Đặt lịch quảng cáo cho chiến dịch Thông minh

 

Trong Google Ads, bạn có thể chọn ngày trong tuần và thời gian trong ngày để chạy quảng cáo. Ví dụ: bạn có thể thiết lập quảng cáo của mình chạy trong giờ làm việc thông thường hoặc khi bạn có thể trả lời kịp thời các cuộc gọi của khách hàng. Có lẽ bạn chỉ muốn hiển thị quảng cáo vào một số ngày nhất định hoặc trong giờ làm việc mà bạn có thể trả lời các câu hỏi của khách hàng.

Những lợi ích của việc lập lịch quảng cáo

Nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động trong giờ làm việc thông thường, bạn có thể thiết lập quảng cáo chỉ chạy trong khi doanh nghiệp đang mở cửa. Bằng cách này, bạn sẽ không trả tiền cho những cuộc gọi hoặc lượt nhấp vào quảng cáo trong khi doanh nghiệp của bạn đóng cửa.

Nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động 24 giờ/ngày hoặc hoạt động trực tuyến, hãy xem xét việc thiết lập quảng cáo chạy mọi lúc. Bằng cách này, quảng cáo của bạn sẽ tiếp cận được khách hàng bất cứ lúc nào họ tìm kiếm.

Cách lập lịch quảng cáo

 1. Tìm chiến dịch bạn cần chỉnh sửa.
 2. Trên thẻ "Vị trí và lịch quảng cáo", hãy nhấp vào Xem chi tiết.
 3. Nhấp vào thẻ Lịch quảng cáo.
 4. Nhấp vào nút Chỉnh sửa.
 5. Trong trình đơn thả xuống, hãy chọn một tùy chọn:
  • Mọi lúc – Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị 24/7.
  • Giờ làm việc – Nếu bạn đã liên kết chiến dịch với Hồ sơ doanh nghiệp, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trong các giờ làm việc đó.
  • Giờ tùy chỉnh – Bạn lập lịch để quảng cáo hiển thị
 6. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố