thanh toán sau đây:
Vui lòng nhập địa chỉ thanh toán hợp lệ.
Vui lòng nhập địa chỉ thanh toán hợp lệ.
Vui lòng nhập địa chỉ thanh toán hợp lệ.
Vui lòng nhập ngày thanh toán.
Ví dụ: Trang web của tôi bán quần áo trực tuyến cho người tiêu dùng ở Vương quốc Anh.
Vui lòng nêu chi tiết nhất có thể.
Trường sau là bắt buộc.
* Trường bắt buộc
Một số thông tin tài khoản và hệ thống sẽ được gửi đến Google. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để giúp xử lý các vấn đề kỹ thuật và cải thiện dịch vụ theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin thêm