Zmiany w zasadach Google Ads wprowadzone w związku z chorobą koronawirusową (COVID-19)

Stan na 15 czerwca 2020 r.

Konsekwencje pandemii choroby koronawirusowej (COVID-19) z każdym dniem stają się coraz bardziej poważne. Dokładamy wszelkich starań, by dbać o bezpieczeństwo ekosystemu reklamowego, z którego korzystają nasi użytkownicy, reklamodawcy i wydawcy. Na tej stronie znajdziesz ważne informacje o działaniach, które podejmujemy, by zapobiegać nadużyciom związanym z tą chorobą. Reklamodawcy muszą przestrzegać zasad Google Ads, gdy wyświetlają treści związane z chorobą koronawirusową (COVID-19), a w szczególności zasad dotyczących zdarzeń o charakterze wrażliwym, które zabraniają publikowania treści stanowiących próbę zarabiania na pandemii lub odnoszących się bez należytego szacunku do globalnego kryzysu zdrowotnego.

Będziemy stale monitorować sytuację, by na bieżąco uwzględniać w tych zasadach nowe produkty i usługi używane do oszukiwania użytkowników oraz na nowo zezwalać na reklamowanie niektórych produktów i usług, gdy sytuacja się ustabilizuje.

Ta strona będzie aktualizowana w miarę rozwoju sytuacji. Znajdziesz tutaj najnowsze informacje o tym, jakie działania podejmuje obecnie Google Ads, by dbać o wygodę i bezpieczeństwo użytkowników.

Najnowsze aktualizacje

 

[30 marca 2020 r.] Aktualizacja zasad dotyczących zdarzeń o charakterze wrażliwym:

W marcu 2020 r. wyjaśniliśmy, że każda „sytuacja zagrożenia zdrowia publicznego” będzie traktowana jako zdarzenie o charakterze wrażliwym. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Zdarzenia o charakterze wrażliwym w zasadach dotyczących nieodpowiednich treści..

[15 czerwca 2020 r.] Ograniczenie sprzedaży masek, które mogą być niezbędne dla pracowników służby zdrowia podczas pandemii koronawirusa (COVID-19):

Wprowadzamy tymczasowe ograniczenie dotyczące reklamowania masek, które mogą być niezbędne dla pracowników służby zdrowia podczas pandemii COVID-19, by zapobiec wyświetlaniu reklam, których celem może być czerpanie korzyści z sytuacji związanej z chorobą koronawirusową (COVID-19). Ta decyzja ma zapobiec światowym brakom w dostawach produktów, które są niezbędne podczas pandemii COVID-19 – zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi zdarzeń o charakterze wrażliwym, które można znaleźć w zasadach dotyczących nieodpowiednich treści..

Zezwalamy na reklamowanie masek wykonanych wyłącznie z tkaniny. Reklamowanie masek z dodatkowymi funkcjami lub urządzeniami może być niedozwolone.

Podejmujemy też dodatkowe kroki, by zapobiec sztucznemu zawyżaniu cen, które może ograniczać lub uniemożliwiać dostęp do innych istotnych produktów w sieci Google.

Wyświetlanie reklam związanych z chorobą koronawirusową (COVID-19):

Aby zapewnić naszym użytkownikom dostęp do najważniejszych informacji w czasie pandemii choroby koronawirusowej (COVID-19), zezwalamy teraz niektórym podmiotom na wyświetlanie reklam związanych z tą chorobą.

W tej chwili takie reklamy mogą wyświetlać instytucje państwowe, podmioty medyczne, organizacje pozarządowe, międzynarodowe organizacje rządowe, zweryfikowani reklamodawcy wyświetlający reklamy wyborcze oraz zarządzane konta z sektora prywatnego, które w przeszłości ściśle przestrzegały zasad, a teraz chcą przekazywać opinii publicznej ważne informacje związane z pandemią. W miarę rozwoju sytuacji będziemy dalej monitorować nasze zasady oraz procesy ich egzekwowania, by w ciągu najbliższych tygodni udostępnić możliwość wyświetlania takich reklam kolejnym reklamodawcom. 

Ochrona prywatności użytkowników:

Aby dbać o prywatność i bezpieczeństwo naszych użytkowników, zabraniamy kierowania na odbiorców reklam zawierających treści związane z chorobą koronawirusową (COVID-19) – zgodnie z naszymizasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych.policy. 

Ochrona naszych pracowników, współpracowników i społeczności:

Naszym priorytetem jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób, które pracują z nami i dla nas, a także społeczności, w których te osoby żyją. Dlatego podejmujemy niezbędne działania zapobiegawcze, takie jak zmniejszenie liczby pracowników w niektórych biurach. Może to spowodować opóźnienia w udzielaniu pomocy naszym użytkownikom, reklamodawcom i wydawcom.

Najczęstsze pytania

Gdzie znajdę dodatkowe informacje o chorobie koronawirusowej (COVID-19)?

StronaŚwiatowej Organizacji Zdrowiazawiera aktualne informacje i wskazówki dotyczące choroby koronawirusowej (COVID-19).

Jak Google Ads będzie informować mnie o kolejnych zmianach związanych z chorobą koronawirusową (COVID-19)?

Sytuacja związana z chorobą koronawirusową (COVID-19) zmienia się z dnia na dzień. Będziemy informować Cię o wszystkich zmianach, także takich, które mogą wpływać na działanie naszych procedur i systemów pomocy.

Jeśli chcesz być na bieżąco, wracaj co jakiś czas do tego artykułu. Regularnie go aktualizujemy.

Jak Google Ads walczy z szerzeniem nieprawdziwych informacji o chorobie koronawirusowej (COVID-19)?

Dokładamy wszelkich starań, by szybko usuwać reklamy naruszające nasze zasady.Dotyczy to między innymi reklam, które mają na celu zniechęcanie użytkowników do leczenia, a także takich, które promują stosowanie szkodliwych substancji jako mających właściwości lecznicze.

Jeśli zobaczysz treść reklamy niezgodną z tymi zasadami, zgłoś taką reklamę. Instrukcje zgłaszania naruszeń zasad znajdziesz tutaj..

Jak reklamodawcy mogą zapewnić zgodność swoich reklam z zasadami?
Upewnij się, że przestrzegasz naszych zasad, w tym zasad Google Ads. Jeśli treść reklamy narusza te zasady, usuniemy ją. Na przykład treści, w których padają twierdzenia, że szkodliwe substancje i kuracje mają właściwości zdrowotne,lub treści, które naruszają naszezasady dotyczące nieodpowiednich treści,zostaną usunięte.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem