Oppdateringer av Google Ads-retningslinjene i forbindelse med covid-19

Sist oppdatert 22. september 2021

Effekten av sykdommen som koronaviruset fører til (covid-19), utvikles fra dag til dag. Vi jobber derfor utrettelig med å opprettholde et trygt økosystem for annonsering for brukere, annonsører og publisister. På denne siden finner du viktig informasjon og viktige oppdateringer om tiltakene vi iverksetter for å forebygge misbruk i forbindelse med koronaviruset (covid-19). Alle annonsører må overholde retningslinjene for Google Ads når de viser innhold relatert til koronaviruset (covid-19), især retningslinjene for sensitive hendelser. I henhold til disse tillater vi ikke innhold som forsøker å slå mynt på denne pandemien, eller hvor det ikke tas rimelig hensyn til denne globale helsekrisen.

Vi evaluerer situasjonen kontinuerlig, slik at vi både kan iverksette tiltak mot nye produkter eller tjenester som brukes for å utnytte brukerne, samt aktivere visse produkter eller tjenester på nytt når situasjonen stabiliserer seg.

Denne siden oppdateres etter hvert som situasjonen endrer seg. Her finner du oppdateringer om hvordan Google Ads håndterer denne situasjonen for å gi brukerne trygge og positive opplevelser.

De siste oppdateringene

 

[22. september 2021] Nå tillater vi flere covid-19-relaterte produkter på Shopping

Fra og med september fjerner vi visse begrensninger pålagt visning av produkter som er knyttet til koronaviruset (covid-19), i Shopping-annonser og kostnadsfrie oppføringer. Nå tillater vi at Shopping-annonser og kostnadsfrie oppføringer brukes til å markedsføre visse produkter, deriblant klær, testsett og husholdningsprodukter som tidligere ikke ble godkjent som følge av covid-19-pandemien (sensitiv hendelse).

På grunn av denne endringen er det nå tillatt å markedsføre covid-19-testsett i Shopping-annonser og kostnadsfrie oppføringer. Det er utelukkende testsett som er godkjent av FDA (i USA) eller de aktuelle lokale myndighetene, som er tillatt. Vi tillater testsett der prøven tas og analyseres hjemme, og testsett der prøven tas hjemme og så sendes til et laboratorium for analyse. I samsvar med retningslinjene våre for medisinsk utstyr må alle produkter i tillegg være i tråd med de spesifikke juridiske kravene i landene der de tilbys.

[31. august 2021] Oppdatering av retningslinjene våre for hvilke typer ansiktsmasker som kan vises i Shopping-annonser og gratis oppføringer:

Google tillater at annonser med tilbud om visse åndedrettsvern fra godkjente selgere og leverandører, kan vises på shoppingplattformene våre. Annonser med tilbud om N95-sertifiserte ansiktsmasker blir godkjent for visning bare i USA. Annonser med tilbud om ansiktsmasker med N95-lignende sertifiseringer (KN95, FFP2 og KF94) blir godkjent for visning i hele verden. Selgere og leverandører må søke om godkjenning før tilbudene kan vises. Dette bidrar til å redusere risikoen for at forfalskede ansiktsmasker selges. I begge tilfeller kreves det at selgerne og leverandørene oppgir opplysninger om bedriften og produktet, slik at disse kan gjennomgås. Du kan søke om godkjenning av annonser for N95-sertifiserte ansiktsmasker her via Project N95, og du kan søke om godkjenning av annonser for ansiktsmasker med N95-lignende sertifiseringer her via LegitScript.

[28 July 2021] Utvidede muligheter for personlig tilpasset annonsering

I april 2021 tillot vi et begrenset antall offentlige organisasjoner å markedsføre covid-19-relatert innhold som oppfyller våre krav til personlig tilpasset annonsering. Her omfattes informasjon om covid-19-vaksiner, oppdateringer om de nyeste sikkerhetsprotokollene for covid-19 og – mer generelt – viktige oppdateringer fra bedrifter til kunder.

Vi utvider nå denne tilgangen til offentlige organisasjoner, inkludert anerkjente og offisielle regjeringsdepartementer, avdelinger, byråer eller kontorer. Disse offentlige etatene eller organisasjonene er nå kvalifisert for å kjøre personlige annonser knyttet til covid-19 i henhold til retningslinjene.

Vi fortsetter å evaluere retningslinjene og håndhevingen av dem de neste månedene for gradvis å introdusere flere annonsører.

[29. april 2021] Mulighet til å vise tillatt innhold i personlig tilpassede annonser

For å sikre at brukerne våre har tilgang til informasjon om forebyggelse av covid-19, kan enkelte enheter nå kjøre personlig tilpassede annonser for innhold relatert til covid-19. Dette forutsetter imidlertid at innholdet er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Her omfattes informasjon om covid-19-vaksiner, oppdateringer om de nyeste sikkerhetsprotokollene for covid-19 og – mer generelt – viktige oppdateringer fra bedrifter til kunder.

Alt covid-19-innhold var tidligere blokkert fra personlig tilpassede annonser i henhold til retningslinjene for sensitive hendelser. I det store og det hele er innhold relatert til forebygging av helse, deriblant informasjon om vaksiner, tillatt i henhold til retningslinjene for personlig tilpassede annonser. Med denne oppdateringen kan nå personlig tilpassede annonser brukes av en undergruppe av enheter som markedsfører innhold som er relatert til covid-19, som er i tråd med disse retningslinjene. Vi skal også fremover forby personlig tilpasning basert på personlig helserelatert innhold, som omfatter innhold forbundet med enkeltpersoners helseinformasjon eller -status. Det er som alltid forbudt i henhold til Googles standardretningslinjer for personlig tilpasset annonsering.

Vi kommer innledningsvis til å tillate personlig tilpassede annonser fra et begrenset utvalg statlige organer som vil formidle relevant informasjon til offentligheten. Deretter skal vi gradvis fase inn flere annonsører i løpet av de neste månedene, deriblant aktuelle helsetjenester, ikke-statlige organisasjoner, mellomstatlige organisasjoner, annonsører som er autorisert til å kjøre valgkampannonser, samt administrerte kontoer i den private sektoren som over tid har bevist at de overholder de til enhver tid aktuelle retningslinjene. Arbeidet med å evaluere retningslinjene våre og prosessene vi håndhever disse gjennom, fortsetter uavbrutt.

[4. mars 2021] Oppdatering av retningslinjene for begrensninger knyttet til annonsering av masker

Det er nå tillatt for annonsører å markedsføre munnbind og alle andre masker som ikke er av typen N95 (og tilsvarende). Vi tillater fortsatt ikke annonsering for masker av typen N95, KN95, FFP2, FFP3, PFF2, PFF3 og KF94 på grunn av manglende tilgang på personlig verneutstyr for helsepersonell over hele verden.

[15. juni 2020] Begrensninger for salget av masker som helsearbeidere kan ha behov for under utbruddet av koronavirussykdommen (covid-19):

Vi har innført en midlertidig begrensning for masker helsearbeidere kan ha behov for under bekjempelsen av koronavirussykdommen (covid-19), for å luke ut annonsering der formålet er å utnytte situasjonen til å tjene penger. Denne avgjørelsen er tatt for å forebygge global mangel på produkter som er nødvendige i forbindelse med covid-19-pandemien, basert på retningslinjene for sensitive hendelser, som du finner under «Retningslinjer for upassende innhold».

Vi tillater annonser for salg av masker som bare består av stoff. Annonsering for masker med andre funksjoner er kanskje ikke tillatt.

Vi iverksetter også ekstra tiltak for å få bukt med kunstig høye priser som begrenser eller forhindrer at folk kan få tak i helt avgjørende varer i Googles nettverk.

[30. mars 2020] Oppdatering av retningslinjene våre for sensitive hendelser

I mars 2020 avklarte vi at alle «situasjoner der folkehelsen er i fare», blir behandlet som sensitive hendelser. Du kan finne ut mer om dette i retningslinjene for sensitive hendelser, som du finner under «Retningslinjer for upassende innhold».

Annonsører som er kvalifisert til å vise annonser forbundet med koronaviruset (covid-19)

For å sikre at brukerne våre har tilgang til viktig informasjon under de rådende forholdene, kan enkelte enheter nå kjøre annonser relatert til koronaviruset (covid-19). 

Per nå tillater vi slike annonser fra statlige organer, helsetjenester, ikke-statlige organisasjoner, mellomstatlige organisasjoner, annonsører som er autorisert til å kjøre valgkampannonser, samt administrerte kontoer i den private sektoren som over tid har bevist at de til enhver tid overholder de aktuelle retningslinjene, og som ønsker å få relevant informasjon ut til offentligheten. Vi fortsetter å evaluere retningslinjene våre og måten vi håndhever disse på, etter som situasjonen utvikler seg. I løpet av de neste ukene skal vi fase inn flere annonsører. 

Sånn ivaretar vi brukernes personvern:

Vi skal ivareta brukernes personvern og sikkerhet ved fortsatt å forby at publikumsmålretting kan brukes i forbindelse med innhold som er relatert til koronaviruset (covid-19), i form av personlig tilpassede annonser. I henhold retningslinjene for personlig tilpassede annonsertillates dette nemlig ikke. 

Sånn beskytter vi den eksterne arbeidsstyrken og lokalsamfunnene:

Vi iverksetter tiltak for å prioritere helsen til de ansatte, den eksterne arbeidsstyrken og samfunnene de bor i, blant annet ved å redusere antallet personer som bes om å jobbe på kontorene vi har på visse steder. Dette kan føre til enkelte forsinkelser når vi skal gi brukerstøtte til brukerne, annonsørene og publisistene våre. 

Vanlige spørsmål

Hvor kan jeg finne mer informasjon om koronaviruset (covid-19)?

På nettstedet til Verdens helseorganisasjon finner du både oppdatert informasjon om og råd i forbindelse med utbruddet av koronaviruset (covid-19).

Hva skal Google Ads gjøre for å holde meg løpende oppdatert om nye endringer som gjøres på grunn av koronaviruset (covid-19)?

Situasjonen vi nå står i på grunn av sykdommen som koronaviruset fører til (covid-19), utvikler seg fra dag til dag. Vi lover å holde deg oppdatert, blant annet om endringer som kan påvirke brukerstøtte- og behandlingssystemene våre. 

Kom jevnlig tilbake til denne artikkelen for å holde deg oppdatert om hvordan disse endringene kan berøre deg. Den blir regelmessig oppdatert.

Hvordan bekjemper Google Ads misvisende informasjon om koronaviruset (covid-19)?

Vi jobber hele tiden med å fjerne annonser som ikke overholder retningslinjene våre. Her omfattes blant annet annonser som fraråder folk fra å oppsøke legehjelp, eller som hevder at skadelige stoffer gir helsemessige fordeler.

Hvis du ser annonseinnhold som bryter disse retningslinjene, ber vi deg om å rapportere det. En veiledning til hvordan du kan rapportere brudd på retningslinjene, er tilgjengelig her.

Hvordan kan annonsører påse at de overholder retningslinjene i annonsene sine?
Pass på at du alltid overholder retningslinjene våre, innbefattet Google Ads-retningslinjene. Hvis annonseinnholdet ditt bryter disse retningslinjene, fjerner vi det. Innhold hvor det for eksempel hevdes at skadelige stoffer eller behandlinger kan gi helsefordeler, og innhold som bryter retningslinjene for upassende innhold, blir fjernet.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false