Uppdateringar av Google Ads-policyer med anledning av coronaviruset (covid-19)

Uppdaterad den 22 september 2021

Effekterna av coronaviruset (covid-19) förändras varje dag, och vi arbetar hårt för att upprätthålla ett säkert ekosystem för annonsering för våra användare, annonsörer och utgivare. På denna sida hittar du viktig information och nyheter om de åtgärder vi vidtar för att förhindra otillåten användning i samband med coronaviruset (covid-19). Annonsörerna måste följa Google Ads-policyerna när de visar innehåll relaterat till coronaviruset (covid-19), i synnerhet vår policy för känsliga händelser, som förbjuder innehåll som syftar till att dra fördel av pandemin eller som saknar rimlig känslighet i samband med denna globala hälsokris.

Vi fortsätter att utvärdera situationen, både för att hantera nya produkter och tjänster som används för att dra oskälig fördel av användare och för att återaktivera vissa produkter och tjänster när situationen stabiliseras.

Vi uppdaterar denna sida i takt med att situationen utvecklas. På denna sida hittar du information om de åtgärder vi vidtar för att säkerställa en säker och positiv upplevelse i Google Ads.

Senaste uppdateringar

 

[22 september 2021] Fler covid-relaterade produkter tillåts i Shopping]

Från och med september lättar vi på restriktionerna kring vissa produkter relaterade till coronaviruset (covid-19) i Shopping-annonser och gratisannonser. Produkter som kläder, hemmatester, heminredningsartiklar och annat som tidigare avvisades med hänvisning till covid-19 som känslig händelse får nu visas i Shopping-annonser och gratisannonser.

Det betyder att hemmatester för covid-19 nu är tillåtna i Shopping-annonser och gratisannonser. Endast testsatser som har godkänts av FDA eller motsvarande lokal myndighet är tillåtna. Vi godkänner testsatser där provet samlas in och analyseras hemma eller samlas in hemma och sedan skickas till laboratorium för analys. Precis som när det gäller vår policy kring medicinsk utrustning måste alla produkter även uppfylla de specifika rättsliga krav som gäller i länderna där de erbjuds.

[31 augusti 2021] Uppdatering om vilka typer av munskydd som kan läggas upp för försäljning i Shopping-annonser och gratisannonser

Google tillåter att godkända säljare och leverantörer lägger upp vissa typer av andningsskydd för försäljning på våra shoppingplattformar. Annonser för N95-munskydd tillåts endast i USA. Annonser för N95-närliggande munskydd (KN95, FFP2 och KF94) tillåts globalt. Säljare och leverantörer måste ansöka om godkännande innan de kan marknadsföra sina produkter, för att minska risken för försäljning av förfalskade munskydd. Ansökningsprocessen för båda vägar kräver att säljare och leverantörer tillhandahåller företags- och produktinformation för granskning. Du kan ansöka här för godkännande av annonser för N95-munskydd via Project N95 och ansöka här för godkännande av annonser för N95-närliggande munskydd via LegitScript.

[28 juli 2021] Utökad tillgång till anpassade annonser

I april 2021 lät vi ett begränsat antal myndigheter marknadsföra covid-19-innehåll som rättade sig efter vår policy för anpassade annonser. Detta omfattade allmän information om vaccin mot covid-19, information om de senaste covid-19-föreskrifterna och mer allmänt viktig information från företag till kunder.

Vi utökar nu denna möjlighet till fler myndigheter, däribland erkända och officiella ministerier, departement, organ och byråer. Dessa myndigheter eller organisationer får nu visa anpassade annonser om covid-19 som följer policyn.

Vi fortsätter att utvärdera vår policy och våra tillämpningsrutiner under de kommande månaderna i syfte att långsamt fasa in fler annonsörer.

[29 april 2021] Möjlighet att visa tillåtet innehåll i anpassade annonser

För att säkerställa att våra användare har tillgång till information om hur man kan förhindra smittspridning i samband med covid-19 har vissa juridiska personer nu rätt att visa anpassade annonser med covid-19-relaterat innehåll som följer vår policy för anpassade annonser. Här ingår allmän information om vaccin mot covid-19, information om de senaste säkerhetsföreskrifterna och mer generell viktig information från företag till kunder.

Allt covid-19-relaterat innehåll i anpassade annonser har tidigare blockerats enligt vår policy för känsliga händelser. Normalt tillåter vi innehåll om förebyggande hälsovård, bland annat information om vaccin, enligt policyn för anpassade annonser. Med den här uppdateringen blir det nu möjligt för vissa juridiska personer att visa anpassade annonser med covid-19-relaterat innehåll som följer våra policyer. Precis som tidigare förbjuder vi anpassade annonser om personlig hälsa med innehåll som är relaterat till personens egen hälsoinformation eller hälsostatus. Detta är alltid förbjudet enligt Googles standardpolicy för anpassade annonser.

Till en början tillåter vi anpassade annonser från ett begränsat antal statliga organisationer som vill sprida relevant information till allmänheten. Under de närmaste månaderna kommer vi stegvis att inkludera fler annonsörer, inräknat vårdgivare, ideella organisationer, mellanstatliga organisationer, verifierade valannonsörer och hanterade konton i den privata sektorn som tidigare har visat att de följer våra policyer. Vi fortsätter kontinuerligt att utvärdera våra policyer och tillämpningsprocesser.

[4 mars 2021] Uppdatering av vår policy om begränsningar gällande munskydd

Annonsörer kan nu marknadsföra kirurgiska och andra munskydd (och motsvarande) som inte är av typen N95 Vi förbjuder fortfarande försäljning av munskydd av typen N95, KN95, FFP2, FFP3, PFF2, PFF3 och KF94 på grund av globala brister på dessa produkter för vårdpersonal.

[15 juni 2020] Vi begränsar annonser om försäljning av masker som kan vara avgörande för sjukvårdspersonal under coronavirusutbrottet (covid-19):

Vi begränsar tillfälligt annonser om masker som kan vara avgörande för sjukvårdspersonal under arbetet med covid-19-smittade för att förhindra annonser som kan dra fördel av situationen i samband med coronaviruset (covid-19). Syftet med detta beslut är att förhindra global brist på produkter som är avgörande för hanteringen av covid-19, baserat på vårpolicy för känsliga händelser under policyn om olämpligt innehåll.

Vi tillåter annonser om försäljning av masker som enbart är tillverkade av tyg. Masker med ytterligare funktioner eller enheter kan vara otillåtna.

Vi vidtar även ytterligare åtgärder för att förhindra artificiellt höjda priser som begränsar eller förhindrar tillgång till andra viktiga artiklar i Googles nätverk.

[30 mars 2020] Uppdatering av policyn för känsliga händelser

I mars 2020 klargjorde vi att eventuella ”hot mot folkhälsan” kommer att behandlas som känsliga händelser. Mer information finns ipolicyn för känsliga händelser under policyn om olämpligt innehåll.

Annonsörer som är kvalificerade att visa annonser relaterade till coronaviruset (covid-19)

För att säkerställa att våra användare har tillgång till viktig information om coronaviruset (covid-19) har vissa juridiska personer nu rätt att visa annonser relaterade till covid-19. 

Vi tillåter för närvarande annonser från statliga organisationer, vårdgivare, ideella organisationer, mellanstatliga organisationer, verifierade valannonsörer och hanterade konton i den privata sektorn som tidigare har visat att de följer våra policyer och som vill förmedla relevant information till allmänheten. Vi fortsätter att utvärdera våra policyer och efterlevnadsrutiner i takt med att situationen utvecklas så att fler annonsörer kan fasas in under de kommande veckorna. 

Vi säkerställer användarnas integritet:

Vi kommer att skydda våra användares integritet och säkerhet genom att fortsätta förbjuda målgruppsinriktning på innehåll relaterat till coronaviruset (covid-19) baserat på vår policy för anpassade annonser

Vi skyddar vår bemanningspersonal och samhället:

Vi vidtar åtgärder för att skydda våra medarbetare, vår bemanningspersonal och samhället, bland annat genom att minska bemanningen på kontoren på vissa platser. Detta kan resultera i förseningar i vår support till användare, annonsörer och utgivare. 

Vanliga frågor

Vart kan jag vända mig om jag vill ha mer information om coronaviruset (covid-19)? 

På webbplatsen som tillhör Världshälsoorganisationen (WHO) finns aktuell information och vägledning om coronavirusutbrottet (covid-19).

Hur fortsätter Google Ads att informera om nya ändringar med anledning av coronaviruset (covid-19)?

Situationen i samband med coronaviruset (covid-19) förändras varje dag och vi publicerar information löpande, bland annat om ändringar som kan påverka våra rutiner och supportsystem. 

Håll dig informerad om hur du påverkas av dessa ändringar genom att komma tillbaka till denna artikel. Vi uppdaterar den regelbundet.

Hur bekämpar Google Ads felaktig information om coronaviruset (covid-19)?

Vi arbetar hårt för att snabbt ta bort annonser som bryter mot våra policyer, bland annat annonser som avskräcker människor från att uppsöka sjukvård eller hävdar att skadliga ämnen har hälsofördelar.

Om du hittar annonsinnehåll som strider mot denna policy ber vi dig att rapportera det. Anvisningar om hur du rapporterar överträdelser av våra policyer finns här.

Hur kan annonsörer säkerställa att deras annonser följer våra policyer?
Försäkra dig om att du följer våra policyer, inklusive Google Ads-policyerna. Om ditt annonsinnehåll bryter mot dessa policyer tas det bort. Exempelvis kommer innehåll som hävdar att skadliga ämnen eller behandlingar kan ha hälsofördelar och innehåll som bryter mot våra policyer för olämpligt innehåll att tas bort.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067
false