Pomáháme uživatelům dodržovat zákon Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Společnost Google při své činnosti vždy ctila pravidlo, že uživatel je na prvním místě. V rámci našeho odpovědného přístupu k uživatelům nikdy neprodáváme osobní údaje, prosazujeme transparentnost a dáváme uživatelům kontrolu nad reklamami pomocí nástrojů jako Můj účet, Proč tato reklama? a Přestat zobrazovat tuto reklamu. Ve snaze podpořit zdravý a udržitelný ekosystém reklam a pomoci růstu majitelů obsahu také investujeme do různých iniciativ (Koalice za lepší reklamy, iniciativa pro digitální žurnalistiku Digital News Initiative, Google News Initiative nebo ads.txt). 

LGPD (Lei German de Proteção de Dados) je nový brazilský zákon na ochranu soukromí, který vstupuje v platnost 16. srpna 2020. Platí pro zpracování osobních dat, která mohou zahrnovat online identifikátory, uživatelů v Brazílii. Snažíme se podporovat inzerenty, majitele obsahu a další partnery, abychom jim pomohli zajistit dodržování zákona LGPD a maximálně tento přechod usnadnili. 

Zákon LGPD sdílí mnoho z principů evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a naše služby již obsahují funkce, které zákazníkům pomohou jeho požadavky splnit. Jde například o možnost zobrazovat uživatelům nepersonalizované reklamy a určovat způsob zpracování dat podle zeměpisné polohy uživatele.

V tomto článku najdete další informace o tom, jak vám můžeme s dodržováním zákona LGPD pomoci.

Aktualizace smluv

V současnosti již nabízíme podmínky ochrany dat pro plnění nařízení GDPR a zákona o ochraně spotřebitelů v Kalifornii (CCPA). Podmínky pro nařízení GDPR odráží, že společnost Google je v postavení zpracovatele údajů nebo správce údajů. Tyto stávající smluvní podmínky ochrany dat budeme s účinností od 16. srpna 2020 aktualizovat přidáním dodatečných podmínek specifických pro zákon LGPD. Postavení společnosti Google bude podle zákona LGPD stejné jako u nařízení GDPR – zpracovatel údajů nebo správce údajů. Požadavky LGPD budou tedy zapracovány do existujících podmínek ochrany dat. Pokud naše stávající podmínky ochrany dat už součástí vaší smlouvy jsou, není nutné vyjadřovat zvláštní souhlas s podmínkami podle zákona LGPD.

Změny reklamních technologií třetích stran

Pro zobrazení realizovaná prostřednictvím služeb Google Ad Manager, AdSense a AdMob

Abychom majitelům obsahu využívajícím služby Ad Manager, AdSense a AdMob pomohli zajistit soulad s dodržováním zákona LGPD, udržujeme seznam poskytovatelů reklamních technologií, kteří splňují následující podmínky:

  • sdílí určité informace, které zákon LGPD požaduje,
  • poskytují odkaz, který vysvětluje jejich využití dat a který mohou majitelé obsahu sdílet se svými uživateli,
  • souhlasili s dodržováním našich zásad použití údajů.

Od 13. srpna 2020 bylo zobrazování reklam ve službách Ad Manager, AdSense a AdMob pro jakoukoli žádost o reklamu pocházející z brazilské IP adresy omezeno na tuto sadu certifikovaných poskytovatelů reklamních technologií.

Tato změna znamená, že kampaně Google Ads a Display & Video 360 budou v Brazílii zobrazovat reklamy pouze v případě, že poskytovatel reklamní technologie používaný inzerentem je uveden v našem seznamu poskytovatelů reklamních technologií pro Brazílii. Všichni poskytovatelé, se kterými inzerent spolupracuje a kteří na tomto seznamu poskytovatelů reklamních technologií nejsou, mohou společnost Google kontaktovat, aby získali certifikaci potřebnou pro jejich zahrnutí do tohoto seznamu.

Pokud používáte reklamní služby společnosti Google, doporučujeme vám přidat odkaz na článek Jak Google používá informace z webů nebo aplikací, které používají naše služby (např.zásady ochrany soukromí). Ten vysvětluje náš přístup ke správě údajů v reklamních službách Google. Poskytnete tak uživatelům informace o tom, jak společnost Google používá jejich osobní údaje, a pomůže vám to s plněním vašich povinností ohledně transparentnosti.

Ovládací prvky shromažďování, mazání a uchovávání údajů

Kromě podmínek aktualizovaných podle zákona LGPD plánujeme zákazníkům v našich službách nabízet ovládací prvky, které jim pomohou zajistit jeho plnění. Níže naleznete další informace o relevantních funkcích v našich službách, které vám pomohou s plněním požadavků zákona LGPD. Pokud si myslíte, že by se na vás zákon LGPD mohl vztahovat, doporučujeme ve spolupráci s vašimi právními poradci vyhodnotit, zda je z vaší strany zapotřebí provést nějaké změny.

Seznamy publik v Google Ads

Vlastní seznamy zákazníků: Soubory s údaji, které inzerenti nahrají, nebudeme uchovávat déle, než je nutné k vytvoření vlastních seznamů zákazníků a zajištění souladu s našimi zásadami (viz Jak Google využívá údaje z vlastních seznamů zákazníků). Po dokončení těchto procesů soubory s údaji nahrané přes uživatelské rozhraní nebo API neprodleně vymažeme. Informace o tom, jak aktualizovat nebo nahradit existující vlastní seznam zákazníků, naleznete v článku Aktualizace seznamu zákazníků.

Remarketing se značkami Google Ads nebo Floodlight: Inzerenti mají kontrolu nad tím, kteří uživatelé jsou přidáváni na remarketingové seznamy a jak dlouho na nich zůstanou. Pokud pro remarketing používáte značku Google Ads nebo Floodlight (v sadě Google Marketing Platform), máte k dispozici řadu způsobů, jak zajistit, aby značka nebyla aktivní pro uživatele, kteří nastavili, že nechtějí dostávat personalizované reklamy. Ohledně možných řešení, mezi která patří Správce značek Google nebo globální značka webu, vám doporučujeme obrátit se na svého webmastera. Pokud používáte značku Google Analytics pro remarketing Google Ads, naleznete další informace níže v sekci Údaje Google Analytics.

Data Google Analytics

Google Analytics dlouhodobě poskytuje funkce a zásady, které vám pomáhají chránit vaše data. Při vyhodnocování dopadu zákona LGPD na jedinečnou situaci vaší společnosti a implementaci Analytics mohou být obzvláště užitečné následující funkce.

  • Uchovávání údajů: Pomocí ovládacích prvků uchovávání údajů můžete spravovat, jak dlouho jsou vaše údaje o uživatelích a událostech uchovávány na našich serverech.
  • Uživatelé: Pomocí rozhraní API pro mazání uživatelů můžete spravovat mazání údajů spojených s identifikátory jednotlivých uživatelů (např. návštěvníků webů) ze služeb Google Analytics nebo Analytics 360.
  • Služby a účty: Zákazníci Google Analytics mají také k dispozici možnost smazat data svých služeb nebo smazat data svých účtů.
  • Remarketing: Inzerenti ovládají, kteří uživatelé jsou nebo nejsou přidáváni do remarketingových seznamů. Pokud používáte službu Google Analytics, můžete zajistit, že budou inzertní funkce vypnuty pro uživatele, kteří nastavili, že nechtějí přijímat personalizované reklamy. Pokud chcete pro tyto uživatele inzertní funkce (včetně funkcí remarketingu a přehledů inzerce) vypnout, přečtěte si článek Vypnutí inzertních funkcí v průvodci funkcemi Obsahové sítě.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory