Spela upp inspelningar av samtal

När du har ställ in inspelning av samtal kan du spela upp ljudet från dina samtal. När funktionen är aktiverad syns en ny kolumn i samtalsrapporten där du kan spela upp ljudet från samtalet. Inspelningarna är tillgängliga under 30 dagar efter datumet för samtalet.

Endast användare med administratörsåtkomst till Google Ads-kontot kan ställa in och hantera inspelning av samtal. MCC-användare och direktanvändare med administratörsåtkomst och direktanvändare med standardåtkomst kan spela upp inspelningar när funktionen har aktiverats.

Anvisningar

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på Rapporter högst upp till höger.
  3. Klicka på Fördefinierade rapporter (dimensioner).
  4. Klicka på Tillägg.
  5. Klicka på Samtalsuppgifter.
  6. Där kan du se kolumnen Inspelning och spela upp ljudet från samtalet.

Inspelning är inte tillgänglig

Inspelning av samtal är endast tillgängligt i Google Ads-gränssnittet och inspelningarna kan inte laddas ned. När du använder funktionen via Google Ads-gränssnittet kanske du inte kan spela upp en samtalsinspelning av följande anledningar:

  • Telefonnumret stöds inte: Telefonnumret i annonsen som ledde till samtalet stöds inte på grund av geografiska begränsningar. Den här funktionen är för närvarande bara tillgänglig för telefonnummer i USA.
  • Overifierad webbadress: Domänen i annonsen som ledde till samtalet har inte verifierats. Du kan verifiera domänen genom att länka dina Google Search Console- och Google Ads-konton eller lägga till din unika Google Ads-tagg för konverteringsspårning eller remarketingtagg på din webbplats. Samtalsannonser och tillägg vars domän inte har verifierats kan inte spelas upp även om inställningen har aktiverats.
  • Samtalskällan stöds inte: Samtalet kom från en samtalskälla som inte stöds, till exempel samtal till en samtalskonverteringstagg på en webbplats. För närvarande kan denna funktion endast användas med samtal till samtalsannonser och samtalstillägg.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt