Mga awtomatikong placement: Kahulugan

Isang terminong ginagamit sa pag-uulat sa Google Ads para ipakita ang mga webpage, video at app sa Display Network kung saan awtomatikong ipinapakita ang iyong mga ad batay sa pagta-target na pinili mo. Habang puwede kang indibidwal na mag-target ng mga placement gaya ng mga webpage, video, at app sa iyong mga ad, ang mga awtomatikong placement ay resulta ng paglalagay sa iyong ad batay sa iba mong paraan ng pag-target, gaya ng mga keyword o paksa.

Narito kung paano gumagana ang mga awtomatikong placement

  • Kung gumagamit ka ng uri ng campaign na gumagana lang sa Display Network, at kung gumagamit ka ng paraan ng pag-target bukod pa sa mga target na placement sa mga campaign na iyon, magkakaroon ng pagkakataon ang iyong mga ad na awtomatikong maipakita sa mga website sa Display Network. Ipapakita bilang mga awtomatikong placement ang mga paglabas na ito sa talahanayan ng istatistika sa iyong page na "Mga Placement" sa Google Ads.
  • Kung hindi mo gustong lumabas ang iyong mga ad sa mga awtomatikong placement, puwede kang eksklusibong gumamit ng pag-target sa placement. Magdagdag ng mga placement sa iyong ad group para kwalipikadong lumabas ang iyong mga ad sa mga website lang na pipiliin mo.

Halimbawa

Kung gumagamit ka ng mga keyword para sa pagta-target sa iyong ad group, susubukan naming itugma ang iyong mga ad sa mga may kaugnayang placement batay sa iyong listahan ng keyword, bukod sa iba pang mga salik. Halimbawa, kung may ad group ka na may mga keyword na nauugnay sa mga panlalaking sapatos, posibleng ipakita sa mga webpage na tungkol sa mga sapatos ang iyong mga ad na nasa ad group na iyon. Lalabas ang mga website na iyon bilang mga awtomatikong placement sa talahanayan ng istatistika sa iyong page na “Mga Placement” sa Google Ads.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu