Giới thiệu về Độ mạnh của quảng cáo đối với quảng cáo tìm kiếm thích ứng

Độ mạnh của quảng cáo đưa ra thông tin phản hồi để giúp bạn tập trung vào việc truyền đạt thông điệp phù hợp đến khách hàng. Độ mạnh của quảng cáo có hai thành phần: mức xếp hạng tổng thể cho biết hiệu quả của quảng cáo có liên quan và (các) mục hành động cụ thể giúp cải thiện độ mạnh của quảng cáo.

Cột Độ mạnh của quảng cáo

Trong cửa sổ "Quảng cáo và phần mở rộng" dành cho một chiến dịch, bạn có thể xem bảng liệt kê các quảng cáo của chiến dịch đó. Một trong các cột của bảng sẽ hiển thị Độ mạnh của quảng cáo. Độ mạnh của quảng cáo hiển thị dưới dạng mức xếp hạng tổng thể, chẳng hạn như "trung bình" hay "rất tốt". Bạn có thể nhấp vào mức xếp hạng này để xem ý kiến phản hồi về cách cải thiện quảng cáo của mình cùng với một đường liên kết đến nơi bạn có thể thực hiện thay đổi đó.

Trong khi tạo quảng cáo

Trong khi tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, bạn có thể nhìn thấy chỉ báo về Độ mạnh của quảng cáo đó. Chỉ báo này sẽ thay đổi khi bạn thêm tài sản vào quảng cáo của mình. Bên cạnh chỉ báo là một danh sách các nội dung đề xuất giúp cải thiện Độ mạnh của quảng cáo.

Độ mạnh của quảng cáo giúp bạn tạo ấn tượng ban đầu tốt nhất

Giả sử bạn đang tạo quảng cáo tìm kiếm thích ứng và nhìn thấy nội dung đề xuất "Viết nội dung mô tả độc đáo hơn" bên cạnh chỉ báo thể hiện độ mạnh của quảng cáo. Bạn có thể quay lại phần nội dung mô tả và sửa đổi nội dung đó để tự động cải thiện mức độ hiệu quả của quảng cáo. Nếu cả chỉ báo lẫn nội dung đề xuất đều không thay đổi, bạn nên chỉnh sửa thêm nội dung mô tả của mình.

Độ mạnh của quảng cáo tiếp tục giúp bạn cải thiện quảng cáo ngay cả sau khi quảng cáo đã được tạo và bắt đầu hiển thị. Ví dụ: bạn có thể tải hàng loạt quảng cáo tìm kiếm thích ứng mới lên và có thể một vài quảng cáo trong số đó bị trùng dòng tiêu đề. Trong cột "Độ mạnh của quảng cáo", bạn có thể thấy mức xếp hạng "Trung bình", cùng với hành động cụ thể "Tăng độ dài của dòng tiêu đề". Bạn có thể tận dụng thông tin phản hồi đó và làm theo các bước cần thiết để sửa đổi dòng tiêu đề cũng như cải thiện độ mạnh của quảng cáo.

Các vấn đề thường gặp

Dưới đây là một số vấn đề thường gặp và cách giải quyết để cải thiện Độ mạnh của quảng cáo:

  1. Thiếu nhóm quảng cáo: Thêm quảng cáo của bạn vào một nhóm quảng cáo.
  2. Thiếu từ khóa trong nhóm quảng cáo: Thêm từ khóa vào nhóm quảng cáo của bạn. Quảng cáo tìm kiếm thích ứng sẽ không phân phát nếu không có từ khóa.
  3. Thiếu URL cuối cùng: Thêm URL cuối cùng vào quảng cáo.
  4. Dòng tiêu đề/Nội dung mô tả quá giống nhau: Viết dòng tiêu đề và nội dung mô tả của bạn theo cách khác nhau, nhấn mạnh các đặc điểm mới của mặt hàng mà bạn đang bán hoặc các kiểu khách hàng khác nhau mà bạn đang muốn thu hút. Việc thêm các dòng tiêu đề và nội dung mô tả độc đáo hơn có thể giúp bạn tăng cơ hội đạt được hiệu quả hoạt động tốt hơn.
  5. Dòng tiêu đề/Nội dung mô tả quá ngắn: Hãy cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết để thu hút sự chú ý của khách hàng mà bạn nhắm mục tiêu.
  6. Thêm từ khóa phổ biến vào dòng tiêu đề: Hãy thử đưa nội dung của các từ khóa có tần suất phân phát thường xuyên nhất trong nhóm quảng cáo vào dòng tiêu đề của bạn.
  7. Thêm nhiều từ khóa hơn vào nội dung mô tả của bạn: Hãy thử đưa nhiều từ khóa hơn vào nội dung mô tả của bạn để cải thiện hiệu quả hoạt động của quảng cáo.
  8. Ghim: Tính năng ghim làm giảm tổng số dòng tiêu đề hoặc dòng mô tả có thể hiển thị. Nếu bỏ ghim hoặc ghim nhiều dòng tiêu đề hoặc dòng mô tả vào từng vị trí, thì bạn sẽ có thể hiển thị thêm nhiều dòng tiêu đề hoặc dòng mô tả hơn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false