Настройване на отчитане на реализациите от нови клиенти за интелигентни кампании за Пазаруване

Всички съществуващи интелигентни кампании за Пазаруване за реклами за автомобили ще бъдат надстроени до кампании за максимална ефективност до септември 2023 г., за да получите допълнителни рекламни места и формати, с които да достигате до нови клиенти. Профилите, в които всички кампании са надстроени, повече не могат да създават нови интелигентни кампании за Пазаруване. Научете как да създадете кампания за максимална ефективност.

Целта на реализациите „Нов клиент“ Ви дава възможност да постигнете максимална стойност на реализациите за придобиване на нови клиенти. В тази статия ще разясним как да настроите отчитане на реализациите от нови клиенти посредством маркиране. Научете повече за целта на реализациите „Нов клиент“ за интелигентни кампании за Пазаруване

Инсталиране с маркера на Google

Стъпка 1: Инсталирайте проследяване на реализациите с маркера на Google

Направете справка със статията в Помощния център на Google Ads за настройване на проследяване на реализациите с маркера на Google.

Забележка: За целта „Нов клиент“ може да се използва само проследяване на реализациите в Google Ads за реализации от покупки с възможност за офериране. Няма да можете да проследявате нови клиенти чрез проследяване на реализациите с маркера на Google за Floodlight или Google Анализ.

Стъпка 2: Коригирайте настройките за действията, водещи до реализация

Добре е да зададете следните настройки за действията, водещи до реализация:

 • Направете така, че да може да се оферира за действията Ви, водещи до реализация, като изберете „Включване в „Реализации“.
 • За „Източник“ задайте „Уебсайт“.
 • За „Категория“ на действието, водещо до реализация, задайте „Покупка“.

Стъпка 3: Добавете параметъра new_customer към маркера

Добре е да добавите следния персонализиран параметър към маркера на Google:

Параметър Тип на стойността Описание
new_customer

Булева: True / False / [Not specified]

Потребителят, извършващ реализация, нов клиент ли е?

 • True: нов клиент, който не е направил покупка в рамките на даден период от време (по подразбиране е зададен препоръчителният прозорец за продължителност от 540 дни, но това не е задължително)
 • False: завръщащ се клиент, който е направил покупката през дадения период от време
 • Not specified: ако информацията е несигурна (например използване на плащане като гост)

Пример за маркера на Google, конфигуриран с горепосочения параметър.

 1. <script type="text/javascript"
 2. gtag('event', 'purchase', {
 3. "send_to": "AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL", /* МОЛЯ, ЗАМЕНЕТЕ СЪС СВОЯ СТОЙНОСТ */
 4. "new_customer": true, /* calculate dynamically, populate with true/false */
 5. ]
 6. });
 7.  
 8. /* */

Инсталиране с Мениджър на маркери на Google

Стъпка 1: Инсталирайте Мениджър на маркери на Google

Забележка: Ако вече използвате Мениджър на маркери на Google, преминете към стъпка 2.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon].
 3. Кликнете върху Реализации в падащото меню „Измерване“.
 4. Кликнете върху действието, водещо до реализация, което искате да използвате, или създайте ново такова.
 5. Инсталирайте Мениджър на маркери на Google на сайта си. Научете как да настроите маркера за проследяване на реализациите

Стъпка 2: Инсталирайте параметъра new_customer в кода в Мениджър на маркери на Google

 1. Изберете маркера за реализация „Нов клиент“.
 2. Поставете отметка в квадратчето „Предоставяне на данни за новите клиенти“.
 3. Изберете източник на данни Слой данни или Персонализирани полета.
 4. Следните променливи трябва да се добавят към страницата за плащане, за да се използват.
Параметър Тип на стойността Описание
new_customer Булева: True / False / [Not specified] Потребителят, извършващ реализация, нов клиент ли е?
 • True: нов клиент, който не е направил покупка в рамките на даден период от време (по подразбиране е зададен препоръчителният прозорец за продължителност от 540 дни, но това не е задължително)
 • False: завръщащ се клиент, който е направил покупката през дадения период от време
 • Not specified: ако информацията е несигурна (например използване на плащане като гост)

Слоят данни се използва за временно съхранение на данни. Той представлява структуриран формат, който се тълкува от Мениджър на маркери, така че по-лесно да можете да местите тези данни от уеб страницата или мобилното си приложение в маркери, задействания и други променливи в Мениджър на маркери.

Не е задължително да настройвате слой данни, за да може променливите да извличат информация. Променливите в Мениджър на маркери могат също да се конфигурират така, че да извличат стойности директно от „Персонализирани полета“, „бисквитки“ на посещавания домейн и DOM. Най-добрата практика обаче е променливите да извличат информация директно от добре организиран обект на слоя данни. Внедряването на слой данни може да сведе до минимум вероятността от загуба на данни при непреднамерени промени в кода, да допринесе за доброто организиране и достъп до модел на данните и да опрости отстраняването на неизправности.

Примерно внедряване със слой данни

 1. dataLayer.push({
 2. "event": 'purchase',
 3. "transaction_id": "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c",
 4. "affiliation": "Google online store",
 5. "value": 23.07,
 6. "currency": "USD",
 7. "new_customer": true,
 8.  
 9. });

Примерно внедряване с „Персонализирани полета“.

 1. <script type="text/javascript"
 2. send_to = 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL'; /* МОЛЯ, ЗАМЕНЕТЕ СЪС СВОЯ СТОЙНОСТ */
 3. transaction_id = "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c";
 4. affiliation = "Google online store";
 5. value = 23.07;
 6. currency = "USD";
 7. new_customer = true;
 8. /script
Забележка: Създайте дефинирана от потребителя променлива в Мениджър на маркери, за да се използва от програмата.

Инсталиране с Firebase

Ако понастоящем използвате Мениджър на маркери на Google, можете да продължите да го използвате с Firebase за Android или iOS. Стъпките по-долу ще Ви преведат през настройването и потвърждаването на проследяване на реализациите във Firebase.

Стъпка 1: Настройте проследяване на реализациите във Firebase

 1. Добавете Google Анализ към приложението си за Android или iOS.
 2. Влезте в профила си в Google Ads.
 3. Свържете профила си в Google Ads с приложението Google Анализ и Firebase. Изпълнете инструкциите за свързване.
 4. Измервайте реализациите от приложения от приложението Google Анализ посредством комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase. Изпълнете инструкциите за измерване на реализациите от приложения с Firebase.
Забележка: За да измервате реализациите с Firebase, трябва да използвате новия SDK за Android 17.3 и iOS 6.2 или по-нова версия.

Стъпка 2: Проверете настройките за действия, водещи до реализация

За да проследявате реализациите от нови клиенти, проверете дали правилно сте настроили действието, водещо до реализация. Настройките за действия, водещи до реализация, трябва да съответстват на следното:

 • За „Категория на действието, водещо до реализация“ задайте „Покупка“.
 • За „Събитие във Firebase“ задайте „Покупка“.
 • За „Източник“ задайте „Firebase“.
 • За действията, водещи до реализация, задайте настройка „С възможност за офериране (включване в реализациите)“.

Стъпка 3: Добавете параметъра new_customer към събитието purchase

Преди да добавите параметъра new_customer, трябва да актуализирате събитието purchase. Ако все още не сте създали събитие purchase, изпълнете инструкциите за Android и iOS.

Параметърът new_customer, посочен по-долу, е задължителен за проследяване на реализациите от нови клиенти посредством Firebase.

Параметър Тип на стойността Описание
new_customer Булева: True / False / [Not specified]

Потребителят, извършващ реализация, нов клиент ли е?

 • True: нов клиент, който не е направил покупка в рамките на даден период от време (по подразбиране е зададен препоръчителният прозорец за продължителност от 540 дни, но това не е задължително)
 • False: завръщащ се клиент, който е направил покупката през дадения период от време
 • Not specified: ако информацията е несигурна (например използване на плащане като гост)

Пример за събитие ecommerce_purchase във Firebase, стимулирано от нов клиент.

Android:

 1. // Подготовка на пакет за електронна търговия
 2. Bundle ecommerceBundle = new Bundle();
 3.  
 4. // Задаване на подходящи параметри на ниво пакет
 5. // Информация за нови клиенти. Трябва да се изчислява динамично и да се попълни с true/false.
 6. ecommerceBundle.putBoolean( "new_customer", true ); // или false
 7. ecommerceBundle.putDouble( Param.VALUE, 37.39 ); // Приходи, по избор
 8. ecommerceBundle.putString( Param.CURRENCY, "USD" ); // По избор
 9.  
 10. // Регистриране на събитието с пакета за електронна търговия
 11. mFirebaseAnalytics.logEvent( Event.PURCHASE, ecommerceBundle );
 12.  

iOS:

 1. // Подготовка на речник за електронна търговия
 2. NSDictionary *ecommerce = @{
 3. // Информация за нови клиенти. Динамично изчисляване, попълване с @YES/@NO.
 4. @"new_customer" : @YES, // или @NO
 5. // kFIRParameterValue : @75.98, // Приходи, по избор.
 6. // kFIRParameterCurrency : @"USD", // По избор.
 7. };
 8. // Регистриране на събитието ecommerce_purchase с речник за електронна търговия.
 9. [FIRAnalytics logEventWithName:kFIREventPurchase
 10. parameters:ecommerce];

Тестване на реализациите от нови клиенти

Проверете дали използвате маркера на Google и дали сте инсталирали параметъра new_customer. Ако имате възможност да създадете тестова поръчка, изпълнете стъпките по-долу, за да потвърдите, че параметрите се предават:

 1. С помощта на инструментите за програмисти в Chrome инспектирайте страницата и дали кодът е оптимизиран, като изпълните следните стъпки:
  • Изберете менюто на Chrome  в горния десен ъгъл на прозореца на браузъра и след това изберете Инструменти Инструменти за програмисти.
  • Кликнете с десния бутон върху елемент от страницата и изберете Инспектиране на елемента. В долната част на браузъра ще се отвори прозорецът на инструментите за програмисти.
 2. В този прозорец изберете раздела Мрежа.
 3. Изпратете тестовата си поръчка през уеб браузъра.
 4. Потърсете заявката, която съдържа реализацията (търсете /conversion). Низът на заявката трябва да съдържа допълнителни параметри, както е показано в примера по-долу:

vdnc: true, където vdnc = new_customer

Тестване на реализациите от нови клиенти с Firebase

Проверете дали използвате Firebase и дали сте добавили или адаптирали събитието за извършване на покупка с параметрите за данни от кошницата.

След това можете да отстранявате грешки в събитията във Firebase в почти реално време. Можете също така да проследявате събития от нови клиенти във Firebase.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Постигнете маркетинговите си цели с Google Ads

С Google Ads можете да се възползвате максимално от онлайн маркетинга си чрез инструменти, които ще Ви помогнат да постигнете успех. Научете повече от примерите за успешна работа, за да видите какво са постигнали други бизнеси с помощта на подходящи за целите им кампании.

Започнете сега

или се обадете на 1-855-500-2754, за да започнете

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
8509275329544549504
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067