Всичко за спирането на профили в Google Ads

Отнасяме се много сериозно към законовите изисквания и безопасността на потребителите. Ето защо действия на рекламодателите, които излагат на риск потребителите, Google или партньорите ни, могат да доведат до спиране на профила.

Рекламодателите, чиито профили са спрени, ще получат известие в профила и по имейл. Имайте предвид следното:

  • Спрените профили не могат да показват реклами или да създават ново съдържание. Рекламодателите обаче продължават да имат достъп до тях и до свързаните отчети.
  • Възможно е да бъдат спрени профилите, свързани със спрения (напр. такива, които използват същия имейл адрес или начин на плащане или са свързани със същия профил на мениджър).
  • Възможно е да бъдат спрени профилите в Merchant Center, свързани със спрени профили в Google Ads.
  • Новите профили, които рекламодателят се опита да създаде, може да бъдат спрени.

Защо спираме профили

Правилата на Google Ads и Общите условия помагат за създаването на безопасна и положителна практическа работа за потребителите и рекламодателите. Спираме профили в случаи на установени нарушения на правилата ни или на Общите условия. 

Има и други причини за временното спиране на профил. За повече подробности вижте информацията по-долу.

Разгъване на всички Свиване на всички Спиране поради нарушения на правилата на Google Ads
Можете да научите повече за спирането поради нарушения на правилата на Google Ads тук.
Спирания поради проблеми с таксуването и плащането
Профилът Ви може да бъде спрян поради някоя от причините по-долу.

Злоупотреба с промоционален код

Ако опитате да продадете промоционални кодове или да използвате повече от един промоционален код в профил, профилът може да бъде спрян. За повече информация вижте общите условия за промоционалните кодове за конкретни държави

Ако смятате, че е станала грешка, моля, изпратете обжалване.

Искане за възстановяване на плащане

Ако поискате от банката си или компанията, издала кредитната Ви карта, да анулират плащане на легитимно салдо в Google Ads (т.нар. искане за възстановяване на плащане), профилът Ви може да бъде спрян. 

За да бъде прекратено спирането: 

  1. Извършете плащане в Google Ads.
  2. Изпратете обжалване

Забележка: Ако плащате за Google Ads чрез банкова сметка (т.нар. директен дебит), заедно с обжалването трябва да изпратите доказателство за плащането. Ще трябва да качите копие на банковото си извлечение или екранна снимка на онлайн банковата си сметка, съдържаща следните данни: Вашето име, информация за плащането, извършено към Google, и текущото салдо в сметката Ви.

Подозрителни плащания

Ако установим подозрителни или измамнически плащания в профила Ви, може да ограничим максималната стойност на разходите му или да го спрем.
Ако смятате, че е станала грешка, моля, изпратете обжалване.

Неплатено салдо

Ако за профила Ви има едно или повече неплатени салда, той може да бъде спрян временно.

За да бъде прекратено спирането

  1. Извършете плащане в Google Ads.
  2. Изпратете обжалване

Забележка: Ако плащате за Google Ads чрез банкова сметка (т.нар. директен дебит), заедно с обжалването трябва да изпратите доказателство за плащането. Ще трябва да качите копие на банковото си извлечение или екранна снимка на онлайн банковата си сметка, съдържаща следните данни: Вашето име, информация за плащането, извършено към Google, и текущото салдо в сметката Ви.

Спирания поради изисквания за възраст в профили в Google

Ако установим, че нарушавате изискванията за възраст за профилите в Google, ще спрем профила Ви.

Ако смятате, че спиране на профил е извършено по погрешка или че такова евентуално нарушение вече не е приложимо, свържете се с нас за поддръжка.
Временно спиране поради неупълномощен достъп до профила

Ако установим, че неупълномощен потребител се опитва да осъществи достъп до профила Ви в Google Ads, временно ще спрем профила, за да Ви защитим срещу неупълномощени таксувания. 

За да бъде прекратено спирането: Попълнете този формуляр и ще Ви помогнем да обезопасите профила си, за да можете да показвате реклами отново.

Спазване на правилата на Google Ad Grants
Профилът Ви в Google Ad Grants може да бъде спрян поради неспазване на правилата на тази програма.
За да бъде прекратено спирането: Моля, прегледайте програмните правила, за да разберете дали можете да поискате повторно активиране.

Как да заявите възстановяване на средства

Ако профилът Ви е спрян и отговаряте на условията за възстановяване на средства, винаги можете да закриете профила и да получите възстановяване на средства.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си