Phát bản ghi âm cuộc gọi

Sau khi đã thiết lập tính năng ghi âm cuộc gọi, bạn có thể bắt đầu phát lại cuộc gọi. Khi bạn bật tính năng ghi âm, một cột mới sẽ xuất hiện trong báo cáo thông tin chi tiết về cuộc gọi, cho phép bạn phát âm thanh của cuộc gọi. Các cuộc gọi đã ghi âm sẽ được lưu lại trong 30 ngày kể từ ngày gọi.

Mặc dù chỉ những người dùng có Quyền quản trị đối với tài khoản Google Ads mới có thể thiết lập và quản lý tính năng ghi âm cuộc gọi, nhưng Trung tâm khách hàng (MCC) và người dùng trực tiếp có Quyền quản trị hoặc Quyền thông thường đều có thể phát bản ghi âm, sau khi bật tính năng này.

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Báo cáo ở góc trên bên phải.
  3. Nhấp vào Báo cáo xác định trước (Thứ nguyên).
  4. Nhấp vào Phần mở rộng.
  5. Nhấp vào Thông tin chi tiết về cuộc gọi.
  6. Từ đó, bạn sẽ có thể thấy cột "Bản ghi âm" và phát nội dung âm thanh của cuộc gọi đó.

Không có bản ghi âm

Bạn chỉ có thể phát bản ghi âm cuộc gọi trong giao diện người dùng Google Ads. Bạn không thể tải bản ghi âm xuống. Khi truy cập thông qua giao diện người dùng Google Ads, có thể bạn sẽ không phát được bản ghi âm cuộc gọi vì một vài lý do sau:

  • Số điện thoại không được hỗ trợ: Lỗi này cho biết rằng số điện thoại dùng trong quảng cáo đã kích hoạt cuộc gọi không được hỗ trợ do quy định hạn chế về địa lý. Hiện tại, bạn chỉ có thể sử dụng tính năng này cho các số điện thoại ở Hoa Kỳ.
  • URL chưa được xác minh: Lỗi này cho biết rằng miền dùng trong quảng cáo kích hoạt cuộc gọi chưa được xác minh. Bạn có thể xác minh miền của mình bằng cách liên kết tài khoản Google Search Console với tài khoản Google Ads hoặc bằng cách thêm thẻ theo dõi lượt chuyển đổi hoặc thẻ tiếp thị lại của riêng Google Ads vào trang web của bạn. Bạn sẽ không thể phát bản ghi âm cho quảng cáo tạo cuộc gọi và phần mở rộng có miền chưa được xác minh theo cách này, ngay cả khi bạn đã bật chế độ cài đặt này.
  • Nguồn cuộc gọi không được hỗ trợ: Lỗi này cho biết rằng cuộc gọi đến từ nguồn cuộc gọi không được hỗ trợ, chẳng hạn như các cuộc gọi được thực hiện cho một thẻ chuyển đổi cuộc gọi trên trang web. Hiện tại, bạn chỉ có thể sử dụng tính năng này cho những cuộc gọi được thực hiện cho quảng cáo tạo cuộc gọi cũng như phần mở rộng về cuộc gọi.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố