Manuálne nastavenie rozšírených konverzií pre web pomocou globálnej značky webu

Rozšírené konverzie pre web predstavujú funkciu, ktorá môže zlepšiť presnosť merania konverzií. Dopĺňajú existujúce značky konverzie tým, že z webu odosielajú hašované údaje prvej strany o konverziách, a to pri zaistení ochrany súkromia. Skôr než sa údaje prvej strany o zákazníkoch, napríklad e‑mailové adresy, odošlú Googlu, táto funkcia ich zabezpečí jednosmerným hašovacím algoritmom, ktorý sa nazýva SHA256. Hašované údaje sa potom priradia k účtom Google prihlásených používateľov, aby sa konverzie z kampane mohli pripísať reklamným udalostiam, napríklad kliknutiam alebo zobrazeniam. Rozšírené konverzie môžete nastaviť s malými zmenami alebo bez zmien v konfigurácii značkovania jedným z týchto dvoch spôsobov: pomocou Správcu značiek Google alebo globálnej značky webu.

V tomto článku sa dozviete, ako môžete manuálne nastaviť rozšírené konverzie, ak momentálne používate globálnu značku webu, a aké sú bežné problémy s overením a implementáciou.

Ak chcete implementovať rozšírené konverzie pomocou Správcu značiek Google, prečítajte si článok Manuálne nastavenie rozšírených konverzií pre web pomocou Správcu značiek Google.

Skôr než začnete

Poznámka: Rozšírené konverzie nepodporujú konverzie merané na základe importu cieľov zo služby Google Analytics. Ak chcete používať rozšírené konverzie, zvážte nastavenie novej konverznej akcie v službe Google Ads prostredníctvom globálnej značky webu alebo Správcu značiek Google.
 • Musíte poznať webovú adresu stránky konverzie, na ktorej sa spúšťa značka konverzie (napríklad webovú adresu stránky s potvrdením) a spúšťač konverznej udalosti (napríklad kliknutie na tlačidlo alebo zobrazenie stránky).
 • Ubezpečte sa, že na stránke, na ktorej sa spúšťa značka sledovania konverzií, sú dostupné údaje prvej strany o zákazníkoch (e‑mailová adresa, celé meno a adresa domova alebo telefónne číslo).
 • Pri tejto implementácii musíte vedieť, ako je na vašom webe nastavené sledovanie konverzií, a vykonať určité zmeny kódu. Preto sa uistite, že môžete podľa potreby komunikovať s tímom vývojárov.
 • Prečítajte si pravidlá pre údaje zákazníkov v súvislosti s rozšírenými konverziami v službe Google Ads a potvrďte ich dodržiavanie (postup nájdete nižšie v sekcii Pokyny).
Poznámka: Vykonali sme viacero aktualizácií, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť vplyv rozšírených konverzií na prehľady. Vplyv rozšírených konverzií s novými výsledkami teraz uvidíte v tabuľke konverzných akcií. Ďalšie informácie o výsledkoch vplyvu rozšírených konverzií pre web

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Dole v sekcii Rozšírené konverzie kliknite na Zapnúť rozšírené konverzie.
 4. Prečítajte si vyhlásenie o dodržiavaní pravidiel. Ak chcete aktivovať rozšírené konverzie, musíte potvrdiť, že budete dodržiavať naše pravidlá a že na vaše používanie rozšírených konverzií sa vzťahujú Podmienky spracúvania údajov služby Google Ads. Kliknutím na Súhlasím potvrďte súhlas s týmito podmienkami.
 5. Ak chcete skontrolovať, či na svojom webe máte značku Google, kliknite na Skontrolovať webovú adresu.
 6. V sekcii Typ značky by ste mali mať predvolene nastavenú možnosť Použiť globálnu značku webu, ak ju používate na sledovanie konverzií pre túto konverznú akciu. Keďže ste značky na webe nastavili pomocou globálnej značky webu, musíte pomocou nej nastaviť aj rozšírené konverzie.
 7. Vyberte možnosť nastavenia, ktorú chcete použiť:
  • Zadajte selektory JavaScript alebo CSS: vyberte aspoň jednu informáciu o zákazníkovi (napríklad adresu, e‐mailovú adresu, alebo telefón), ktorú chcete odoslať s rozšírenými konverziami priamo v používateľskom rozhraní služby Ads. Ponechajte túto kartu otvorenú, pretože podrobnosti o údajoch zákazníkov budete zadávať priamo na tejto stránke.
  • Upraviť kód
   • Použiť útržok udalosti – pridajte na svoj web útržok kódu, ktorý odosiela hašované údaje zákazníkov na priradenie.
   • Použiť rozhranie API pre rozšírené konverzie – nastavte priamu integráciu rozhrania API s Googlom, aby ste mohli odosielať údaje zákazníkov na priradenie. Ďalšie informácie o rozšírených konverziách v rozhraní Google Ads API
    Poznámka: Ak budete odosielať údaje o rozšírených konverziách Googlu iným spôsobom, než aký ste už vybrali v službe Google Ads, tieto údaje sa nemusia spracovať. Ak napríklad vyberiete Zadajte selektory JavaScript alebo CSS a pokúsite sa odosielať údaje priamo prostredníctvom rozhrania API pre rozšírené konverzie, tieto údaje sa nespracujú.
 8. Kliknite na Uložiť.
 9. O niekoľko dní po nastavení rozšírených konverzií sa v stĺpci Stav zobrazí informácia Zaznamenávané konverzie (zistené rozšírené konverzie). Znamená to, že momentálne spracúvame vaše údaje o rozšírených konverziách a po ich začlenení do konverznej akcie vás budeme informovať.
Poznámka: Po spracovaní sa rozšírené konverzie zobrazia v prehľadoch a v stĺpci Stav bude informácia Prehľady (rozšírené konverzie). Znamená to, že v prehľadoch konverznej akcie sme začali používať údaje o rozšírených konverziách. Ak umiestnite kurzor myši na stav, zobrazí sa dátum, kedy sme zistili zavedenie rozšírených konverzií, a vplyv zaznamenaných konverzií pre túto konverznú akciu. Zobrazí sa typ kampane a percento zaznamenaných konverzií.

Nastavenie rozšírených konverzií pre web pomocou JavaScriptu alebo selektorov CSS

Nájdenie polí rozšírených konverzií na stránke konverzie

 1. Na inej karte v Chrome, než v ktorej máte otvorený účet Google Ads, prejdite na stránku konverzie. Ak neviete s istotou, o ktorú stránku ide, mali by ste sa obrátiť na vývojára.
 2. Určte, ktoré údaje zákazníkov zobrazené na stránke chcete odosielať Googlu. Po dokončení nákupu sa napríklad na stránke môže zobraziť správa s poďakovaním, ktorá bude obsahovať e‑mailovú adresu zákazníka.

  Poznámka: Rozšírené konverzie budú fungovať správne, len ak zadáte aspoň jedno z nasledujúcich polí:

  • e‑mailová adresa (preferované);
  • celé meno a adresa (krstné meno, priezvisko, adresa, mesto, región, poštové smerovacie číslo, krajina);
  • (nepovinné) telefónne číslo spolu s e‑mailovou adresou alebo celým menom a adresou (ale nie samostatne).
 3. Po identifikovaní údajov zákazníkov na stránke bude potrebné vykonať ďalší krok, v ktorom skopírujete selektory CSS a zadáte ich do služby Google Ads, čím automatické rozšírené konverzie informujete, ktoré údaje sa majú hašovať a odosielať Googlu. Je dôležité, aby táto karta stránky konverzie zostala otvorená.

Identifikácia selektorov CSS rozšírených konverzií a ich zadanie v službe Google Ads

Ak ste to ešte neurobili, je potrebné otvoriť v účte Google Ads stránku automatických rozšírených konverzií (na jednej karte). Tu je postup v prípade, že ju nemáte otvorenú:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Vyberte konverznú akciu, ktorú chcete merať pomocou rozšírených konverzií, a rozbaľte sekciu Rozšírené konverzie.
 4. Začiarknite políčko pri všetkých údajoch zákazníkov, ktoré plánujete implementovať (napríklad e‑mailová adresa, meno a adresa a podobne).
 5. Vyberte JavaScript alebo selektor CSS.
  • Ak používate premenné jazyka JavaScript, najjednoduchšie pravdepodobne bude opýtať sa vývojára na to, ktoré premenné by mali byť pridané do týchto polí.
  • Ak používate selektory CSS, môžete použiť postup nižšie.

Ak chcete identifikovať selektory CSS, ktoré sa majú zadať do týchto polí, postupujte takto:

 1. Keď na stránke konverzie nájdete príslušné údaje zákazníkov, ktoré chcete odosielať prostredníctvom automatických rozšírených konverzií, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a vyberte Skontrolovať.
  • Ak v službe Google Ads zadávate selektor CSS pre e‑mailovú adresu, musíte kliknúť pravým tlačidlom na e‑mailovú adresu zobrazenú na stránke konverzie.
 2. V Chrome sa spustia nástroje pre vývojárov.
 3. Časť zdrojového kódu na stránke v nástroji pre vývojárov v Chrome bude zvýraznená. Zvýraznený kód je časť obsahujúca selektory CSS údajov zákazníkov, na ktoré ste klikli pravým tlačidlom v 2. kroku tejto sekcie.
 4. Umiestnite kurzor myši na zvýraznený kód a kliknite naň pravým tlačidlom.
 5. Posuňte sa nadol na Copy (Kopírovať) a vyberte Copy selector (Kopírovať selektor).
 6. Tento text prilepte do príslušného poľa v sekcii automatických rozšírených konverzií v službe Google Ads (na druhej karte).
  • Mal by vyzerať približne (ale nie úplne) takto:
   tsf > div:nth-child(2) > div.A8SBwf > div.RNNXgb > div > div.a4bIc > custEmail.
 7. V súvislosti s každým typom údajov zákazníkov (e‐mailová adresa, meno a adresa a podobne) vykonajte 2. až 6. krok v tejto sekcii.
 8. V službe Google Ads kliknite na Uložiť.

Rozšírené konverzie sú teraz nastavené. V ďalšom kroku overíte, či fungujú správne. Prejdite nižšie do sekcie Overenie implementácie.

Nastavenie rozšírených konverzií pre web úpravou kódu webu

Ak máte sledovanie konverzií v súčasnosti implementované pomocou globálnej značky webu od Googlu priamo na svojej stránke (nie v nástroji tretej strany ani prvku iframe), na implementovanie rozšírených konverzií vám stačí urobiť malé zmeny v globálnej značke webu.

Pred implementáciou sa uistite, že váš typ značky je označený ako globálna značka webu, metóda implementácie je Upraviť kód a pri nastavovaní rozšírených konverzií pre túto konverznú akciu ste vybrali tlačidlo Použiť útržok udalosti.

Identifikácia a definovanie polí rozšírených konverzií

Ubezpečte sa, že na stránke konverzie, kde sa spúšťa útržok udalosti zo služby Google Ads, sú dostupné potrebné polia, napríklad e‑mailová adresa, adresa a telefónne číslo. Dostupné budú pravdepodobne na stránkach konverzií týkajúcich sa nákupov, registrácií a ďalších podobných typov konverzií, ktoré často vyžadujú údaje zákazníkov. Ak neviete s istotou, o ktorú stránku ide, mali by ste sa obrátiť na vývojára.

Poznámka: Je potrebné zadať aspoň jedno z nasledujúcich polí:

 • e‑mailová adresa (preferované);
 • adresa (meno, priezvisko, poštové smerovacie číslo a krajina sú povinné); ako ďalšie kľúče zhody môžete nepovinne poskytnúť adresu, mesto a región;
 • spolu s e‑mailovou adresou alebo celým menom a adresou možno poskytnúť aj telefónne číslo.

Nasledujúca tabuľka obsahuje ďalšie informácie o poliach, ktoré môžete definovať. Stĺpec Názov kľúča ukazuje, ako budú uvedené v útržku kódu HTML pre rozšírené konverzie, ktorý vytvoríte v ďalšom kroku. Upozorňujeme, že všetky údaje by sa mali odovzdávať ako premenné typu reťazec.

Pole údajov Názov kľúča Opis
E‑mailová adresa email E‑mailová adresa používateľa
Telefónne číslo phone_number Telefónne číslo používateľa. Musí byť vo formáte E.164, čo znamená, že musí obsahovať 11 až 15 číslic vrátane znamienka plus (+) a kódu krajiny bez pomlčiek, zátvoriek alebo medzier.
Meno address.first_name Meno používateľa. Príklad: Ján.
Priezvisko address.last_name Priezvisko používateľa. Príklad: Kováč.
Adresa address.street Adresa používateľa. Príklad: Hlavná ulica 1.
Mesto address.city Názov mesta používateľa. Príklad: Bratislava.
Región address.region Provincia, štát, región alebo kraj používateľa. Príklad: Bratislavský kraj.
Poštové smerovacie číslo address.postal_code Poštové smerovacie číslo používateľa (iba päťciferné). Príklad: 811 03.
Krajina address.country Kód krajiny používateľa. Príklad: SK. Používajte kódy krajín pozostávajúce z dvoch písmen podľa normy ISO 3166‑1 alpha‑2.
Poznámka: Ubezpečte sa, že údaje zákazníkov sú dostupné pri spustení značky konverzie. Ak sa informácie o používateľovi zhromažďujú na predchádzajúcej stránke, musíte sa ubezpečiť, že sú dostupné v kóde na stránke konverzie, aby ste ich mohli konfigurovať v tomto skripte.

Implementácia skriptu rozšírených konverzií

Na stránke konverzie, kde je nainštalovaný útržok udalosti služby Google Ads, konfigurujte a pridajte nasledujúci skript. Názvy premenných uvedené nižšie zmeňte tak, aby sa zhodovali s názvami premenných týchto atribútov na vašej webovej stránke.

Ak napríklad ukladáte e‑mailovú adresu v premennej s názvom email_address, útržok treba upraviť tak, aby obsahoval tento názov (napr. v časti vašaPremmenáE‑mailu).

Poznámka: Pole tiež môžete pevne naprogramovať pomocou reťazca, prípadne môžete namiesto použitia premenných použiť funkciu.
// Implement
<script>
gtag('set', 'user_data', {

"email": vašaPremennáE‑mailu *** Reťazec vašaPremennáE‑mailu nahraďte skutočným názvom premennej JavaScriptu, pomocou ktorej ukladáte e‑mailovú adresu používateľa. Rovnako postupujte v prípade ďalších premenných uvedených nižšie. Hodnoty nesmú byť hašované.

"phone_number": vašaPremennáTelefónu,

"address": {

"first_name": vašaPremennáMena,

"last_name": vašaPremennáPriezviska,

"street": vašaPremennáČíslaUlice,

"city": vašaPremennáMesta,

"region": vašaPremennáRegiónu,

"postal_code": vašaPremennáPoštovéhoSmerovaciehoČísla,

"country": vašaPremennáKrajiny

}

});

</script>

 • Telefónne číslo musí byť vo formáte E.164, čo znamená, že musí obsahovať 11 až 15 číslic vrátane znamienka plus (+) a kódu krajiny bez pomlčiek, zátvoriek alebo medzier.
 • Ak váš web niektoré z uvedených polí nezhromažďuje, odstráňte ho úplne. Nenechávajte ho prázdne. Web, ktorý zhromažďuje iba e‑mailové adresy a telefónne čísla, by napríklad vyzeral takto:
// Implement
<script>
gtag('set', 'user_data', {

"email": {{ vašaPremennáE‑mailu }},
"phone_number": {{ vašaPremennáTelefónu }}
});
</script>

Poznámka: Je potrebné zadať aspoň jedno z nasledujúcich polí:

 • e‑mailová adresa (preferované);
 • adresa – pre adresu sa vyžadujú meno, priezvisko, poštové smerovacie číslo a krajina; ako ďalšie kľúče zhody môžete nepovinne poskytnúť adresu, mesto a región;
 • telefónne číslo (musí sa uviesť spolu s e‑mailovou adresou alebo celým menom a adresou).

Viaceré hodnoty

Vývojári môžu poskytnúť viacero hodnôt (maximálne tri pre telefón a e‐mailovú adresu a dve pre adresu) použitím hodnoty poľa namiesto reťazca. Ak zaznamenávate viacero hodnôt, poskytnutím týchto informácií sa zvýši pravdepodobnosť zhody. Pozrite si nasledujúci príklad:

<script>
gtag('set', 'user_data', {

"email": [vašaPremennáE‑mailu1, vašaPremennáE‑mailu2],
"phone_number": [vašaPremennáTelefónu1, vašaPremennáTelefónu2],
"address": [
{first_name: vašaPremennáMena,last_name: vašaPremennáPriezviska, street: vašaPremennáČíslaUlice, city: vašaPremennáMesta, region: vašaPremennáRegiónu, postal_code: vašaPremennáPoštovéhoSmerovaciehoČísla},
{first_name: vašaPremennáMena,last_name: vašaPremennáPriezviska,
street: vašaPremennáČíslaUlice, city: vašaPremennáČíslaUlice2, region: vašaPremennáRegiónu2, postal_code: vašaPremennáPoštovéhoSmerovaciehoČísla2}
]
});
</script>
Konfigurácia globálnej značky webu na stránke konverzie
 • Do riadka konfigurácie globálnej značky webu, ktorá sa spúšťa na všetkých stránkach, pridajte reťazec {'allow_enhanced_conversions': true}.
gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', { ' allow_enhanced_conversions':true } ) ;
 • Predtým: príklad globálnej značky webu (aktuálnej):
<!-- Globálna značka webu (gtag.js) - Google Ads: 123456 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'AW-123456');
</script>
 • Potom:
<!-- Globálna značka webu (gtag.js) - Google Ads: 123456 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config','AW-123456', {'allow_enhanced_conversions':true});
</script>

Overenie implementácie

Ak chcete overiť, či implementácia rozšírených konverzií funguje správne, prejdite na stránku konverzie (možno bude potrebné uskutočniť testovaciu konverziu) a postupujte takto. Osvedčeným postupom je urobiť tak hneď po implementácii rozšírených konverzií, aby ste mohli v prípade jej nesprávneho fungovania urobiť potrebné zmeny.

Overenie implementácie pomocou nástrojov pre vývojárov v Chrome

 1. Kliknite pravým tlačidlom na webovú stránku.
 2. Vyberte Preskúmať.
 3. Vyberte kartu Network (Sieť).
 4. Do vyhľadávacieho panela zadajte konverzný identifikátor alebo štítok konverzie.
 5. Vyhľadajte sieťovú požiadavku smerujúcu na googleadservices.com/pagead/conversion/ (prípadne v niektorých prehliadačoch google.com/pagead/1p-conversion/).
 6. Na karte Headers (Hlavičky) danej sieťovej požiadavky posuňte zobrazenie do sekcie Query String Parameters (Parametre reťazca dopytu). Tu by ste mali nájsť parameter „em“ s hodnotou vo forme hašovaného reťazca. Ak sa zobrazuje parameter „em“, znamená to, že značka rozšírenej konverzie správne zhromažďuje a hašuje objekt enhanced_conversions_data.

Kontrola diagnostického prehľadu po 72 hodinách na overenie implementácie

Približne po 72 hodinách od implementácie rozšírených konverzií si budete môcť v službe Google Ads pozrieť diagnostický prehľad značky, na základe ktorého budete môcť overiť, či implementácia funguje správne. K prehľadu sa dostanete takto:
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Kliknite na konverznú akciu s aktivovanými rozšírenými konverziami.
 4. V ponuke stránok hore vyberte možnosť Diagnostika. Zobrazí sa diagnostický prehľad značky rozšírených konverzií s metrikami pre rozšírené konverzie v jednotlivých sekciách.
 5. Pozrite sa na rozličné kontroly stavu a uistite sa, že všetko funguje podľa očakávaní.
 6. Ak vás diagnostický prehľad značky upozorní, že niekde môže byť problém, vyriešte ho pomocou pokynov v upozornení a centre pomoci.

Bežné problémy

Ak sa vám nedarí overiť implementáciu rozšírených konverzií, mali by ste si opäť prejsť pokyny na nastavenie a uistiť sa, že ste dodržali všetky potrebné kroky. Ak problémy pretrvávajú, pozrite si nasledujúci zoznam bežných možných príčin problémov s implementáciou rozšírených konverzií.

Nebola zistená žiadna značka

Ak sa pri prvom pokuse o aktiváciu rozšírených konverzií zobrazuje chyba Nebola zistená žiadna značka, znamená to, že sa vyskytla chyba vo webovej adrese alebo značke Google:
 • Skontrolujte správnosť zápisu webovej adresy.
 • Ak nemáte značky sledovania konverzií používajúce globálnu značku webu alebo Správcu značiek Google, mali by ste implementovať sledovanie konverzií pomocou jednej z týchto metód.
 • Ak ste na svojom webe nainštalovali značku Google, môžete ju manuálne vybrať kliknutím a označiť, či používa globálnu značku webu alebo Správcu značiek Google. Možno budete musieť vyriešiť problémy so značkovaním celého webu a zaistiť správnu implementáciu sledovania konverzií jednou z týchto dvoch metód.

Boli zistené viaceré značky

Vyberte jednu zo značiek uvedených v dialógovom okne. Ak máte globálnu značku webu a Správcu značiek Google, odporúčame vám vybrať globálnu značku webu.

Údaje o rozšírených konverziách nie sú dostupné v čase konverzie

Údaje o rozšírených konverziách nemusia byť dostupné v čase konverzie. Môže ísť o tieto prípady:
 • Informácie sa zhromažďujú na inej doméne (napríklad pri platbe prostredníctvom domény tretej strany).
 • Zhromažďujú sa v inej fáze konverzie (napríklad prihlásení zákazníci možno znova nezadávajú svoje údaje prvej strany alebo sa tieto údaje zhromažďujú na predchádzajúcej stránke).

Na účely rozšírených konverzií sa poskytujú vopred zahašované údaje

Údaje prvej strany, ktoré poskytnete, hašujeme pomocou algoritmu SHA256, čo je odvetvová norma pre jednosmerné hašovanie údajov. Rozšírené konverzie v súčasnosti nepodporujú vopred hašované údaje.

Parameter rozšírených konverzií (allow_enhanced_conversions) v globálnej značke webu nie je nakonfigurovaný na hodnotu true (pravda)

Ak rozšírené konverzie nie sú v konfigurácii značky deklarované s hodnotou true (pravda), implementácia nebude fungovať. Ďalšie informácie získate v kroku Konfigurácia globálnej značky webu na stránke konverzie (nájdete vyššie).

Premenné rozšírených konverzií neboli úspešne implementované

Používatelia globálnej značky webu by sa mali uistiť, že do globálnych premenných JavaScriptu na stránke, kde sa spúšťa značka konverzie, odovzdávajú potrebné údaje prvej strany. Možno bude potrebné načítať informácie zadané na predchádzajúcej stránke.

Chyby pri kopírovaní útržku kódu

Pri implementácii kódu rozšírených konverzií sa ubezpečte, že bol správne skopírovaný a aktualizovaný tak, aby obsahoval názvy vašich premenných (a nie zástupné informácie).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false