Sử dụng trình mô phỏng đấu giá để phân tích các chiến dịch khách sạn

Trình mô phỏng đấu giá quảng cáo khách sạn giúp bạn tìm hiểu hiệu quả hoạt động của một giá thầu nhất định cho một nhóm khách sạn cụ thể. Hãy sử dụng công cụ này để tìm hiểu về bối cảnh cơ hội trên giá thầu của bạn và giá cho mỗi cơ hội.

Cách hoạt động

Trình mô phỏng đấu giá thu thập và phân tích dữ liệu từ các phiên đấu giá của Quảng cáo khách sạn trên Google từ 7 ngày trước đó. Trình mô phỏng đấu giá cũng xem xét các thông tin như chất lượng của quảng cáo, giá thầu của đối thủ cạnh tranh và dữ liệu điều chỉnh giá thầu. Sau đó, công cụ này sẽ ước tính mức độ ảnh hưởng của một số thay đổi nhất định về giá thầu cơ sở đến số lượt nhấp, chi phí, số lượt hiển thị và số lượt chuyển đổi.

Trước khi bắt đầu

Lưu ý:

 • Các thay đổi về giá thầu cho một nhóm khách sạn có thể làm tăng đáng kể lưu lượng truy cập. Điều này có thể khiến bạn đạt đến giới hạn ngân sách. Chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn chi phí dự kiến cho các thay đổi về giá thầu và bạn có thể cần tăng ngân sách để tận dụng tối đa các thay đổi này.
 • Số liệu ước tính của trình mô phỏng đấu giá không phản ánh các điều chỉnh mà các nhà quảng cáo có thể thực hiện.
 • Bạn có thể sử dụng công cụ này khi quảng cáo cho một nhóm khách sạn đã được bao gồm trong đủ các phiên đấu giá hoặc đã tích lũy đủ số lượt hiển thị để ước tính hiệu quả hoạt động của các quảng cáo đó. Nếu bạn không thấy trình mô phỏng đấu giá, thì có thể bạn cần phải chạy quảng cáo của mình lâu hơn một chút. Bạn cũng có thể thử tham gia nhiều phiên đấu giá hơn bằng cách tăng giá thầu hoặc tỷ lệ tham gia.
 • Dữ liệu hiển thị trong trình mô phỏng đấu giá cho giá thầu hiện tại là thông tin dự đoán dựa trên lưu lượng truy cập của bạn trong 7 ngày trước đó. Nếu gần đây, bạn đã thay đổi giá thầu của mình, thì bạn có thể nhận thấy sự khác biệt giữa dữ liệu hiện tại trong trình mô phỏng đấu giá và dữ liệu có sẵn trong tài khoản của bạn.
 • Nếu bạn không đặt giá thầu bằng đô la Mỹ, thì chúng tôi sẽ chuyển đổi cột “Giá thầu CPC t.đa”, “Chi phí ” và “Lượt chuyển đổi” từ USD sang đơn vị tiền tệ mà bạn đã đặt cho tài khoản khách hàng của mình. Lượt chuyển đổi sử dụng tỷ giá có sẵn tại thời điểm mô phỏng. Do đó, các số liệu ước tính đó có thể không được chính xác do biến động tỷ giá hằng ngày.
 • Dữ liệu mô phỏng giá thầu CPC có sẵn thông qua API Google Ads và được tổng hợp ở cấp nhóm khách sạn. Nhóm khách sạn cần phải có ít nhất 100 lượt hiển thị thì mới nhận được số liệu ước tính mô phỏng giá thầu.

Hướng dẫn

Dưới đây là cách xem số liệu ước tính của bạn cho một nhóm khách sạn và nhóm chiến dịch riêng lẻ:

Cách xem số liệu ước tính của bạn cho một nhóm khách sạn riêng lẻ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chiến dịch và chọn chiến dịch bạn muốn làm việc.
 3. Tiếp theo, hãy nhấp vào thẻ Nhóm khách sạn và chọn một nhóm khách sạn.
 4. Nhấp vào biểu tượng biểu đồ trình mô phỏng Bid Simulator icon bên cạnh giá thầu trong “CPC t.đa” hoặc cột “% CPC t.đa”.
 5. Trong cửa sổ trình mô phỏng đấu giá, hãy chọn các tùy chọn giá thầu khác nhau để xem chúng có thể ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập của bạn như thế nào.
 6. Để thay đổi giá thầu và áp dụng giá thầu trực tiếp cho nhóm khách sạn của bạn, hãy chọn một tùy chọn giá thầu mới trong trình mô phỏng đấu giá.
 7. Nhấp vào Lưu.

Cách xem số liệu ước tính của bạn cho một nhóm chiến dịch riêng lẻ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chiến dịch.
 3. Nhấp vào biểu tượng biểu đồ trình mô phỏng Bid Simulator icon bên cạnh ngân sách chiến dịch của bạn trong cột "Ngân sách".
 4. Trong cửa sổ trình mô phỏng đấu giá, hãy chọn các tùy chọn giá thầu khác nhau để xem chúng có thể ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập của bạn như thế nào.
 5. Để thay đổi giá thầu và áp dụng giá thầu trực tiếp cho chiến dịch của bạn, hãy chọn một tùy chọn giá thầu mới trong trình mô phỏng đấu giá.
 6. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố