Автоматични разположения: Определение

Термин, използван при отчитането в Google Ads за отразяване на уеб страниците, видеоклиповете и приложенията в дисплейната мрежа, в които рекламите Ви се показват автоматично въз основа на избраното от Вас насочване. Макар че можете да насочвате рекламите си към отделни разположения, например уеб страници, видеоклипове и приложения, автоматичните разположения са резултат от показването на рекламите Ви въз основа на другите Ви начини на насочване, например по ключови думи или теми.

Забележка: Макар че рекламите в интелигентните кампании се показват в дисплейната мрежа, подробностите за местоположенията им на показване не се извеждат в предварително зададения отчет „Автоматични разположения (група)“.

Ето как действат автоматичните разположения:

  • Ако използвате тип кампания, който се показва само в дисплейната мрежа, и ако в тези кампании използвате начин на насочване, различен от целеви разположения, ще имате възможност да показвате автоматично рекламите си в уебсайтовете в дисплейната мрежа. Тези показвания ще бъдат отразени като автоматични разположения в таблицата със статистически данни на страницата „Разположения“ в Google Ads.
  • Ако не искате рекламите Ви да се показват в автоматични разположения, можете да използвате само насочване по разположение. Добавете разположения към рекламната си група, за да отговарят рекламите Ви на условията за показване само на избрани от Вас уебсайтове.

Пример

Ако използвате ключови думи за насочване в рекламната си група, ние ще се опитаме да съчетаем рекламите Ви с подходящи разположения въз основа на списъка Ви с ключови думи, както и други фактори. Например, ако имате рекламна група с ключови думи, свързани с мъжки обувки, рекламите в тази група могат да се показват на уеб страници за обувки. Тези уебсайтове ще се показват като автоматични разположения в таблицата със статистически данни на страницата „Разположения“ в Google Ads.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню