โฆษณาแบบดิสเพลย์: คู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับครีเอทีฟโฆษณา

Display_Creative_BP_hero_image

โฆษณาแบบดิสเพลย์ของ Google ปรากฏในเว็บไซต์กว่า 3 ล้านเว็บและในแอปกว่า 650,000 แอป รวมถึงในผลิตภัณฑ์และบริการของ Google อย่างเช่น Gmail และ YouTube ด้วย คู่มือนี้จะช่วยให้คุณสร้างองค์ประกอบเนื้อหาสำหรับโฆษณาแบบดิสเพลย์ (เน้นที่โฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์)

โฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์เป็นโฆษณาตามองค์ประกอบรูปแบบหนึ่ง เนื้อหาอย่างเช่น บรรทัดแรก คำอธิบาย รูปภาพ หรือโลโก้นั้นเรียกง่ายๆ ว่าเป็นองค์ประกอบของโฆษณา เมื่อสร้างโฆษณาตามองค์ประกอบ คุณจะต้องใส่บรรทัดแรก คำอธิบาย รูปภาพ และโลโก้ Google ใช้อัลกอริทึมของแมชชีนเลิร์นนิงในการรวมเนื้อหาเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นรูปแบบต่างๆ ที่นับไม่ถ้วนทั่วทั้งเว็บ และทำการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากขั้นตอนการรวมเนื้อหาไม่ได้ใช้คนทำ คุณจึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเริ่ม คู่มือนี้จะช่วยให้ทราบวิธีสร้างเนื้อหาที่ทำงานร่วมกันได้ในการกำหนดค่ารูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

ใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการสร้างโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ซึ่งจะเข้าถึงผู้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ รูปที่มีคุณภาพดีขึ้นทำให้โฆษณามีสิทธิ์แสดงในพื้นที่โฆษณาที่ใช้ได้ทั้งหมด ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงและประสิทธิภาพได้ แม้ว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (ไม่บังคับ) แต่โฆษณาและเนื้อหาทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามนโยบาย Google Ads ของ Google

รูปภาพการตลาด

รูปภาพคือองค์ประกอบสำคัญที่สุดของโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ คำแนะนำด้านล่างจะช่วยให้คุณทราบถึงลักษณะของรูปภาพที่ดีและไม่ดีสำหรับโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและปัญหาทั่วไปที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ คุณจะอัปโหลดรูปภาพของตัวเองหรือเลือกจากคลังภาพของ Google ก็ได้

สำหรับโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ คุณอัปโหลดรูปภาพได้สูงสุด 15 รูปใน 2 อัตราส่วน ได้แก่ 1.91:1 สำหรับแนวนอน และ 1:1 สำหรับสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยต้องอัปโหลดอย่างน้อย 2 รูป ซึ่งมีอย่างน้อย 1 รูปเป็นอัตราส่วน 1.91:1 (แนวนอน)

Display_Creative_BP_logo_specs

รูปภาพที่อัปโหลดอาจปรากฏเป็นขนาดต่างๆ ตามเลย์เอาต์ และจะมีการปรับขนาดเพื่อให้พอดีกับโฆษณาบางขนาด

ใช้รูปภาพที่มีคุณภาพสูง

รูปภาพช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโฆษณาที่ทำงานได้ดี

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดหลีกเลี่ยงรูปภาพที่เบลอ เอียง กลับหัวกลับหาง ไม่ชัดเจน มีเส้นขอบ มีการสลับสี หรือใช้ฟิลเตอร์มากเกินไป

ควรใช้แนวการจัดวางตามธรรมชาติของรูปภาพ ไม่ควรใช้รูปภาพที่ดูเอียง
Display_Creative_BP_Image_1
ควรใช้รูปภาพที่อยู่ในโฟกัส ไม่ควรใช้รูปภาพเบลอ
Display_Creative_BP_Image_2
ควรใช้รูปภาพที่มองเห็นได้ง่ายและเป็นแบบสีเต็ม ไม่ควรใช้รูปภาพที่มองเห็นยากหรือดูมีสีจาง
Display_Creative_BP_Image_3
ควรใช้รูปภาพที่มีการจัดองค์ประกอบวัตถุเป็นรูปแบบเดียวและไม่ซับซ้อน ไม่ควรใช้รูปภาพที่มีภาพสะท้อน
Display_Creative_BP_Image_3
ควรทำให้ขอบเป็นสี่เหลี่ยมและเส้นขอบโปร่งใสเพื่อให้รูปภาพขยายได้เต็มอัตราส่วน ไม่ควรทำให้ขอบมนหรือใช้เส้นขอบ
Display_Creative_BP_Image_5
ควรใช้การจัดองค์ประกอบภาพตามธรรมชาติโดยไม่ปรับแต่ง ไม่ควรใช้การสลับสีหรือใช้ฟิลเตอร์มากเกินไป

อย่าวางโลโก้ซ้อนบนรูปภาพเนื่องจากอาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในเลย์เอาต์โฆษณาบางรูปแบบ แต่ใช้รูปภาพที่ผสานรวมโลโก้ไว้ในตัวได้

อย่าใช้โลโก้ที่วางซ้อน

อย่าวางโลโก้ซ้อนบนรูปภาพเนื่องจากอาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในเลย์เอาต์โฆษณาบางรูปแบบ แต่ใช้รูปภาพที่ผสานรวมโลโก้ไว้ในตัวได้

ควรคงรูปภาพต้นฉบับไว้ให้เป็นจุดสนใจ ไม่ควรวางโลโก้หรือกราฟิกอื่นๆ ซ้อนบนรูปภาพ
Display_Creative_BP_overlaid_logos

หลีกเลี่ยงข้อความที่วางซ้อน

ไม่แทรกข้อความไว้บนรูปภาพ โปรดทราบว่าการแทรกข้อความอาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อนเมื่อมีการรวมเนื้อหา เช่น ในกรณีที่ข้อความที่วางซ้อนนั้นคล้ายกับบรรทัดแรกมากเกินไป ผู้ใช้อาจอ่านข้อความที่วางซ้อนไม่ได้ในโฆษณาขนาดเล็ก ทั้งนี้ คุณใช้รูปภาพที่มีการฝังหรือผสานรวมข้อความไว้อยู่แล้วได้ เช่น รูปภาพป้ายข้อความถือเป็นข้อความที่ฝังไว้อยู่แล้ว

ควรคงรูปภาพต้นฉบับไว้ให้เป็นจุดสนใจ ไม่ควรวางโลโก้หรือกราฟิกอื่นๆ ซ้อนบนรูปภาพ
Display_Creative_BP_overlaid_text

อย่าวางปุ่มซ้อนบนรูปภาพ

การใส่ปุ่ม (ที่ระบุฟังก์ชันการทำงานที่ไม่มีอยู่จริง เช่น "เล่น" "ดาวน์โหลด" หรือ "ปิด") ละเมิดนโยบาย Google Ads ของ Google

ควรใช้รูปภาพต้นฉบับซึ่งไม่มีกราฟิกปุ่มที่ทำให้เข้าใจผิดเรื่องฟังก์ชันการทำงาน ไม่ควรใส่ปุ่มลงในรูปภาพเนื่องจากไม่ใช่องค์ประกอบที่คลิกได้
Display_Creative_BP_Buttons

ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นจุดสนใจของรูปภาพ

ไม่ควรมีพื้นที่ว่างเกิน 80% ของรูปภาพ ผลิตภัณฑ์หรือบริการควรเป็นจุดสนใจ

Display_Creative_BP_Focus

หลีกเลี่ยงรูปภาพต่อกัน

ใช้รูปภาพเดี่ยว ไม่แนะนำให้ใช้รูปภาพต่อกัน

Display_Creative_BP_Collague

หลีกเลี่ยงพื้นหลังองค์ประกอบดิจิทัล

หลีกเลี่ยงการแสดงผลิตภัณฑ์บนพื้นหลังองค์ประกอบดิจิทัล รวมถึงพื้นหลังสีขาวล้วน แต่ให้ใช้รูปภาพที่มีคุณภาพซึ่งมีสถานที่จริง รวมถึงแสงและเงาธรรมชาติ

Display_Creative_BP_Focuscomposite_BKGs

โลโก้

Display_Creative_BP_images_BP

วิดีโอที่สร้างโดยอัตโนมัติ

ข้อควรพิจารณาส่วนหนึ่งที่มีผลกับเนื้อหาที่ใช้สำหรับวิดีโอมีดังนี้

  • อย่าใช้โลโก้บนขอบของรูปภาพ
  • อย่าใช้ข้อความบนขอบของรูปภาพ
  • อย่าใช้รูปภาพหลายรูปที่ดูเหมือนกัน ให้เลือกเพียงรูปเดียว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว