Rozkład częstotliwości

Dzięki rozkładowi częstotliwości możesz sprawdzić, ile osób zobaczyło Twoje reklamy określoną liczbę razy w wybranym zakresie dat. Z tego artykułu dowiesz się, jak Google Ads oblicza rozkład częstotliwości i jak można go wyświetlić w przypadku kampanii wideo.

Jak Google Ads oblicza rozkład częstotliwości

W Google Ads rozkład częstotliwości jest podawany z zastosowaniem 6 segmentów, które wskazują minimalną liczbę obejrzeń reklamy przez jednego użytkownika: „1+”, „2+”, „3+”, „4+”, „5+” i „10+”. Segment częstotliwości „1+” podaje zawsze łączną liczbę unikalnych użytkowników w wybranym zakresie dat. Segmenty częstotliwości „2+”, „3+”, „4+”, „5+” i „10+” wskazują natomiast liczbę osób, które widziały reklamę co najmniej określoną liczbę razy. Pamiętaj, że osoby zliczone w jednym segmencie częstotliwości mogą też być uwzględnione w innym segmencie (w zależności od tego, ile razy obejrzały reklamę).

Przykład

Załóżmy, że w wybranym zakresie dat ktoś zobaczył reklamę 2 razy: na urządzeniu mobilnym i komputerze. Osoba ta widziała reklamę 2 razy, więc zostanie uwzględniona w segmentach częstotliwości „1+” i „2+”.

W odróżnieniu od innych danych o zasięgu wśród unikalnych użytkowników rozkład częstotliwości może być podawany w raportach tylko w przypadku zakresów dat nieprzekraczających 31 dni. Jeśli wybierzesz dłuższy zakres dat, rozkład częstotliwości może nie być widoczny w tabeli statystyk.

Rozkład częstotliwości różni się od średniej częstotliwości wyświetleń na użytkownika. Dane „Śr. częst. wyśw. na użytkownika” wskazują średnią liczbę wyświetleń reklam w kampanii na osobę, natomiast rozkład częstotliwości podaje, ilu użytkowników widziało reklamy i z jaką częstotliwością. Możesz np. mieć kampanię, w której przypadku średnia częstotliwość wyświetleń na użytkownika wynosi 2,5 raza na osobę, a rozkład częstotliwości dla tej kampanii wskazuje, że 50 tys. osób zobaczyło reklamę 2 razy, 30 tys. – 3 razy itd.

Wpływ limitów wyświetleń na użytkownika na rozkład częstotliwości

Jeśli ustawisz w kampanii limit wyświetleń na użytkownika, możesz zauważyć, że rozkład częstotliwości podawany w raportach jest wyższy od limitu wyświetleń. Oto kilka możliwych przyczyn takiej sytuacji:

 • Limity wyświetleń na użytkownika są stosowane według plików cookie, a nie według unikalnych użytkowników. Użytkownicy mogą być zliczani więcej niż raz, ponieważ korzystają z więcej niż jednej przeglądarki lub jednego komputera (które używają różnych plików cookie).
 • W zależności od zakresu dat wybranego w Google Ads częstotliwość podawana w raportach może wydawać się większa. Jeśli np. wybierzesz w Google Ads zakres dat obejmujący 2 tygodnie, a Twoja kampania ma limit wyświetleń na użytkownika wynoszący 3 wyświetlenia na tydzień na jedną osobę, możesz mieć podawane nawet do 6 wyświetleń na osobę.
 • Częstotliwość podawana w raportach w Google Ads może się wydawać większa od limitu wyświetleń na użytkownika. Google Ads zacznie zliczać wyświetlenia w ramach ustawionego w kampanii limitu wyświetleń na użytkownika pierwszego dnia, w którym dana osoba zobaczy reklamę (może to być na początkowym, środkowym lub niemal końcowym etapie kampanii). Jeśli np. masz limit wyświetleń na użytkownika wynoszący 3 wyświetlenia na tydzień, a obserwujesz zakres dat o długości 4 dni, dane mogą obejmować 2 okresy obowiązywania limitu.

Dodawanie rozkładu częstotliwości do raportów Google Ads

Rozkład częstotliwości w kampanii możesz sprawdzić w tabeli statystyk Google Ads. Aby mieć widoczny rozkład częstotliwości, dodaj w Google Ads kolumnę „Rozkład częstotliwości”.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Kampanie wideo.
 3. Kliknij ikonę Kolumny Kolumny nad tabelą statystyk.
 4. W menu kliknij Dane o zasięgu.
 5. Kliknij pole obok opcji Rozkład częstotliwości.
 6. (Opcjonalnie) Aby zapisać zestaw kolumn do wykorzystania w przyszłości, kliknij pole „Zapisz zestaw kolumn” i wpisz jego nazwę.
 7. Kliknij Zastosuj. W przypadku kampanii wideo będzie teraz wyświetlany w tabeli statystyk Google Ads rozkład częstotliwości podzielony na 6 segmentów częstotliwości („1+”, „2+”, „3+”, „4+”, „5+” i „10+”).
 8. Aby wyświetlić dane za wybrany okres, kliknij selektor zakresu dat w górnym rogu strony i wybierz przedział czasu. Możesz wybrać maksymalnie 31 dni.
 9. Gdy najedziesz kursorem na jakąś wartość w kolumnie „Rozkład częstotliwości” w Google Ads, zobaczysz histogram, z którego możesz się dowiedzieć, jak rozkład częstotliwości zmieniał się w czasie.
  Uwaga: dane na histogramie odnoszą się do wybranych dni z zakresu dat, a nie do całego okresu trwania kampanii.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem