Om frekvensfordeling

Med frekvensfordeling kan du se, hvor mange personer der har set dine annoncer et bestemt antal gange inden for et valgt datointerval. I denne artikel kan du læse om, hvordan frekvensfordelingen beregnes i Google Ads, og hvordan du kan se frekvensfordelingen for en videokampagne.

Sådan beregnes frekvensfordeling i Google Ads

I Google Ads vises frekvensfordelingen på tværs af 6 forskellige spænd, der angiver det mindste antal gange, en person har set annoncen: "1+", "2+", "3+", "4+", "5+" og "10+". Frekvensspændet "1+" viser altid det samlede antal unikke brugere for det valgte datointerval, mens frekvensspændene "2+", "3+", "4+", "5+" og "10+" viser antallet af personer, der har set din annonce mindst det angivne antal gange i det pågældende spænd. Vær opmærksom på, at personer, der tælles i ét frekvensspænd, også kan tælles med i et andet frekvensspænd (afhængigt af hvor mange gange de har set din annonce).

Eksempel

Lad os antage, at en person har set din annonce to gange inden for et bestemt datointerval på mobil og/eller computer. Da personen har set din annonce to gange, er vedkommende medtaget i frekvensspændene "1+" og "2+".

I modsætning til andre metrics for unik rækkevidde kan frekvensfordelingen kun rapporteres for et datointerval på 31 dage eller derunder. Du kan muligvis ikke se frekvensfordelingen i statistiktabellen, hvis du vælger et datointerval på over 31 dage.

Frekvensfordelingen adskiller sig fra den gns. eksp.frekv. / bruger. Gns. eksp.frekv. / bruger viser det gennemsnitlige antal gange, folk har set dine annoncer i kampagnen, mens frekvensfordelingen viser, hvor mange personer der har set dine annoncer, og med hvilken frekvens. Du kan f.eks. have en kampagne med en gns. eksp.frekv. / bruger på 2,5 gange pr. person, mens frekvensfordelingen for den pågældende kampagne kan vise, at 50.000 personer har set annoncen to gange, 30.000 personer har set annoncen tre gange osv.

Frekvensgrænsers indvirkning på frekvensfordelingen

Hvis du angiver en frekvensgrænse for din kampagne, kan du opleve, at den rapporterede frekvensfordeling viser værdier, som er højere end frekvensgrænsen. Det kan skyldes:

 • Frekvensgrænser anvendes på baggrund af cookies, ikke unikke brugere. Folk kan blive talt med mere end én gang, fordi de bruger mere end én browser eller én computer (som bruger forskellige cookies). 
 • Afhængigt af det valgte datointerval i Google Ads kan den rapporterede frekvens forekomme at stige. Hvis du i Google Ads f.eks. vælger et datointerval på 2 uger, og din kampagne har en frekvensgrænse på 3 eksponeringer pr. uge pr. person, kan der forekomme op til 6 eksponeringer pr. person.
 • Den rapporterede frekvens i Google Ads kan vise et højere antal eksponeringer end frekvensgrænsen. Google Ads begynder at tælle eksponeringer op mod en kampagnes frekvensgrænse den første dag, en person ser din annonce (som kan være i begyndelsen, i midten eller hen mod slutningen af din kampagne). Hvis du f.eks. har en frekvensgrænse på 3 eksponeringer pr. uge, og du ser på et datointerval på 4 dage, kan dataene omfatte frekvensgrænser for 2 perioder.

Føj frekvensfordeling til Google Ads-rapportering

Du kan se frekvensfordelingen for en kampagne i Google Ads-statistiktabellen. Du kan se frekvensfordelingen ved at tilføje kolonnen "Frekvensfordeling" i Google Ads.

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på Videokampagner i navigationsmenuen til venstre.
 3. Klik på ikonet Kolonner Kolonner over statistiktabellen.
 4. Klik på Metrics for rækkevidde i menuen.
 5. Klik på feltet ud for Frekvensfordeling.
 6. (Valgfrit) Hvis du vil gemme kolonnesættet til fremtidig brug, kan du klikke på feltet "Gem dit kolonnesæt" og angive et navn for dit kolonnesæt.
 7. Klik på Anvend. I Google Ads-statistiktabellen for dine videokampagner vises frekvensfordelingen nu opdelt i 6 forskellige frekvensspænd ("1+", "2+", "3+", "4+", "5+" og "10+"). 
 8. Du kan se data for en bestemt periode ved at klikke på datointervalvælgeren øverst til højre på siden og vælge et datointerval. Du kan vælge op til 31 dage.
 9. Når du holder markøren over en værdi i kolonnen "Frekvensfordeling" i Google Ads, viser et histogram, hvordan frekvensfordelingen ændrer sig over tid.
   
  Bemærk! Data i histogrammet henviser til de valgte datoer i datointervallet og ikke hele kampagnen.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false