Thông tin cập nhật về chính sách của Google Ads liên quan đến dịch vi-rút corona (COVID-19)

Thông tin cập nhật tính đến ngày 22 tháng 9 năm 2021

Tác động của dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19) không ngừng gia tăng mỗi ngày và chúng tôi đang nỗ lực để duy trì một hệ sinh thái quảng cáo an toàn cho người dùng, nhà quảng cáo và nhà xuất bản. Trang này cung cấp thông tin quan trọng và mới nhất về các biện pháp mà chúng tôi đang tiến hành để ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19). Nhà quảng cáo phải tuân thủ Chính sách của Google Ads khi phân phát nội dung liên quan đến dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19), đặc biệt là Chính sách về sự kiện nhạy cảmcủa chúng tôi. Chính sách này nghiêm cấm mọi nội dung trục lợi để kiếm tiền từ đại dịch, hoặc thiếu sự nhạy cảm hợp lý đối với cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá tình hình để xử lý các sản phẩm/dịch vụ mới đang được dùng để khai thác lợi ích từ người dùng, cũng như kích hoạt lại một số sản phẩm/dịch vụ nhất định khi tình hình ổn định.

Chúng tôi sẽ cập nhật trang này khi tình hình thay đổi. Vui lòng xem trang này để biết thông tin cập nhật về cách Google Ads ứng phó với tình hình nhằm đảm bảo trải nghiệm an toàn và tích cực cho người dùng.

Thông tin mới nhất

 

[Ngày 22 tháng 9 năm 2021] Thêm sản phẩm liên quan đến dịch Covid được phép quảng cáo trên Google mua sắm]

Kể từ tháng 9, chúng tôi sẽ nới lỏng các quy định hạn chế đối với một số sản phẩm có liên quan đến dịch vi-rút corona (COVID-19) trên Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí. Trước đây, chúng tôi từ chối những sản phẩm như quần áo, bộ dụng cụ xét nghiệm, đồ gia dụng, v.v. vì sự kiện nhạy cảm về dịch COVID-19. Từ bây giờ, bạn có thể phân phát chúng trên Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí.

Do sự thay đổi này, giờ đây các bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 tại nhà đã được phép xuất hiện trên Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí. Bạn chỉ được phép quảng cáo những bộ dụng cụ xét nghiệm được FDA hoặc cơ quan quản lý địa phương của bạn cấp phép. Chúng tôi sẽ chấp nhận những bộ dụng cụ xét nghiệm dùng để lấy và phân tích mẫu tại nhà, hoặc những bộ dụng cụ xét nghiệm dùng để lấy mẫu tại nhà rồi gửi cho phòng xét nghiệm để phân tích. Căn cứ theo chính sách về thiết bị y tế của chúng tôi, tất cả các sản phẩm cũng phải tuân thủ những yêu cầu pháp lý cụ thể của quốc gia mà bạn cung cấp sản phẩm.

[31/08/2021] Nội dung cập nhật về những loại khẩu trang được phép đăng bán trong Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí

Google sẽ cho phép những người bán và nhà cung cấp đã được phê duyệt đăng bán một số loại khẩu trang bảo vệ đường hô hấp trên các nền tảng mua sắm của chúng tôi. Google chỉ phê duyệt việc đăng bán khẩu trang N95 tại Hoa Kỳ và việc đăng bán các loại khẩu trang tương đương N95 (KN95, FFP2 và KF94) trên toàn cầu. Nhằm giảm thiểu nguy cơ bán khẩu trang giả ra thị trường, người bán và nhà cung cấp sẽ cần phải xin phê duyệt rồi mới có thể đăng các mặt hàng của mình. Trong quá trình đăng ký phê duyệt cho cả hai loại khẩu trang này, người bán và nhà cung cấp phải cung cấp thông tin về sản phẩm và doanh nghiệp để được xem xét. Bạn có thể đăng ký để Project N95 phê duyệt việc đăng bán khẩu trang N95 tại đây hoặc đăng ký để LegitScript phê duyệt việc đăng bán các loại khẩu trang tương đương với N95 tại đây.

[Ngày 28 tháng 7 năm 2021] Mở rộng quyền chạy quảng cáo được cá nhân hóa

Kể từ tháng 4 năm 2021, chúng tôi đã cho phép một số ít các tổ chức chính phủ quảng cáo nội dung có liên quan đến dịch COVID-19 theo cách tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa của chúng tôi. Nội dung này bao gồm thông tin chung về vắc-xin COVID-19, thông tin cập nhật về các biện pháp mới nhất để phòng chống dịch COVID-19 và rộng hơn là thông tin cập nhật quan trọng về hoạt động kinh doanh cho khách hàng.

Chúng tôi hiện đang mở rộng quyền chạy quảng cáo được cá nhân hóa cho các tổ chức chính phủ, bao gồm cả các bộ, ban ngành, cơ quan hoặc văn phòng chính phủ chính thức và được công nhận. Giờ đây, các đơn vị hoặc tổ chức chính phủ này đều đủ điều kiện để chạy quảng cáo được cá nhân hóa về dịch COVID-19 theo cách tuân thủ chính sách.

Trong những tháng sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các quy trình thực thi và chính sách của mình để từng bước mở rộng đối tượng nhà quảng cáo.

[Ngày 29/4/2021] Cho phép những quảng cáo được cá nhân hóa có nội dung đủ điều kiện

Để đảm bảo người dùng của chúng tôi có thể tiếp cận thông tin liên quan đến việc ngăn ngừa COVID-19, hiện chúng tôi cho phép một số đối tượng chạy quảng cáo được cá nhân hóa cho nội dung liên quan đến COVID-19 nếu nội dung đó tuân thủ Chính sách về quảng cáo được cá nhân hóa của chúng tôi. Nội dung đó bao gồm thông tin chung về vắc-xin COVID-19, các biện pháp an toàn mới nhất đối với COVID-19 và rộng hơn là thông tin cập nhật quan trọng về hoạt động kinh doanh cho khách hàng.

Trước đây, tất cả nội dung liên quan đến COVID-19 trong quảng cáo được cá nhân hóa đều bị chặn theo Chính sách về sự kiện nhạy cảm của chúng tôi. Chính sách về quảng cáo được cá nhân hóa thường cho phép nội dung về y tế dự phòng thông thường, bao gồm cả thông tin về vắc-xin. Với lần cập nhật chính sách này, một số đối tượng có thể chạy quảng cáo được cá nhân hóa có nội dung về COVID-19 nếu nội dung đó tuân thủ chính sách này của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cấm việc cá nhân hóa quảng cáo dựa trên nội dung về sức khỏe cá nhân, bao gồm nội dung liên quan đến tình trạng hoặc thông tin sức khỏe cá nhân của một người. Chính sách về quảng cáo được cá nhân hóa chuẩn của Google luôn cấm loại nội dung này.

Ban đầu, chúng tôi sẽ chỉ cho phép quảng cáo được cá nhân hóa của một số ít các tổ chức chính phủ muốn phổ biến thông tin liên quan cho công chúng. Trong những tháng sắp tới, chúng tôi sẽ từ từ mở rộng đối tượng nhà quảng cáo trong quá trình tiếp tục đánh giá các quy trình thực thi và chính sách của mình. Những đối tượng nhà quảng cáo này bao gồm: các nhà cung cấp dịch vụ y tế, tổ chức phi chính phủ, tổ chức liên chính phủ, những nhà quảng cáo bầu cử đã được xác minh, và các tài khoản được quản lý của tổ chức tư nhân (với điều kiện các tổ chức này vẫn luôn tuân thủ chính sách từ trước đến nay).

[Ngày 4 tháng 3 năm 2021] Cập nhật chính sách của chúng tôi đối với các quy định hạn chế về khẩu trang

Giờ đây, nhà quảng cáo có thể quảng bá các loại khẩu trang phẫu thuật và khẩu trang không phải loại N95 (và các loại tương đương). Chúng tôi sẽ vẫn cấm bán các loại khẩu trang N95, KN95, FFP2, FFP3, PFF2, PFF3 và KF94 do việc thiếu nguồn cung PPE (thiết bị bảo hộ cá nhân) cho các chuyên gia y tế trên toàn cầu.

[Ngày 15 tháng 6 năm 2020] Hạn chế việc bán các loại khẩu trang mà nhân viên y tế có thể cần trong thời gian bùng phát dịch bệnh do vi-rút corona (COVID-19):

Chúng tôi đang áp dụng quy định hạn chế tạm thời đối với các loại khẩu trang mà nhân viên y tế có thể cần trong giai đoạn ứng phó dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn những quảng cáo có thể lợi dụng dịch bệnh do vi-rút corona (COVID-19). Quyết định này là để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu về các sản phẩm cần thiết để ứng phó dịch COVID-19 và được đưa ra dựa trên “Chính sách về sự kiện nhạy cảm” trong Chính sách nội dung không phù hợp.

Chúng tôi sẽ chỉ cho phép quảng cáo việc bán khẩu trang làm bằng vải. Các loại khẩu trang có kèm thêm tính năng hoặc thiết bị có thể sẽ không được phép.

Chúng tôi cũng đang thực hiện thêm các biện pháp để ngăn chặn việc đẩy giá lên cao hơn thực tế khiến người dùng có ít hoặc không có khả năng mua các mặt hàng thiết yếu khác trên mạng của Google.

[Ngày 30 tháng 3 năm 2020] Cập nhật chính sách của chúng tôi về sự kiện nhạy cảm

Vào tháng 3 năm 2020, chúng tôi đã nêu rõ rằng mọi "trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng" sẽ được coi là một sự kiện nhạy cảm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem “Chính sách về sự kiện nhạy cảm” trong Chính sách nội dung không phù hợp.

Điều kiện để nhà quảng cáo có thể phân phát quảng cáo liên quan đến dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19)

Để đảm bảo người dùng của chúng tôi có thể tiếp cận thông tin cần thiết trong khi tìm cách đối phó với dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19), hiện chúng tôi cho phép một số đối tượng chạy quảng cáo liên quan đến dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19). 

Chúng tôi hiện cho phép quảng cáo từ các tổ chức chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ y tế, tổ chức phi chính phủ, tổ chức liên chính phủ, các nhà quảng cáo bầu cử đã được xác minh và các tài khoản được quản lý của tổ chức tư nhân, với điều kiện các tổ chức này vẫn luôn tuân thủ chính sách từ trước đến nay muốn cung cấp thông tin liên quan cho công chúng. Chúng tôi đang tiếp tục đánh giá các quy trình thực thi và chính sách của mình khi tình hình thay đổi để cho phép thêm nhiều nhà quảng cáo trong những tuần sắp tới. 

Đảm bảo quyền riêng tư của người dùng:

Chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư và sự an toàn của người dùng bằng cách tiếp tục cấm sử dụng tính năng nhắm mục tiêu đối tượng trong nội dung có liên quan đến dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19) dựa trên chính sách Quảng cáo được cá nhân hóa

Bảo vệ nguồn nhân lực bên ngoài và cộng đồng của chúng tôi:

Chúng tôi đang tiến hành các biện pháp để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên và nguồn nhân lực bên ngoài của mình cũng như cộng đồng nơi họ sinh sống, bao gồm cả việc giảm số lượng nhân viên phải đến văn phòng tại một số địa điểm. Do đó, có thể xảy ra tình trạng chậm trễ trong khi chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho người dùng, nhà quảng cáo và nhà xuất bản. 

Câu hỏi thường gặp

Tôi phải truy cập vào đâu nếu muốn xem thêm thông tin về dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19)?

Trang web của Tổ chức Y tế Thế giới cung cấp hướng dẫn và thông tin cập nhật về sự bùng phát dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19).

Làm thế nào để Google Ads tiếp tục cung cấp thông tin cho tôi về những thay đổi khác trên Google Ads liên quan đến dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19)? 

Tình hình dịch bệnh vi-rút Corona (COVID-19) diễn biến phức tạp hơn qua từng ngày. Do vậy, chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những thông tin cập nhật, bao gồm cả những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống hỗ trợ và các quy trình của chúng tôi. 

Để biết thông tin về tác động mà những thay đổi này có thể gây ra cho bạn, hãy tiếp tục theo dõi bài viết này. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật thông tin.

Google Ads đang tiến hành những biện pháp nào để ngăn chặn thông tin sai lệch về dịch bệnh vi-rút corona (COVID-19)?

Chúng tôi đang nỗ lực để nhanh chóng loại bỏ quảng cáo vi phạm các chính sáchcủa chúng tôi, bao gồm cả những quảng cáo có nội dung can ngăn mọi người tìm kiếm dịch vụ điều trị y tế hoặc tuyên bố các chất có hại có thể có lợi cho sức khỏe.

Nếu bạn phát hiện nội dung quảng cáo vi phạm chính sách này, vui lòng báo vi phạm đối với nội dung đó. Bạn có thể xem hướng dẫn về cách báo cáo các trường hợp vi phạm chính sách của chúng tôi tại đây.

Làm cách nào để nhà quảng cáo có thể đảm bảo quảng cáo của họ tuân thủ chính sách?
Hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ các chính sách của chúng tôi, bao gồm cả các chính sách của Google Ads. Nếu nội dung quảng cáo của bạn vi phạm các chính sách này, Google sẽ xóa quảng cáo đó. Ví dụ: nội dung tuyên bố các chất hoặc phương pháp điều trị có hại lại có thể có lợi cho sức khỏe hoặc nội dung vi phạm chính sách nội dung không phù hợp của chúng tôi sẽ bị xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false