การปรับปรุงนโยบายของ Google Ads เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 22 กันยายน 2021

ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและเราได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดำรงระบบนิเวศการโฆษณาที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ ผู้ลงโฆษณา และผู้เผยแพร่โฆษณา หน้านี้ให้ข้อมูลสำคัญและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับมาตรการที่เราใช้เพื่อป้องกันการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตาม นโยบายของ Google Ads เมื่อแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยเฉพาะนโยบายเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งห้ามไม่ให้มีเนื้อหาที่ใช้ประโยชน์จากการระบาดของโรคหรือขาดความละเอียดอ่อนที่สมเหตุสมผลต่อวิกฤตด้านสุขภาพระดับโลกเช่นนี้

เราจะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ๆ ที่ใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์จากผู้ใช้ และจะเปิดใช้ผลิตภัณฑ์/บริการบางอย่างอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คงที่

หน้านี้จะได้รับการอัปเดตเมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง โปรดอ่านหน้านี้เพื่อดูข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับวิธีที่ Google Ads รับมือกับสถานการณ์เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัย

การปรับปรุงล่าสุด

 

[22 กันยายน 2021] ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโควิดที่อนุญาตใน Shopping

ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ เราจะผ่อนคลายข้อจำกัดสำหรับบางผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในโฆษณา Shopping และข้อมูลที่แสดงฟรี ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า ชุดตรวจโรค ของใช้ภายในบ้าน ฯลฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับโควิด-19 มีสิทธิ์แสดงในโฆษณา Shopping และข้อมูลที่แสดงฟรีแล้วในตอนนี้

จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ชุดตรวจโควิด-19 ที่บ้านได้รับอนุญาตให้แสดงในโฆษณา Shopping และข้อมูลที่แสดงฟรีแล้วในตอนนี้ โดยจะแสดงได้เฉพาะชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตจาก FDA หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น เราจะยอมรับชุดตรวจที่มีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ที่บ้าน หรือชุดตรวจที่มีการเก็บตัวอย่างที่บ้าน แล้วส่งไปยังห้องทดลองเพื่อทำการวิเคราะห์ผล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเรา ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายเฉพาะของประเทศที่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย

[31 สิงหาคม 2021] ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับประเภทหน้ากากที่มีสิทธิ์แสดงในโฆษณา Shopping และข้อมูลที่แสดงฟรี

Google จะอนุญาตให้ผู้ขายและผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติสามารถแสดงข้อมูลหน้ากากบางชนิดที่ใช้ปกป้องทางเดินหายใจได้ในแพลตฟอร์มช็อปปิ้งของเรา เราจะอนุญาตให้แสดงหน้ากาก N95 ได้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ส่วนหน้ากากที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับ N95 (KN95, FFP2 และ KF94) จะได้รับอนุญาตให้แสดงได้ทั่วโลก ผู้ขายและผู้จัดจำหน่ายจะต้องสมัครขอรับการอนุมัติก่อนจึงจะแสดงข้อเสนอได้ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการขายหน้ากากลอกเลียนแบบ การสมัครเข้าสู่กระบวนการทั้ง 2 ช่องทางนี้จะกำหนดให้ผู้ขายและผู้จัดจำหน่ายต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้เราตรวจสอบ คุณสามารถสมัครที่นี่ เพื่อขอรับการอนุมัติให้สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากาก N95 ผ่าน Project N95 และสมัครที่นี่เพื่อขอรับการอนุมัติให้สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากากที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับ N95 ผ่าน LegitScript

[28 กรกฎาคม 2021] การขยายการเข้าถึงโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เมื่อเดือนเมษายน 2021 เราได้เปิดให้องค์กรรัฐจำนวนจำกัดสามารถโปรโมตเนื้อหาเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ของเรา เนื้อหาดังกล่าวหมายรวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19, ข้อมูลเรื่องระเบียบการล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19 ตลอดจนข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญและมีความครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า

ตอนนี้เราได้ขยายการเข้าถึงแก่องค์กรรัฐ ซึ่งรวมถึงกระทรวง กรม กอง ตัวแทน หรือสำนักงานของภาครัฐที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้บุคคลหรือองค์กรรัฐเหล่านี้มีสิทธิ์แสดงโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโควิด-19 ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายของเรา

เราจะยังคงประเมินนโยบายและกระบวนการบังคับใช้ต่างๆ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อทยอยเปิดให้ผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ เข้าถึงได้เช่นกัน

[29 เมษายน 2021] การเปิดให้แสดงเนื้อหาที่มีสิทธิ์ในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เราต้องการให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ได้ ดังนั้นปัจจุบันบุคคลบางกลุ่มจะมีสิทธิแสดงโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้และมีเนื้อหาเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โดยหมายรวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19, ข้อมูลเรื่องระเบียบการล่าสุดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิด-19 ตลอดจนข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญและมีความครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า

เราเคยบล็อกเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับโควิด-19 ในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ไว้ตามนโยบายเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน ทั้งที่โดยทั่วไปแล้ว นโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้จะอนุญาตให้แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันพื้นฐานด้านสุขภาพ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน ดังนั้นการปรับปรุงในครั้งนี้จึงส่งผลให้บุคคลบางกลุ่มสามารถแสดงโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโควิด-19 และเป็นไปตามนโยบายของเรา ทั้งนี้เรายังคงไม่อนุญาตให้ปรับโฆษณาตามเนื้อหาด้านสุขภาพส่วนบุคคล อาทิ เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลหรือภาวะสุขภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้นโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้มาตรฐานมาโดยตลอด

ในขั้นต้น เราจะเปิดให้องค์กรของภาครัฐเพียงจำนวนหนึ่งสามารถเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องออกสู่สาธารณชนได้ผ่านโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ จากนั้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เราจะทยอยเปิดโอกาสให้แก่ผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ผู้ให้บริการสาธารณสุข องค์กรเอกชน องค์กรระหว่างรัฐบาล ผู้ลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ได้รับการยืนยันแล้ว และบัญชีองค์กรเอกชนที่มีการจัดการซึ่งมีประวัติการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เราจะยังคอยติดตามประเมินผลนโยบายและกระบวนการบังคับใช้ต่างๆ ต่อไป

[4 มีนาคม 2021] การปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องหน้ากาก

ในตอนนี้ ผู้ลงโฆษณาสามารถลงโฆษณาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และหน้ากากอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ใช่แบบ N95 (และเทียบเท่า) ได้แล้ว เรายังคงห้ามจำหน่ายหน้ากาก N95, KN95, FFP2, FFP3, PFF2, PFF3 และ KF94 ต่อไป เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขทั่วโลกยังขาดแคลน PPE อยู่

[15 มิถุนายน 2020] ข้อจำกัดในการขายหน้ากากซึ่งอาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19):

เราบังคับใช้ข้อจำกัดชั่วคราวเกี่ยวกับหน้ากากซึ่งอาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อป้องกันการโฆษณาที่อาจหาผลประโยชน์จากสถานการณ์แพร่ระบาดนี้ เราได้ตัดสินใจเช่นนี้เพื่อช่วยไม่ให้เกิดการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งอิงตาม "นโยบายเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน" ภายใต้นโยบายเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม.

เราจะอนุญาตให้โฆษณาขายหน้ากากที่ทำจากผ้าเท่านั้น หน้ากากที่มีคุณสมบัติหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมอาจไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ เรายังดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้ปั่นราคาจนสูงเกินจริง ซึ่งจะจำกัดหรือยับยั้งการเข้าถึงสิ่งที่จำเป็นอื่นๆ ในเครือข่ายของ Google

[30 มีนาคม 2020] การปรับปรุงนโยบายเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน 

เมื่อเดือนมีนาคม 2020 เราได้ชี้แจงว่า "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข" ใดๆ ก็ตามล้วนถือเป็นเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนทั้งสิ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "นโยบายเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน" ภายใต้นโยบายเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

สิทธิ์ของผู้ลงโฆษณาในการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

ตอนนี้บุคคลบางกลุ่มจะมีสิทธิ์แสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในขณะที่หาทางรับมือกับโรคนี้ได้ 

ปัจจุบันเราอนุญาตโฆษณาจากองค์กรภาครัฐ ผู้ให้บริการสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชน องค์กรระหว่างรัฐบาล ผู้ลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ได้รับการยืนยันแล้ว รวมถึงบัญชีภาคเอกชนที่จัดการซึ่งปฏิบัติตามนโยบายเสมอมา และต้องการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณะ เราจะประเมินนโยบายและกระบวนการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์ยังคงมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทยอยเปิดรับผู้ลงโฆษณาประเภทอื่นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า 

การรับประกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

เราจะรับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้โดยห้ามไม่ให้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยอิงตามนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ 

การปกป้องบุคลากรภายนอกและชุมชนของเรา

เรากำลังดำเนินการเพื่อให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงาน บุคลากรภายนอก และชุมชนที่บุคคลกลุ่มนี้อาศัยอยู่ ซึ่งรวมไปถึงการลดจำนวนบุคลากรที่ทำงานในสำนักงานในบางพื้นที่ ดังนั้นการให้การสนับสนุนแก่ผู้ใช้ ผู้ลงโฆษณา และผู้เผยแพร่โฆษณาจึงอาจเกิดความล่าช้า 

คำถามที่พบบ่อย

ฉันควรเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ใด

เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกมีข้อมูลและคำแนะนำล่าสุดเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

Google Ads จะคอยแจ้งความคืบหน้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้ฉันทราบได้อย่างไร

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และเรามุ่งมั่นที่จะแจ้งข้อมูลอัปเดตให้คุณทราบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมีผลต่อกระบวนการทำงานและระบบการสนับสนุนของเรา 

โปรดเข้ามาอ่านบทความนี้เป็นประจำเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่คุณอาจได้รับจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราจะอัปเดตบทความอย่างสม่ำเสมอ

Google Ads จัดการกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างไร

เรากำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อนำโฆษณาที่ละเมิดนโยบายออกอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนไม่ให้ผู้คนเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ หรืออ้างว่าสารที่เป็นอันตรายมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

โปรดรายงานเนื้อหาโฆษณาที่ละเมิดนโยบายนี้หากพบเนื้อหาดังกล่าว ดูวิธีรายงานการละเมิดนโยบาย ได้ที่นี่

ผู้ลงโฆษณาจะแน่ใจได้อย่างไรว่าโฆษณาเป็นไปตามนโยบาย
โปรดตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายของ Google Ads เพราะระบบจะนำเนื้อหาโฆษณาที่ละเมิดนโยบายเหล่านี้ออก เช่น เนื้อหาที่อ้างว่า วิธีการรักษาหรือสารที่เป็นอันตรายมีประโยชน์ต่อสุขภาพ หรือเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
false
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067
false