Par adaptīvo reklāmas tīkla reklāmu efektivitāti

Reklāmas efektivitātes rādītājs parāda, cik labi ir konfigurēti reklāmas materiāli, salīdzinot ar mūsu paraugpraksi. Augstāka reklāmas efektivitāte palīdz maksimāli palielināt reklāmas veiktspēju. Programmā Google Ads reklāmas efektivitātes rādītājs ir redzams reklāmu izveides redaktorā. Uzlabojiet reklāmas efektivitāti, pievienojot vairāk līdzekļu un daudzpusīgāku saturu.

Reklāmas efektivitātei ir trīs komponenti: vispārējais novērtējums, konkrēta turpmākā darbība, kas var uzlabot reklāmas efektivitāti, un katra līdzekļa progresa indikators. Novērtējums svārstās diapazonā no “nepilnīga” līdz “izcila”.

Reklāmas efektivitātes rādītāja priekšrocības 

Adaptīva reklāmas tīkla reklāmas darbojas vislabāk, ja tiek pievienots daudz unikālu reklāmas līdzekļu. Tādējādi reklāmas materiālu optimizācija var pārbaudīt daudzus reklāmu variantus un rezultātā piedāvāt katram lietotājam visatbilstošāko reklāmu.

Reklāmas efektivitātes rādītājs sniedz arī līdzekļu kvalitātes parametrus, kas palīdz nodrošināt līdzekļiem augstu kvalitāti.

Reklāmas efektivitātes rādītāja izmantošana reklāmas izveides laikā

Reklāmas efektivitātes vispārējais novērtējums ”slikta”, “vidēja”, “laba” vai “izcila” tiek piemērots jūsu reklāmas izveides un rediģēšanas laikā veiktajām darbībām. Ja neizpildīsiet minimālās prasības par reklāmu (t.i., divu virsrakstu un viena apraksta iekļaušanu reklāmā), tiks rādīts vērtējums “nepilnīga”.

Turpinot reklāmas izveidi un ņemot vērā norādīto paraugpraksi, novērtējums mainīsies. Ja izpildīsiet visas reklāmas efektivitātes progresa izvēlnē (blakus reklāmas novērtējumam) norādītās darbības un pievienosiet dažādus iedarbīgus līdzekļus, jūsu reklāmas novērtējums būs “izcila”.

Esošo reklāmu pilnveidošana, izmantojot reklāmas efektivitātes rādītāju 

Reklāmām, kuras esat gatavs rediģēt, varat noklikšķināt uz visām reklāmas efektivitātes uzvednēm un noskaidrot, kādas darbības jāveic, lai pilnveidotu reklāmas veiktspēju, pievienojot tai līdzekļus. Tālāk minētas dažas uzvednes, kas var tikt parādītas.

  • Veidojiet reklāmu, kas der jebkurā vietā. Pievienojiet vismaz vienu kvadrātveida attēlu.
  • Pievienojiet dažus attēlus, lai reklāma būtu labāk pamanāma.
  • Ievadiet atšķirīgus virsrakstus. Jūsu virsraksti ir pārāk līdzīgi.
  • Pievienojiet dažus aprakstus.
  • Ievadiet atšķirīgus aprakstus. Jūsu apraksti ir pārāk līdzīgi virsrakstiem.
  • Jūsu reklāma ir izveidota izcili! Tagad mēģiniet aizstāt neefektīvus līdzekļus, lai uzlabotu vispārējo veiktspēju.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.