Om annonsekvalitet i responsive bannerannonser

Annonsekvaliteten er en pekepinn på hvor godt du har konfigurert annonsene dine i tråd med de anbefalte fremgangsmåtene våre. Jo høyere annonsekvaliteten er, dess bedre annonseresultater kan du oppnå. I Google Ads finner du annonsekvalitet i redigeringsprogrammet for annonseoppretting. Du kan heve annonsekvaliteten ved å legge til flere elementer og mer variert innhold.

Annonsekvalitet består av tre komponenter: den samlede vurderingen, et gitt neste trinn du kan heve annonsekvaliteten ved å følge, samt fremdriftsindikatorer per element. Vurderingen varierer fra «Ufullstendig» til «Utmerket».

Fordeler med god annonsekvalitet 

Med responsive bannerannonser får du de beste resultatene ved å legge til mange unike reklameelementer. Da kan det nemlig testes ut en rekke annonsevarianter i reklameoptimaliseringen, noe som i sin tur sørger for at alle brukerne får se veldig relevante annonser.

I annonsekvaliteten inngår det også flere kvalitetsparametere for annonseelementene, og slik kan vi sikre at du alltid har elementer av høy kvalitet.

Annonsekvalitet som rettesnor når du oppretter annonser

Du gis en samlet vurdering med tanke på annonsekvalitet, som er «Dårlig», «Gjennomsnittlig», «God» eller «Utmerket», og den opp- eller nedjusteres i tråd med endringene du gjør underveis. Vurderingen «Ufullstendig» vises dersom du ikke innfrir minstekravene til annonser, altså to overskrifter og én beskrivelse.

Vurderingen endres i takt med endringene du gjør underveis i prosessen, og den styrkes om du følger de anbefalte fremgangsmåtene som er oppført. Hvis du går gjennom alle trinnene som er angitt i fremdriftsmenyen for annonsekvalitet (ved siden av annonsevurderingen), og du legger til en rekke sterke elementer, blir annonsevurderingen «Utmerket».

Annonsekvalitet som rettesnor når du skal finstemme resultatene oppnådd med eksisterende annonser 

For annonsene du er klar til å redigere, kan du klikke deg gjennom meldingene du får via funksjonen for annonsekvalitet, til å se hvilke elementer du kan legge til, slik at du oppnår bedre annonseresultater. Dette er noen av tipsene du kan få:

  • Få annonsen til å passe inn hvor som helst. Legg til minst ett kvadratisk bilde.
  • Legg til noen bilder for å gi annonsen et visuelt fortrinn.
  • Bruk unike overskrifter. Overskriftene dine er nesten helt like.
  • Legg til beskrivelser.
  • Bruk unike beskrivelser. Beskrivelsene og overskriftene dine er for like.
  • Du har et utmerket annonseoppsett. Nå kan du prøve å bytte ut elementer du oppnår dårlige resultater med, så du kan få opp de samlede resultatene.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt