Zaawansowane opcje formatowania elastycznych reklam displayowych

Gdy tworzysz w Google Ads elastyczne reklamy displayowe, są one generowane automatycznie z różnych dodanych przez Ciebie nagłówków, obrazów i tekstów reklamy. Podczas tworzenia reklamy możesz skorzystać z tych zaawansowanych opcji formatowania: ulepszenia zasobów, filmy generowane automatycznie i formaty natywne.

Ulepszenia zasobów

Dzięki tej funkcji Google może ulepszać Twoje zasoby, aby tworzyć jeszcze atrakcyjniej wyglądające reklamy i zwiększać ich skuteczność. Modyfikacje obejmują:

Inteligentne przycinanie obrazów, tak aby podkreślić ich główne elementy. Nakładki z logo i tekst dopasowany do wyglądu kreacji w odpowiednich częściach obrazu, dzięki czemu reklama wygląda bardziej profesjonalnie.
Teksty reklam mogą czasem zostać usunięte. Możemy przyciąć nadmiar białego tła (marginesy), aby powiększyć samo logo.

 

 

Bez przycinania

Inteligentne przycinanie

Filmy generowane automatycznie

Dzięki tej funkcji Google może tworzyć reklamy wideo, łącząc dodane przez Ciebie nagłówki, obrazy i teksty reklamy. Generowane automatycznie reklamy wideo mogą się wyświetlać w różnych miejscach docelowych w internecie i w aplikacjach oraz zwiększać zasięg Twoich kampanii. Jeśli masz już dodane własne materiały wideo, Twoje reklamy nie będą korzystać z filmów generowanych automatycznie. Więcej informacji

Formaty natywne

Ta funkcja będzie generować reklamy w formatach natywnych, aby rozszerzyć zasięg kampanii na większą liczbę wydawców, m.in. w YouTube i Gmailu. Dodanie formatów natywnych może też zwiększać skuteczność reklam.

 

 

Obrazy marketingowe w formacie 1,91:1

Te zaawansowane opcje formatowania nie mają wpływu na reklamy dynamiczne ani na tekst wezwania do działania.

Specyfikacja

Native ad formats ratio of 1.91:1 images size of 600x314px Native ad formats ratio of 1.91:1 images size of 1200x628px Native ad formats max file is 5MB Maximum number of images allowed is 15, including images with an aspect ratio of 1:1

Zalecane wymiary:
600 x 314 pikseli

Wymagane:Green checkmark, allowed

Zalecane wymiary:
1200 x 628 pikseli

Wymagane:Green checkmark, allowed

Maksymalny
rozmiar pliku:

5 MB

Wymagany:Green checkmark, allowed

Maksymalna dozwolona liczba obrazów: 15

W tym obrazy w formacie 1:1.

 

Obrazy marketingowe w formacie 1:1

Specyfikacja

Native ad formats ratio of 1:1 images size of 300x300 Native ad formats ratio of 1:1 images size of 1200 by 1200 pixels Native ad formats max file is 5MB Maximum number of images allowed is 15, including images with an aspect ratio of 1:1

Zalecane wymiary:
300 x 300 pikseli

Wymagane:Green checkmark, allowed

Zalecane wymiary:
1200 x 1200 pikseli

Wymagane:Green checkmark, allowed

Maksymalny
rozmiar pliku:

5 MB

Wymagany:Green checkmark, allowed

Maksymalna dozwolona liczba obrazów: 15

W tym obrazy w formacie 1:1.

 

 

Sprawdzone metody

Recommended image number for native ad formats 1:1 marketing images Use high quality images for 1:1 marketing images Do not overlay text, logos, or buttons.

Zalecana liczba obrazów:
5–10 na każdy format

Używaj obrazów wysokiej jakości

Nie nakładaj na obraz tekstu, logo ani przycisków

 

Native ad formats images should have the product be the main focus of the image Avoid collages for 1:1 marketing images Native ad formats 1:1 marketing images. Do not use digital composite backgrounds

Skoncentruj się na pokazaniu

produktu lub usługi

Nie twórz obrazów będących kolażami

Nie twórz obrazów z niejednorodnym tłem cyfrowym

 

Logo w formacie 1:1

 

Specyfikacja

Native ad formats ratio of 1:1 images size of 300x300 Native ad formats ratio of 1:1 images size of 1200 by 1200 pixels Native ad formats max file is 5MB Native ad formats maximum number of images allowed

Zalecane wymiary:
300 x 300 pikseli

Wymagane:

Zalecane wymiary:
1200 x 1200 pikseli

Wymagane:

Maksymalny
rozmiar pliku:

5 MB

Wymagany:

Maksymalna dozwolona liczba obrazów: 5

W tym obrazy w formacie 4:1.

 

Sprawdzone metody

Native ad formats ratio of 1:1 images centered and cropped Native ad formats ratio of 1:1 images limit white space Native ad formats ratio of 1:1 images transparent background Native ad formats ratio of 1:1 images avoid flair

Wyśrodkowane i starannie przycięte

 

Ogranicz białe tło lub dopełnienie do 1/16 całkowitego rozmiaru logo

 

Preferowane przezroczyste tło

 

Unikaj drobnego tekstu i dodatków, a także symboli praw autorskich i znaku towarowego
 

 

Logo w formacie 4:1

 

Specyfikacja

Native ad formats ratio of 4:1 images size of 512x128 pixels Native ad formats ratio of 4:1 images size of 1200 by 300 pixels Native ad formats max file is 5MB Native ad formats maximum number of images allowed

Zalecane wymiary:
512 x 128 pikseli

Wymagane:

Zalecane wymiary:
1200 x 300 pikseli

Wymagane:

Maksymalny
rozmiar pliku:

5 MB

Wymagany:

Maksymalna dozwolona liczba obrazów: 5

 

 

Filmy

 

Specyfikacja

Native ad formats video specifications for YouTube URLs Native ad formats video specifications for the maximum number of videos allowed

 Adres URL w YouTube
 

Wymagany:

 Maksymalna dozwolona liczba:
5

 

Sprawdzone metody

Native ad formats ratio cover top aspect ratios for video Native ad formats video best practices - keep to 30 seconds or less. Native ad formats video best practices - grab attention in the first two seconds.

 Współczynniki pokrycia u góry strony
(po 2 obrazy w orientacji poziomej i pionowej, 1 obraz kwadratowy)

 Nie więcej niż 30 sekund
 

Przyciągnięcie uwagi w ciągu pierwszych 2 sekund

Native ad formats video best practices are to diversify content within the video.

Native ad formats video best practices are to communicate visually.

Do not overlay text, logos, or buttons.

Różnicuj treść

Postaw na przekaz wizualny

Nie nakładaj na obraz tekstu, logo ani przycisków

 

Liczba znaków

 

Specyfikacja

Native ad formats character counts for a short headline Native ad formats character count for a long headline Native ad formats character counts for descriptions Native ad formats character counts for business names

Krótki nagłówek:
30 znaków

Wymagany:Green checkmark, allowed

Długi nagłówek:
90 znaków

Wymagany:Green checkmark, allowed

Tekst reklamy:
90 znaków

Wymagany:Green checkmark, allowed

 Nazwa firmy:
25 znaków

Wymagana:Green checkmark, allowed

 

Adresy URL

Specyfikacja

Native ad formats final url Native ad formats mobile specific URLs Native ad formats custom URL parameters Native ad formats tracking URL template

Końcowy

 

Na urządzeniach mobilnych

 

Niestandardowe parametry adresu URL

 

Szablon linku monitorującego
 

Porównanie formatów natywne i nienatywnych:

Formaty nienatywne:

non-native formats serve on all inventory types Business name is always displayed on non-native formats. Images maintain size and dimensions on non-native formats.

Wyświetlanie we wszystkich typach zasobów reklamowych

Nazwa firmy jest zawsze wyświetlana

Obrazy zachowują rozmiar i format

Format natywny:

Native format serves on native inventory Business name is always displayed on non-native formats. Native format images may be resized or cropped

Wyświetlanie w natywnych zasobach reklamowych

Zwykle wyświetlana jest nazwa firmy

Możemy zmienić rozmiar obrazów lub je przyciąć

 

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false