Giới thiệu về mục tiêu lượt chuyển đổi của khách hàng mới cho Chiến dịch mua sắm thông minh

Mục tiêu lượt chuyển đổi của khách hàng mới cho Chiến dịch mua sắm thông minh giúp bạn thu nạp được nhiều khách hàng mới hơn từ chiến dịch.

Chiến dịch mua sắm thông minh tối ưu hóa giá trị chuyển đổi cho cả lượt bán hàng trực tuyến và lượt thu nạp khách hàng mới. Giá trị chuyển đổi cho khách hàng mới bằng giá trị giao dịch mua cộng với giá trị khách hàng mới mà bạn đã đặt. Giá trị kết hợp này được phân bổ cho giao dịch mua của khách hàng mới.

Giá trị khách hàng mới Doanh số bán hàng trực tuyến Cách tính Tổng giá trị chuyển đổi
Giá trị cố định đã đặt: $50 $100 $100 + $50 $150

Chiến dịch mua sắm thông minh sử dụng loại chiến lược giá thầu giúp tối đa hóa giá trị chuyển đổi. Vì vậy, khi bạn bật mục tiêu thu nạp khách hàng mới trong mục tiêu lượt chuyển đổi, những giá thầu này sẽ có thể giúp bạn nhận được nhiều giao dịch mua hơn từ khách hàng mới.

Lưu ý: Mục tiêu lượt chuyển đổi từ khách hàng mới sẽ không tối ưu hóa cho những sản phẩm nhạy cảm (như đồ uống có cồn hoặc các sản phẩm y tế). Lượt chuyển đổi cho những sản phẩm này sẽ được đặt là "không xác định" thay vì "mới" hoặc "cũ". Những sản phẩm khác trong tài khoản của bạn có thể vẫn đủ điều kiện tham gia mục tiêu lượt chuyển đổi từ khách hàng mới. Nếu bạn bán sản phẩm nhạy cảm, cách duy nhất để báo cáo lượt chuyển đổi từ khách hàng mới là cung cấp thông tin đó trong thẻ chuyển đổi của bạn. Tìm hiểu thêm về chính sách quảng cáo được cá nhân hóa

Bắt đầu trong Google Ads

 • Chọn mục tiêu lượt chuyển đổi từ khách hàng mới trong Chiến dịch mua sắm thông minh:
  • Mở các mục tiêu lượt chuyển đổi bằng cách nhấp vào phần Cài đặt trong thanh điều hướng bên trái của Chiến dịch mua sắm thông minh để xem thẻ "Mục tiêu lượt chuyển đổi".
  • Chọn Mục tiêu lượt chuyển đổi cấp chiến dịch.
  • Bật "Mục tiêu thu nạp khách hàng mới" và đặt giá trị chuyển đổi cho mỗi khách hàng mới.
 • Nếu bạn chưa có hành động chuyển đổi nào thuộc loại chuyển đổi giao dịch mua, hãy tạo một hành động chuyển đổi.
 • Không bắt buộc:
  • Tạo một trường trong thẻ chuyển đổi để giúp bạn xác định đó là khách hàng mới hay khách hàng hiện tại.

Cách phân biệt khách hàng mới với khách hàng hiện có

Bạn có 2 cách cung cấp tín hiệu để giúp xác định khách hàng mới cho doanh nghiệp. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 cách hoặc kết hợp 2 cách này với nhau. Theo mặc định, chiến dịch sẽ luôn sử dụng phương pháp nhận diện của Google.

1. Phương pháp nhận diện của Google: Nếu bạn đặt tính năng theo dõi lượt chuyển đổi của Google Ads để theo dõi “lượt mua hàng”, thì Google có thể tự động tạo một danh sách đối tượng dựa trên hoạt động của chiến dịch trong vòng 540 ngày qua và các giao dịch mua được theo dõi. Đây là phương pháp dễ nhất để phân biệt khách hàng mới với khách hàng cũ, nhưng chưa toàn diện vì người dùng có thể xóa cookie và chọn không cho phép theo dõi. Chiến dịch sẽ tự động sử dụng phương pháp này khi bạn chọn mục tiêu chuyển đổi là "khách hàng mới".

Lưu ý: Đối với những chiến dịch được nhắm mục tiêu ở Liên minh Châu Âu, danh sách đối tượng sẽ dựa trên hoạt động của chiến dịch trong vòng 390 ngày qua và các giao dịch mua được theo dõi.

2. Danh sách đối tượng đã tải lên: Bạn cũng có thể tải danh sách đối tượng lên để Google có thể chỉ định cho khách hàng mới thông tin cập nhật mà bạn đã kiểm tra.

 • Các bước để tải lên và chọn danh sách đối tượng:
  1. Tạo rồi tải danh sách khách hàng của bạn lên theo hướng dẫn tạo danh sách khách hàng.
  2. Chọn danh sách khách hàng đã tải lên bằng cách làm theo các bước sau:
   1. Đăng nhập vào Google Ads.
   2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ.
   3. Nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường". Trong trình đơn Lượt chuyển đổi ở bên trái, hãy chọn phần Cài đặt.
   4. Mở rộng trình đơn "Khách hàng hiện tại". Bạn sẽ thấy các danh sách đối tượng mà bạn đã tải lên trong hộp "Danh sách đối tượng của tôi", hoặc bạn có thể tìm danh sách đối tượng của mình bằng cách nhập tên danh sách vào trường tìm kiếm và đánh dấu vào hộp bên cạnh danh sách bạn muốn. (Lưu ý: bạn cũng có thể dùng tính năng "Duyệt qua" để chọn từ toàn bộ danh sách đối tượng mà bạn đã tải lên)
   5. Chọn tối đa 5 danh sách đối tượng.
   6. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Nếu hầu hết danh sách đối tượng đã tải lên không được chia sẻ với tài khoản Google Ads của chiến dịch Mua sắm thông minh, thì phương pháp phân loại do Google phát hiện sẽ được đặt thành "Không xác định". Hãy chia sẻ danh sách đối tượng đã tải lên để bạn có thể xem phân khúc chính xác của khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

3. Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi của khách hàng mới bằng thẻ: Bạn có thể thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi của khách hàng mới bằng cách gắn thẻ. Phương pháp này yêu cầu bạn phải thực hiện thêm thao tác thiết lập, nhưng cho bạn quyền kiểm soát lớn hơn về việc những lượt chuyển đổi nào là của khách hàng mới và những lượt chuyển đổi nào là của khách hàng cũ. Tìm hiểu cách thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi của khách hàng mới bằng thẻ

Đặt giá thầu

Chiến lược đặt giá thầu thông minh sẽ xem xét giá trị khách hàng mới mà bạn đã đặt và tối đa hóa tổng giá trị chuyển đổi (bao gồm cả giá trị bổ sung mà bạn đặt cho khách hàng mới). Chiến lược đặt giá thầu thông minh sẽ tính đến việc khách hàng mới giúp tăng tổng giá trị khi đưa ra mức giá thầu.

Giá trị khách hàng mới mà bạn đặt phải bằng với doanh thu dự kiến không phải từ quảng cáo mà một khách hàng mới sẽ mang lại trong tương lai. Ví dụ: Nếu khách hàng chi trung bình $120/giao dịch mua và 2/3 khách hàng mua 1 lần/năm trong hai năm, thì bạn nên đặt giá trị khách hàng mới là $120 * ⅔ * 2= $160.

Bạn có thể sử dụng giá trị đề xuất mặc định khi chọn mục tiêu chuyển đổi khách hàng mới, nếu không biết rõ giá trị khách hàng mới.

Giá trị mặc định này xem xét doanh thu tiềm năng mà một khách hàng sẽ mang lại trong tương lai và được đề xuất dựa trên giá trị trung bình của đơn đặt hàng cho Chiến dịch mua sắm.

Tìm hiểu cách thiết lập mục tiêu lượt chuyển đổi từ khách hàng mới để tối đa hóa lượt thu nạp khách hàng mới khi đặt giá thầu cho Chiến dịch mua sắm thông minh.

Báo cáo

Báo cáo khách hàng mới sẽ cung cấp giá trị dạng số cho khách hàng mới và phân biệt giá trị của 3 kiểu khách hàng sau:

 1. Khách hàng mới: Số khách hàng mua hàng trực tuyến lần đầu trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Sau đây là cách xác định khách hàng mới:
  • Họ đã không mua hàng trong vòng 540 ngày qua (nếu bạn sử dụng hệ thống phát hiện tự động của Google).
  • Họ cũng không nằm trong danh sách khách hàng hiện tại mà bạn đã chỉ định trong phần cài đặt lượt chuyển đổi ở cấp tài khoản.
 2. Khách hàng cũ: Số khách hàng đã từng mua hàng trực tuyến trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Sau đây là cách xác định khách hàng cũ:
  • Họ đã từng mua hàng trong vòng 540 ngày gần đây nhất nếu bạn sử dụng hệ thống phát hiện tự động của Google.
  • Hoặc họ nằm trong danh sách khách hàng hiện tại mà bạn đã chỉ định trong các tùy chọn cài đặt lượt chuyển đổi cấp tài khoản.
 3. Không xác định: Những khách hàng mà chúng tôi không thể báo cáo do phải tuân thủ chính sách về các danh mục nhạy cảm về mặt pháp lý hoặc văn hóa.
Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi từ khách hàng mới trong thẻ toàn trang web, Trình quản lý thẻ của Google hoặc Firebase, thì chúng tôi sẽ dùng các giá trị được cung cấp trong thẻ đó cho khách hàng "mới", "cũ" hoặc "không xác định" thay cho hệ thống phát hiện tự động của Google. Đối với những chiến dịch được nhắm mục tiêu ở Liên minh Châu Âu, khách hàng được chia thành khách hàng mới, cũ hoặc đã biết dựa trên dữ liệu trong 390 ngày.

Vị trí của báo cáo hiệu suất

Thông tin tổng quan về chỉ số trên thẻ "Chiến dịch" hoặc "Nhóm quảng cáo"

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Chọn Chiến dịch mua sắm trong trình đơn chiến dịch ở góc trên bên trái.
 3. Nhấp vào Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo.
 4. Nhấp vào biểu tượng “Cột” Ảnh biểu tượng các cột trên Google Ads trong trình đơn biểu tượng ở góc trên bên phải của danh sách chiến dịch.
 5. Nhấp vào Sửa đổi cột.
 6. Nhấp vào mũi tên xuống ở mục "Lượt chuyển đổi" để xem tất cả các tùy chọn chỉ số từ lượt chuyển đổi.
 7. Đánh dấu vào hộp bên cạnh "Khách hàng mới".
 8. Nhấp vào Áp dụng.
 9. Bây giờ, khi xem chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo, bạn sẽ thấy cột chỉ số "khách hàng mới".

Các chỉ số phân theo khách hàng mới/khách hàng cũ trên thẻ "Chiến dịch"

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Chọn Chiến dịch mua sắm trong trình đơn chiến dịch ở góc trên bên trái.
 3. Nhấp vào Chiến dịch.
 4. Nhấp vào biểu tượng “Phân đoạn” Phân đoạn trong trình đơn biểu tượng ở góc trên bên phải của danh sách chiến dịch.
 5. Nhấp vào Lượt chuyển đổi.
 6. Nhấp vào Khách hàng mới so với khách hàng cũ.
 7. Bạn sẽ thấy "lượt chuyển đổi" và "giá trị chuyển đổi" theo loại khách hàng.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false