Conversieperioden optimaliseren voor app-campagnes

Gebruik conversieperioden als een tool om de effectiviteit van uw app-campagnes te verbeteren en te controleren. In conversierapporten kunt u zien of uw campagne efficiënt wordt uitgevoerd en kunt u de kosten per conversie meten, of de conversie nu een gebeurtenis of een installatie is.

Configuratie van conversieperiode

Standaard conversieperioden zijn ingesteld op basis van het feit dat conversies zoals een app openen of registraties doorgaans sneller plaatsvinden nadat een advertentie is bekeken, terwijl conversies zoals aankopen of nieuwe gamelevels behalen meer tijd in beslag kunnen nemen.

De periodeconfiguratie geeft u controle over conversiemetingen en houdt er rekening mee dat de tijd die de gebruiker nodig heeft om een conversieactie te voltooien, kan variëren op basis van de koopcyclus van uw bedrijf, en de seizoensgebondenheid en duur van de promoties die u instelt. Als het doel van uw app bijvoorbeeld is om auto's voor uw bedrijf te verkopen, kan de aankooptijd langer duren dan wanneer uw app mobiele games verkoopt. En als u een feestdagenpromotie van twee weken laat lopen, stelt u wellicht een andere periode in dan tijdens de rest van het jaar.

Inleiding tot conversies voor volledige weergaven

Conversies voor volledige weergaven zijn een nieuw type conversie dat specifiek is gericht op videoadvertenties (op YouTube en in het Google Display Netwerk) en het andere gedrag dat gebruikers vertonen wanneer ze video's bekijken in plaats van andere soorten advertenties. De standaardperiode voor conversies voor betrokken weergave is twee dagen nadat een gebruiker ten minste tien seconden van de videoadvertentie heeft bekeken.

Conversies voor volledige weergave worden geteld als een gebruiker niet op uw videoadvertentie klikt, maar ten minste tien seconden bekijkt van de advertentie die kan worden overgeslagen (na vijf seconden) (of de volledige advertentie, als deze korter is dan tien seconden) en vervolgens de app installeert binnen de conversieperiode. 

De standaardperiode voor conversies voor betrokken weergave is twee dagen nadat een gebruiker ten minste tien seconden van de videoadvertentie heeft bekeken.

Voordelen:

  • Een nauwkeurigere manier om de prestaties van videoadvertenties voor app-installatie te meten
  • Minder conversievertraging
  • Responsievere Conversion Optimizer-prestaties
  • Een betere indicatie van de interesse en kwaliteit van het publiek en de kwaliteit van video-items

Overwegingen voor de lengte van de periode

Stel conversieperioden in die rekening houden met de gemiddelde tijd die iemand nodig heeft om te converteren voor specifieke acties die u target.

Als u een langere periode instelt, genereert u meer conversies, maar is de kans groter dat organische conversies worden geregistreerd die mogelijk minder incrementeel zijn. Hierdoor worden conversies mogelijk minder nauwkeurig bijgehouden.

Met kortere perioden registreert u in het algemeen minder conversies, waardoor de kans op organische conversies kleiner is, maar mogelijk niet alle incrementele conversies worden vastgelegd.

Tools om de conversieperiode te selecteren

Dagen tot conversies

Met de functie 'Dagen tot conversies' in Google Ads kunt u zien hoelang het duurt voordat gebruikers converteren voor acties in uw verschillende advertentiegroepen en kunt u de conversieperiode beter selecteren.

Instructies

  1. Log in bij Google Ads.
  2. Selecteer App-campagnes in het campagnemenu in het navigatiemenu linksboven.
  3. Selecteer Advertentiegroepen.
  4. Klik rechtsboven op het segmenticoon Segment.
  5. Selecteer Dagen tot conversies.

De rijen geven aan hoelang het duurt voordat gebruikers converteren voor acties voor die advertentiegroepen. Aan de hand van deze informatie kunt u uw conversieperioden updaten.

Rapportage over conversievertraging

Een conversievertraging is de tijd tussen het moment waarop gebruikers interactie hebben met een advertentie en het moment waarop ze een specifieke conversieactie uitvoeren. Met rapportage over conversievertraging in Google Ads kunt u informatie over conversievertraging voor belangrijke statistieken bekijken, waaronder kosten per acquisitie (CPA) en rendement op advertentie-uitgaven (ROAS). Meer informatie over rapportage over conversievertraging.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen