Manuálne nastavenie rozšírených konverzií pomocou globálnej značky webu (beta)

Rozšírené konverzie predstavujú funkciu, ktorá môže zlepšiť presnosť merania konverzií. Dopĺňa existujúce značky konverzií tým, že z webu odosiela hašované údaje prvej strany o konverziách, a to pri zaistení ochrany súkromia. Skôr než sa údaje prvej strany o zákazníkoch, napríklad e‑mailové adresy, odošlú Googlu, táto funkcia ich zabezpečí jednosmerným hašovacím algoritmom, ktorý sa nazýva SHA256. Hašované údaje sa potom priradia k účtom Google prihlásených používateľov, aby sa konverzie z kampane mohli pripísať reklamným udalostiam, napríklad kliknutiam alebo zhliadnutiam.

Rozšírené konverzie môžete nastaviť s malými alebo žiadnymi zmenami v konfigurácii značkovania jednou z týchto dvoch metód: pomocou Správcu značiek Google alebo globálnej značky webu.

V tomto článku sa dozviete, ako môžete manuálne nastaviť rozšírené konverzie pomocou globálnej značky webu, a získate informácie o bežných problémoch s overením a implementáciou.

Ak chcete implementovať rozšírené konverzie pomocou Správcu značiek Google, prečítajte si článok Manuálne nastavenie rozšírených konverzií pomocou Správcu značiek Google.

Skôr než začnete

Poznámka: Rozšírené konverzie nepodporujú konverzie merané na základe importu cieľov zo služby Google Analytics. Ak chcete používať rozšírené konverzie, zvážte nastavenie novej konverznej akcie v službe Google Ads prostredníctvom globálnej značky webu alebo Správcu značiek Google.
 • Musíte poznať webovú adresu stránky konverzie, na ktorej sa spúšťa značka konverzie (napr. webovú adresu stránky s potvrdením) a spúšťač konverznej udalosti (napr. kliknutie na tlačidlo alebo zobrazenie stránky).
 • Ubezpečte sa, že na stránke, na ktorej sa spúšťa značka sledovania konverzií, sú dostupné údaje prvej strany o zákazníkoch (e‑mailová adresa, celé meno a adresa domova alebo telefónne číslo).
 • Pri tejto implementácii musíte vedieť, ako je na vašom webe nastavené sledovanie konverzií, a vykonať určité zmeny kódu. Preto sa uistite, že môžete podľa potreby komunikovať s tímom vývojárov.
 • Ubezpečte sa, že ste si prečítali pravidlá pre údaje zákazníkov v súvislosti s rozšírenými konverziami v službe Google Ads a potvrdili ich dodržiavanie (pozrite si postup uvedený nižšie v časti Pokyny).
Poznámka: Vykonali sme viacero aktualizácií, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť vplyv rozšírených konverzií na prehľady. Vplyv rozšírených konverzií s dostupnými novými výsledkami teraz môžete vidieť v tabuľke konverzných akcií. Prečítajte si viac o výsledkoch vplyvu rozšírených konverzií.

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Dole v sekcii Rozšírené konverzie kliknite na Zapnúť rozšírené konverzie.
 4. Prečítajte si vyhlásenie o dodržiavaní pravidiel. Ak chcete povoliť rozšírené konverzie, musíte potvrdiť, že budete dodržiavať naše pravidlá a že na vaše používanie rozšírených konverzií sa vzťahujú podmienky spracúvania údajov služby Google Ads. Kliknutím na Súhlasím potvrďte súhlas s týmito podmienkami.
 5. Skontrolujte, či máte na webe značku Google. Ak chcete skontrolovať značku Google na svojom webe, kliknite na Skontrolovať webovú adresu. .
 6. V sekcii Typ značky by ste mali mať predvolene nastavenú možnosť Použiť globálnu značku webu, ak ju používate na sledovanie konverzií pre túto konverznú akciu. Keďže ste globálnu značku webu použili na nastavenie značiek na webe, musíte ju použiť aj na nastavenie rozšírených konverzií.
 7. Vyberte možnosť nastavenia, ktorú chcete použiť:
  • Vybrať JavaScript alebo selektory CSS: vyberte aspoň jednu informáciu o zákazníkovi (napríklad e‐mail, adresu alebo telefón), ktoré chcete odoslať s rozšírenými konverziami priamo v používateľskom rozhraní služby Ads. Ponechajte túto kartu otvorenú, pretože podrobnosti o údajoch zákazníkov budete zadávať priamo na tejto stránke.
  • Upraviť kód
   • Použiť útržok udalosti – pridajte na svoj web útržok kódu, ktorý odosiela hašované údaje zákazníkov na priraďovanie.
   • Použiť rozhranie API pre rozšírené konverzie – nastavte priamu integráciu rozhrania API do Googlu, aby ste mohli odosielať údaje zákazníkov na priraďovanie. Ak máte záujem o možnosť rozhrania API pre rozšírené konverzie, kontaktujte svojho zástupcu Googlu.
    Poznámka: Ak budete odosielať údaje o rozšírených konverziách Googlu iným spôsobom, než aký ste už vybrali v službe Google Ads, tieto údaje sa nemusia spracovať. Ak napríklad vyberiete Vybrať JavaScript alebo selektory CSS a pokúsite sa odoslať údaje priamo prostredníctvom rozhrania API pre rozšírené konverzie, tieto údaje nebudú spracované.
 8. Kliknite na Uložiť.
 9. O niekoľko dní po nastavení rozšírených konverzií uvidíte v stĺpci Stav hodnotu Zaznamenávanie konverzií (zistené rozšírené konverzie). Znamená to, že momentálne spracúvame vaše údaje o rozšírených konverziách a po ich začlenení do vašej konverznej akcie vás budeme informovať.
Poznámka: Po spracovaní sa rozšírené konverzie zobrazia v prehľadoch a v stĺpci Stav bude uvedený stav Zaznamenávanie (rozšírené konverzie). Znamená to, že v prehľadoch konverznej akcie sme začali používať údaje o rozšírených konverziách. Ak umiestnite kurzor myši nad stav, zobrazí sa dátum, kedy sme zistili používanie rozšírených konverzií, a vplyv zaznamenaných konverzií pre túto konverznú akciu. Ukážeme vám typ kampane a percento zaznamenaných konverzií.

Nastavenie rozšírených konverzií pomocou skriptu JavaScript alebo selektorov CSS

Vyhľadanie premenných rozšírených konverzií na stránke konverzie

 1. Pomocou prehliadača Chrome na samostatnej karte z účtu Google Ads prejdite na stránku konverzie. Ak neviete s istotou, o ktorú stránku ide, mali by ste sa obrátiť na vývojára.

Identifikujte všetky údaje o zákazníkoch zobrazené na stránke, ktoré chcete odoslať Googlu. Po dokončení nákupu sa napríklad na stránke môže zobraziť správa s poďakovaním, ktorá bude obsahovať e‑mailovú adresu zákazníka.

Poznámka: Rozšírené konverzie budú fungovať správne, len ak zadáte aspoň jednu z nasledujúcich premenných:

 • e‑mailová adresa (preferované),
 • celé meno a adresa (meno, priezvisko, adresa, mesto, región, poštové smerovacie číslo, krajina – ak sa rozhodnete použiť tieto údaje, všetky tieto položky sú povinné),
 • nepovinne aj telefónne číslo spolu s e‑mailovou adresou alebo celým menom a adresou (ale nie samostatne).

2. Po identifikovaní údajov zákazníkov na stránke bude potrebné vykonať ďalší krok, v ktorom skopírujete selektory CSS a zadáte ich do služby Google Ads, aby automatické rozšírené konverzie vedeli, ktoré údaje sa majú hašovať a odosielať Googlu. Je dôležité, aby táto karta stránky konverzie ostala otvorená.

Identifikácia selektorov CSS rozšírených konverzií a ich zadanie v službe Google Ads

Ak ste to ešte neurobili, je potrebné otvoriť v účte Google Ads stránku automatických rozšírených konverzií (na jednej karte). Tu je postup v prípade, že ju nemáte otvorenú:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Vyberte konverznú akciu, ktorú chcete merať pomocou rozšírených konverzií, a rozbaľte sekciu Rozšírené konverzie.
 4. Začiarknite políčko pri všetkých údajoch zákazníkov, ktoré plánujete implementovať (napríklad e‑mailovej adrese, mene a adrese atď.).
 5. Vyberte JavaScript alebo selektor CSS.
  • Ak používate premenné jazyka JavaScript, najjednoduchšie pravdepodobne bude opýtať sa vývojára na to, ktoré premenné by mali byť pridané do týchto polí.
  • Ak používate selektory CSS, môžete použiť postup nižšie.

Ak chcete identifikovať selektory CSS, ktoré sa majú zadať do týchto polí, postupujte takto:

 1. Keď na stránke konverzie nájdete príslušné údaje zákazníkov, ktoré chcete odoslať prostredníctvom automatických rozšírených konverzií, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a vyberte Skontrolovať.
  • Ak v službe Google Ads zadávate selektor CSS pre e‑mailovú adresu, musíte kliknúť pravým tlačidlom na e‑mailovú adresu zobrazenú na stránke konverzie.
 2. V Chrome sa spustia nástroje pre vývojárov Chromu.
 3. V zdrojovom kóde uvedenom na stránke nástrojov pre vývojárov Chromu uvidíte zvýraznenú časť kódu. Zvýraznený kód je tá časť, ktorá obsahuje selektory CSS pre údaje o zákazníkoch, na ktoré ste klikli pravým tlačidlom v 2. kroku tejto sekcie.
 4. Umiestnite kurzor myši na zvýraznený kód a kliknite naň pravým tlačidlom.
 5. Posuňte sa nadol na Copy (Kopírovať) a vyberte Selector (Selektor).
 6. Tento text prilepte do príslušného poľa v sekcii automatických rozšírených konverzií v službe Google Ads (na druhej karte).
  • Mal by vyzerať približne (ale nie úplne) takto:
   tsf > div:nth-child(2) > div.A8SBwf > div.RNNXgb > div > div.a4bIc > custEmail
 7. Zopakujte 2. až 6. krok v tejto sekcii pre každý typ údajov zákazníkov (napr. e‑mailovú adresu, meno a adresu atď.).
 8. V službe Google Ads kliknite na Uložiť.

Rozšírené konverzie sú teraz nastavené. V ďalšom kroku overíte, či fungujú správne. Prejdite nižšie do sekcie Overenie implementácie.

Nastavenie rozšírených konverzií úpravou kódu webu

Ak máte sledovanie konverzií v súčasnosti implementované pomocou globálnej značky webu od Googlu priamo na svojej stránke (nie v nástroji tretej strany ani prvku iframe), na implementovanie rozšírených konverzií vám stačí urobiť malé zmeny v globálnej značke webu.

Pred implementáciou sa uistite, že váš typ značky je označený ako globálna značka webu, metóda implementácie je Upraviť kód a pri nastavovaní rozšírených konverzií pre túto konverznú akciu ste vybrali tlačidlo Použiť útržok udalosti.

Identifikácia a definovanie premenných rozšírených konverzií

Ubezpečte sa, že na stránke konverzie, kde sa spúšťa útržok udalosti služby Google Ads, sú dostupné potrebné premenné, napríklad e‑mailová adresa, adresa a telefónne číslo. Dostupné budú pravdepodobne na stránkach konverzií týkajúcich sa nákupov, registrácií a ďalších podobných typov konverzií, ktoré často vyžadujú údaje zákazníkov. Ak neviete s istotou, o ktorú stránku ide, mali by ste sa obrátiť na vývojára.

Keď sa uistíte, že dané informácie sú dostupné, bude potrebné overiť, či sa premenné na tejto stránke ukladajú ako globálne premenné v jazyku JavaScript, aby ich mohol používať útržok rozšírených konverzií.

Poznámka: Je potrebné poskytnúť aspoň jednu z nasledujúcich premenných:

 • e‑mailová adresa (preferované),
 • celé meno a adresa (meno, priezvisko, adresa, mesto, región, poštové smerovacie číslo, krajina – všetky tieto údaje sú povinné),
 • spolu s e‑mailovou adresou alebo celým menom a adresou možno poskytnúť aj telefónne číslo.

Nasledujúca tabuľka obsahuje ďalšie informácie o premenných, ktoré môžete definovať. Stĺpec Názov kľúča ukazuje, ako budú uvedené v útržku kódu HTML pre rozšírené konverzie, ktorý vytvoríte v ďalšom kroku. Upozorňujeme, že všetky údaje by sa mali odosielať ako premenné typu reťazec.

Pole údajov Názov kľúča Popis
E‑mailová adresa email E‑mailová adresa používateľa
Telefónne číslo phone_number Telefónne číslo používateľa. Značka odstráni symboly a pomlčky, ale číslo musí obsahovať kód krajiny.
Meno first_name Meno používateľa. Príklad: Ján.
Priezvisko last_name Priezvisko používateľa. Príklad: Kováč.
Adresa home_address.street Adresa používateľa. Príklad: Hlavná ulica 1.
Mesto home_address.city Názov mesta používateľa. Príklad: Bratislava.
Región home_address.region Provincia, štát, región alebo kraj používateľa. Príklad: Bratislavský kraj.
Poštové smerovacie číslo home_address.postal_code Poštové smerovacie číslo používateľa (iba päťciferné). Príklad: 811 03.
Krajina home_address.country Kód krajiny používateľa. Príklad: SK. Používajte kódy krajín pozostávajúce z dvoch písmen podľa normy ISO 3166-1 alpha-2.
Poznámka: Ubezpečte sa, že údaje zákazníkov sú dostupné pri spustení značky konverzie. Ak sa informácie o používateľovi zhromažďujú na predchádzajúcej stránke, musíte sa ubezpečiť, že sú dostupné v kóde na stránke konverzie, aby ste ich mohli konfigurovať v tomto skripte.

Implementácia skriptu rozšírených konverzií

Na stránke konverzie, kde je nainštalovaný útržok udalosti služby Google Ads, konfigurujte a pridajte nasledujúci skript. Aktualizujte názvy premenných uvedené nižšie tak, aby sa zhodovali s názvami premenných týchto atribútov na vašej webovej stránke.

Ak napríklad ukladáte e‑mailovú adresu v premennej s názvom email_address, útržok treba upraviť tak, aby obsahoval tento názov (napr. v časti yourEmailVariable).

// Implement
<script>
var enhanced_conversion_data = {

"email": yourEmailVariable, *** Reťazec yourEmailVariable nahraďte skutočným názvom premennej v jazyku JavaScript, pomocou ktorej ukladáte e‑mailovú adresu používateľa. Rovnako postupujte v prípade ďalších premenných uvedených nižšie. Hodnoty nesmú byť hašované.

"phone_number": yourPhoneVariable,
"first_name": yourFirstNameVariable,
"last_name":
yourLastNameVariable,
"home_address": {
"street": yourStreetAddressVariable,
"city":yourCityVariable,
"region": yourRegionVariable,
"postal_code": yourPostalCodeVariable,
"country": yourCountryVariable
}
};
</script>
 • Značka sledovania konverzií vykoná základnú normalizáciu údajov, ktoré zadáte. Údaje preto nemusíte preformátovať. Z telefónnych čísel značka odstráni symboly a pomlčky. Číslo však musí obsahovať kód krajiny, aby sa dalo naformátovať podľa normy E.164.
 • Ak váš web niektoré z uvedených polí nezhromažďuje, odstráňte ho úplne. Nenechávajte ho prázdne. Web, ktorý zhromažďuje iba e‑mailové adresy a telefónne čísla, by napríklad vyzeral takto:
// Implement
<script>
var enhanced_conversion_data = {
"email": {{ yourEmailVariable }},
"phone_number": {{ yourPhoneVariable }}
};
</script>

Poznámka: Je potrebné poskytnúť aspoň jednu z nasledujúcich premenných:

 • e‑mailová adresa (preferované),
 • celé meno a adresa – musia byť uvedené všetky polia údajov adresy (meno, priezvisko, adresa, mesto, región, poštové smerovacie číslo, krajina),
 • telefónne číslo (musí sa uviesť spolu s e‑mailovou adresou alebo celým menom a adresou).

Viaceré hodnoty

Vývojári môžu poskytnúť viacero hodnôt (maximálne tri pre telefón a e‐mailovú adresu a dve pre adresu) použitím hodnoty poľa namiesto reťazca. Ak zaznamenávate viacero hodnôt, poskytnutím týchto informácií sa zvýši pravdepodobnosť zhody. Pozrite si nasledujúci príklad:

<script>
var enhanced_conversion_data = {
"email": [yourEmailVariable1, yourEmailVariable2],
"phone_number": [yourPhoneVariable1, yourPhoneVariable2],
"address": [
{street: yourStreetAddressVariable, city: yourCityVariable, region: yourRegionVariable, postal_code: yourPostalCodeVariable},
{street:
yourStreet AddressVariable, city: yourCityVariable2, region: yourRegionVariable2, postal_code: yourPostalCodeVariable2}
]
};
</script>
Konfigurácia globálnej značky webu na stránke konverzie
 • Do riadka konfigurácie globálnej značky webu, ktorá sa spúšťa na všetkých stránkach, pridajte reťazec {'allow_enhanced_conversions': true}.
gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', { ' allow_enhanced_conversions' true } ) ;
 • Predtým: príklad globálnej značky webu (aktuálnej):
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'AW-123456');
</script>
 • Potom:
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config','AW-123456', {'allow_enhanced_conversions':true});
</script>

Overenie implementácie

Ak chcete overiť, či implementácia rozšírených konverzií funguje správne, prejdite na stránku konverzie (možno bude potrebné vykonať testovaciu konverziu) a postupujte podľa týchto pokynov: Osvedčeným postupom je vykonať to hneď po implementácii rozšírených konverzií, aby sa dali v prípade nesprávneho fungovania urobiť potrebné zmeny.

Overenie implementácie pomocou nástrojov pre vývojárov Chromu

 1. Kliknite pravým tlačidlom na webovú stránku.
 2. Vyberte Preskúmať.
 3. Vyberte kartu Network (Sieť).
 4. Do vyhľadávacieho panela zadajte konverzný identifikátor alebo štítok konverzie.
 5. Vyhľadajte sieťovú požiadavku, ktorá sa odosiela na adresu googleadservices.com/pagead/conversion/ (alebo v niektorých prehliadačoch google.com/pagead/1p-conversion/).
 6. Na karte Headers (Hlavičky) danej sieťovej požiadavky posuňte zobrazenie do sekcie Query String Parameters (Parametre reťazca dopytu). Tu by ste mali nájsť parameter em s hodnotou vo forme hašovaného reťazca. Ak sa zobrazuje parameter em, znamená to, že značka rozšírenej konverzie správne zhromažďuje a hašuje objekt enhanced_conversions_data.

Kontrola diagnostického prehľadu po 72 hodinách na overenie implementácie

Približne po 72 hodinách od implementácie rozšírených konverzií si budete môcť v službe Google Ads zobraziť diagnostický prehľad značky, na základe ktorého budete môcť overiť, či implementácia funguje správne. Ak chcete zobraziť tento prehľad:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Kliknite na konverznú akciu s aktivovanými rozšírenými konverziami.
 4. V ponuke stránok hore vyberte možnosť Diagnostika. Zobrazí sa diagnostický prehľad značky rozšírených konverzií s metrikami pre rozšírené konverzie v jednotlivých sekciách.
 5. Pozrite sa na rozličné kontroly stavu a uistite sa, že všetko funguje podľa očakávaní.
 6. Ak vás diagnostický prehľad značky upozorní, že niekde môže byť problém, vyriešte ho pomocou pokynov v upozornení a centre pomoci.

Bežné problémy

Ak sa vám nedarí overiť implementáciu rozšírených konverzií, mali by ste si opäť prejsť pokyny na nastavenie a uistiť sa, že ste dodržali všetky potrebné kroky. Ak problémy pretrvávajú, pozrite si nasledujúci zoznam bežných možných príčin problémov s implementáciou rozšírených konverzií.

Nebola zistená žiadna značka

Ak sa pri pokuse o pôvodnú aktiváciu rozšírených konverzií zobrazuje chyba Nebola zistená žiadna značka, vyskytla sa chyba vo webovej adrese alebo značke Google:

 • Skontrolujte pravopis webovej adresy.
 • Ak nemáte značky sledovania konverzií používajúce globálnu značku webu alebo Správcu značiek Google, mali by ste implementovať sledovanie konverzií s použitím jednej z týchto metód.
 • Ak ste na svojom webe nainštalovali značku Google, môžete ju vybrať manuálne a uviesť, či používa globálnu značku webu alebo Správcu značiek Google. Možno budete musieť riešiť problémy so značkovaním celého webu a zaistiť tak správnu implementáciu sledovania konverzií pomocou niektorej z týchto dvoch metód.

Boli zistené viaceré značky

Vyberte jednu zo značiek uvedených v dialógovom okne. Ak máte globálnu značku webu A Správcu značiek Google, odporúčame vám vybrať globálnu značku webu.

Údaje o rozšírených konverziách nie sú dostupné v čase konverzie

Údaje o rozšírených konverziách nemusia byť v čase konverzie dostupné, napríklad keď sa údaje zhromažďujú v inej doméne (napríklad pri platbe prostredníctvom domény tretej strany) alebo ak sa zhromažďujú v inej fáze procesu konverzie (napríklad prihlásení zákazníci možno znova nezadávajú svoje údaje prvej strany alebo sa tieto údaje zhromažďujú na predchádzajúcej stránke).

Na účely rozšírených konverzií sa poskytujú vopred zahašované údaje

Údaje prvej strany, ktoré poskytnete, hašujeme pomocou algoritmu SHA256, čo je odvetvová norma pre jednosmerné hašovanie údajov. Rozšírené konverzie v súčasnosti nepodporujú vopred zahašované údaje.

Parameter rozšírených konverzií (allow_enhanced_conversions) v globálnej značke webu nie je nakonfigurovaný na hodnotu pravda (true).

Ak rozšírené konverzie nie sú v konfigurácii značky deklarované s hodnotou pravda (true), implementácia nebude fungovať. Viac sa dozviete vyššie v kroku Konfigurácia globálnej značky webu na stránke konverzie.

Premenné rozšírených konverzií neboli úspešne implementované

Používatelia globálnej značky webu by sa mali uistiť, že do globálnych premenných v jazyku JavaScript na stránke, kde sa spúšťa značka konverzie, odovzdávajú potrebné údaje prvej strany. Možno bude potrebné načítať zadané informácie z predchádzajúcej stránky.

Chyby pri kopírovaní útržku kódu

Pri implementácii kódu rozšírených konverzií sa ubezpečte, že bol správne skopírovaný a aktualizovaný tak, aby obsahoval názvy vašich premenných (a nie zástupné informácie).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false