Automatické umiestnenia: definícia

Výraz používaný v prehľadoch v službe Google Ads na označenie webových stránok, videí a aplikácií v Obsahovej sieti, v ktorých sa vaše reklamy zobrazujú automaticky na základe vami vybraného zacielenia. Zatiaľ čo môžete zacieliť reklamu na jednotlivé umiestnenia, ako sú webové stránky, videá a aplikácie, automatické umiestnenia sú umiestnenia vašej reklamy na základe iných spôsobov zacielenia, ako sú kľúčové slová alebo témy.

Ako fungujú automatické umiestnenia

  • Ak používate typ kampane, ktorý funguje len v Obsahovej sieti, a v týchto kampaniach používate aj iný spôsob zacielenia ako zacielené umiestnenia, vaše reklamy sa budú môcť automaticky zobrazovať na weboch v Obsahovej sieti. Tieto zobrazenia sa premietnu do tabuľky so štatistickými údajmi na stránke Umiestnenia v službe Google Ads ako automatické umiestnenia.
  • Ak nechcete, aby sa vaše reklamy zobrazovali v automatických umiestneniach, môžete použiť výlučne zacielenie na umiestnenie. Ak chcete zobrazovať svoje reklamy len na vami vybraných weboch, pridajte umiestnenia do svojej reklamnej skupiny.

Príklad

Ak svoju reklamnú skupinu zacielite pomocou kľúčových slov, reklamy sa pokúsime priradiť k relevantným umiestneniam na základe zoznamu kľúčových slov (okrem iných faktorov). Ak máte napríklad reklamnú skupinu s kľúčovými slovami súvisiacimi s pánskou obuvou, reklamy z tejto reklamnej skupiny sa môžu zobrazovať na webových stránkach o obuvi. Tieto weby sa zobrazia v tabuľke so štatistickými údajmi na stránke Umiestnenia v službe Google Ads ako automatické umiestnenia.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false