Giới thiệu về Độ mạnh của quảng cáo cho quảng cáo hiển thị thích ứng

Độ mạnh của quảng cáo cho bạn thấy mức độ hiệu quả của việc định cấu hình tệp sáng tạo quảng cáo so với các phương pháp hay nhất của chúng tôi. Độ mạnh của quảng cáo cao hơn sẽ giúp tối đa hóa hiệu quả hoạt động cho quảng cáo của bạn. Trong Google Ads, bạn có thể tìm thấy chỉ số độ mạnh của quảng cáo trong trình chỉnh sửa quảng cáo. Hãy cải thiện độ mạnh của quảng cáo bằng cách thêm nhiều tài sản hơn cùng với nội dung đa dạng.

Độ mạnh của quảng cáo có ba thành phần: mức xếp hạng tổng thể, các bước cụ thể có thể cải thiện độ mạnh của quảng cáo và các chỉ báo tiến trình theo tài sản. Điểm xếp hạng được tính từ "Chưa hoàn tất" đến "Rất tốt".

Lợi ích của chỉ số Độ mạnh của quảng cáo 

Quảng cáo hiển thị thích ứng hoạt động tốt nhất khi bạn thêm nhiều tài sản sáng tạo độc đáo. Điều này cho phép tính năng tối ưu hóa tệp sáng tạo thử nghiệm nhiều biến thể quảng cáo và sẽ phân phối quảng cáo phù hợp nhất cho mọi người dùng.

Độ mạnh của quảng cáo cũng có các thông số chất lượng tài sản để giúp đảm bảo rằng tài sản của bạn có chất lượng cao.

Sử dụng Độ mạnh của quảng cáo trong quá trình tạo quảng cáo

Điểm xếp hạng chung của Độ mạnh của quảng cáo (chẳng hạn như "Kém", "Trung bình", "Tốt" hoặc "Rất tốt") sẽ tương ứng với các hành động của bạn trong quá trình tạo và chỉnh sửa quảng cáo. Bạn sẽ thấy điểm xếp hạng "Chưa hoàn tất" nếu không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của một quảng cáo (quảng cáo phải có 2 dòng tiêu đề và 1 dòng mô tả).

Điểm xếp hạng sẽ thay đổi khi bạn hoàn tất quá trình tạo quảng cáo và áp dụng các phương pháp hay nhất mà chúng tôi cung cấp. Nếu bạn hoàn thành tất cả các bước đã nêu trong trình đơn tiến trình Độ mạnh của quảng cáo (bên cạnh điểm xếp hạng quảng cáo) và thêm nhiều tài sản chất lượng, thì điểm xếp hạng quảng cáo của bạn sẽ là "Rất tốt".

Sử dụng chỉ số Độ mạnh của quảng cáo để cải thiện hiệu quả hoạt động của các quảng cáo hiện có 

Đối với quảng cáo mà bạn đã sẵn sàng chỉnh sửa, bạn có thể nhấp vào lời nhắc của Độ mạnh của quảng cáo để biết những hành động mà bạn có thể thực hiện để cải thiện hiệu quả hoạt động của quảng cáo bằng cách thêm tài sản. Dưới đây là một số lời nhắc mà bạn có thể tham khảo:

  • Thêm ít nhất 1 hình ảnh vuông để quảng cáo phù hợp với mọi vị trí.
  • Thêm một số hình ảnh để làm nổi bật quảng cáo.
  • Nhập các dòng tiêu đề độc đáo hơn. Các dòng tiêu đề quá giống nhau.
  • Thêm một số nội dung mô tả
  • Nhập nội dung mô tả độc đáo hơn. Nội dung mô tả quá giống với tiêu đề.
  • Bạn đã thiết lập quảng cáo rất tốt! Bây giờ, hãy thử thay thế các tài sản hoạt động kém hiệu quả để cải thiện hiệu quả hoạt động tổng thể.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố