Konfigurera ditt Google Ads-konto för butiksförsäljning

Följ stegen nedan i ditt Google Ads-konto om du vill använda Googles mätning av butiksförsäljning. Vissa steg kan skilja sig åt beroende på vilken typ av företag du har.

Anvisningar

Steg 1: Kontrollera om du är kvalificerad utifrån din företagstyp

Ditt Google Ads-konto måste uppfylla vissa kriterier för att vara kvalificerat för mätning av butiksförsäljning. Kriterierna beror på vilken typ av företag du har. 

 • Om du har en butik eller restaurang kan du kontrollera kvalifikationskriterierna här.
 • Om du har ett företag som inte är en butik eller restaurang kollar du kvalifikationskriterierna här.

Steg 2: Kontakta din Google-representant

Om ditt Google Ads-konto är kvalificerat är nästa steg att kontakta din Google-representant. Din Google-representant kan sedan registrera ditt konto för mätning av butiksförsäljning.

Steg 3: Konfigurera konverteringsåtgärden för butiksförsäljning

För butiker och restauranger

När ditt Google Ads-konto har blivit godkänt för butiksförsäljning för butiks- och restaurangägare är nästa steg att godkänna villkoren för kunddata. Följ stegen nedan för att visa och läsa policyn.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på Inställningar i den vänstra panelen.
 5. Klicka och utöka avsnittet Villkor för kunddata för att visa och läsa policyerna. Bekräfta att du kan följa policyerna.
 6. Klicka på Jag har läst och godkänner (om du vill använda mätning av butiksförsäljning).

När du har godkänt villkoren för kunddata visas konverteringsåtgärden Butiksförsäljning i ditt Google Ads-konto. Du kan sedan redigera och uppdatera inställningarna för konverteringsåtgärden.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på den konverteringsåtgärd för butiksförsäljning som du vill redigera.
 5. Klicka på Redigera inställningar. Nu kan du ändra konverteringsåtgärden Butiksförsäljning.
 6. Om du vill ändra attributionsmodellen för konverteringsåtgärden Butiksförsäljning kan du klicka på avsnittet Attributionsmodell och välja Senaste klick eller Datadriven. Attributionsmodellen du väljer avgör hur stort värde varje klick tillskrivs för dina konverteringar. Läs mer om attributionsmodeller.

För andra företagstyper

När ditt Google Ads-konto har blivit godkänt för butiksförsäljning för din verksamhetstyp måste du skapa en konverteringsåtgärd i ditt Google Ads-konto. Du behöver ha en konverteringsåtgärd innan du kan börja ladda upp transaktionsdata till Google Ads. Du kan skapa så många konverteringsåtgärder som du behöver.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på plusknappen  för att skapa en ny konverteringsåtgärd.
 5. Klicka på Butiksförsäljning.
 6. Välj Butiksförsäljning och klicka på Fortsätt.
 7. Ett meddelande om Googles policyer för uppladdning av data visas. Bekräfta att du följer Googles policyer genom att klicka på Bekräfta.
 8. Ange ett namn på konverteringen du vill spåra vid Konverteringsnamn. Det gör det lättare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 9. Vid Antal väljer du hur konverteringarna ska räknas.
  • Alla passar bäst för försäljning, när alla konverteringar troligen tillför din verksamhet värde.
  • En passar bäst för potentiella kunder, till exempel ett registreringsformulär på din webbplats, när bara en konvertering per annonsklick troligen tillför värde.
 10. Klicka på Konverteringsperiod. I rullgardinsmenyn väljer du hur länge konverteringar ska spåras efter en annonsinteraktion. Perioden kan vara från en till 30 dagar. Läs mer om konverteringsperioder.
 11. Klicka på Skapa och fortsätt.
 12. Klicka på Klart.

 

Grattis! Ditt Google Ads-konto har nu konfigurerats för butiksförsäljning. Nu behöver du förbereda och ladda upp butiksförsäljningsdata.

TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR BUTIKSFÖRSÄLJNING

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt