עדכון במדיניות של Google Ads בעקבות ההתפרצות של נגיף הקורונה (COVID-19)

עדכני נכון ל-15 ביוני 2020

ההתפרצות של נגיף הקורונה (COVID-19) גורמת לשינויים רבים שקורים ברמה יומיומית. כחלק מההתמודדות, אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לשמור על סביבת פרסום עסקית בטוחה ולהגן על המשתמשים, על המפרסמים ועל בעלי התכנים הדיגיטליים. פרסמנו כאן מידע ועדכונים חשובים לגבי האמצעים שאנחנו נוקטים כדי למנוע ניצול לרעה של הפלטפורמות שלנו בכל הקשור להתייחסות למגפת הקורונה (COVID-19). מפרסמים שמציגים תכנים שקשורים לנגיף הקורונה (COVID-19) מחויבים לפעול בהתאם למדיניות של Google Ads, ובפרט בהתאם למדיניות בנושא אירועים רגישים, שלפיה אסור לפרסם תכנים במטרה להפיק רווח מהמגפה או תכנים על המשבר הבריאותי הגלובלי הזה שלא נוסחו ברגישות סבירה.

נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות ולבצע הערכות מצב כדי להתמודד עם פרסום של מוצרים או שירותים חדשים שמטרתם לנצל את המשתמשים, וכדי להפעיל מחדש לכשהמצב יתייצב מוצרים או שירותים מסוימים שהושבתו.

התוכן בדף הזה יתעדכן בהתאם לשינויים במצב. חשוב להיכנס מדי פעם לדף זה כדי לחפש עדכונים בנוגע לשינויים שנעשים ב-Google Ads ושמטרתם להתמודד עם המצב ולהבטיח שכל המשתמשים יהנו מחוויה בטוחה וחיובית.

העדכונים האחרונים

 

[30 במרץ 2020] עדכון במדיניות בנושא אירועים רגישים

במרץ 2020 הבהרנו שאנחנו מתייחסים לכל "מקרה חירום שמשפיע על בריאות הציבור" כאירוע רגיש. מידע נוסף מפורט ב"מדיניות בנושא אירועים רגישים" הכלולה במדיניות בנושא תכנים לא הולמים.

[15 ביוני 2020] הגבלת המכירה של מסיכות שעשויות להיות חיוניות לעובדים בשירותי הבריאות במהלך התפרצות נגיף הקורונה (COVID-19):

החלטנו לאכוף הגבלה זמנית על מודעות למכירת מסיכות שעשויות להיות חיוניות לעובדים בשירותי הבריאות במהלך המאבק בקורונה, כדי למנוע פרסום שמטרתו להפיק רווחים מההתפרצות של נגיף הקורונה (COVID-19). מטרת ההחלטה היא למנוע חוסרים במלאי העולמי של מוצרים חיוניים להתמודדות עם נגיף הקורונה (COVID-19), על סמך "מדיניות בנושא אירועים רגישים" הכלולה במדיניות בנושא תכנים לא הולמים.

נתיר פרסום של מכירת מסיכות העשויות מבד בלבד. ייתכן שנאסור פרסום של מסיכות עם תכונות או מכשירים נוספים.

אנחנו נוקטים גם באמצעים נוספים שימנעו ניפוח מלאכותי של מחירים, שעלול להגביל או למנוע גישה לפריטים חיוניים אחרים ברשת של Google.

המפרסמים שרשאים לפרסם מודעות שקשורות לנגיף הקורונה (COVID-19)

כדי להבטיח שמשתמשים שקוראים על נגיף הקורונה (COVID-19) יקבלו מידע חיוני, החלטנו לאשר לכמה ישויות לפרסם מודעות שקשורות לנגיף. 

פרסום מודעות בנושא מותר כרגע לגורמים הבאים: ארגוני ממשל, ספקים של טיפול רפואי, ארגונים שלא קשורים לממשל, ארגונים שיש בהם נציגים של מספר ממשלות, מפרסמים מאומתים שקיבלו אישור להציג מודעות בחירות, וחשבונות מנוהלים מהמגזר הפרטי שהיסטוריית ההתנהלות שלהם מוכיחה שהם פועלים בהתאם למדיניות ורוצים לספק לציבור מידע רלוונטי. נמשיך לבחון את המדיניות ואת תהליכי האכיפה שלנו ולהתאים אותם להתפתחויות במצב, במטרה להוסיף בהדרגה בשבועות הקרובים עוד מפרסמים שיוכלו להציג מודעות כאלה. 

שמירה על פרטיות המשתמשים:

כדי להבטיח שמירה על הפרטיות של המשתמשים ולהגן עליהם, אנחנו אוסרים על טרגוטים של תכנים שקשורים לנגיף הקורונה (COVID-19) לפי קהל. האיסור מבוסס על המדיניות שלנו בנושא מודעות בהתאמה אישית.policy. 

הגנה על העובדים החיצוניים שלנו ועל הקהילה:

אנחנו נוקטים אמצעים לשמירה על רווחתם ובריאותם של העובדים והעובדים החיצוניים שלנו ושל הקהילות שבהן הם חיים. כחלק מהמאמץ הזה, אנחנו מצמצמים את מספר אנשי הצוות שנדרשים להגיע למשרדי החברה באתרים מסוימים. ייתכן שהצעדים האלה יגרמו לעיכובים בשירותי התמיכה שאנחנו מספקים למשתמשים, מפרסמים ובעלי תכנים דיגיטליים. 

שאלות נפוצות

איפה אפשר למצוא מידע נוסף על נגיף הקורונה (COVID-19)?

באתר של ארגון הבריאות העולמי יש הנחיות ומידע עדכני לגבי ההתפרצות של נגיף הקורונה (COVID-19).

איפה אפשר למצוא עדכונים לגבי שינויים נוספים ב-Google Ads בעקבות ההתפרצות של נגיף הקורונה (COVID-19)?

ההתפרצות של נגיף הקורונה (COVID-19) גורמת לשינויים רבים שקורים ברמה יומיומית, ואנחנו מחויבים לספק לכם עדכונים שוטפים, כולל עדכונים על כל שינוי שעלול להשפיע על תהליכי העבודה ומערכות התמיכה שלנו. 

כדי להתעדכן בשינויים ובהשפעה שעשויה להיות להם עליכם, כדאי לפתוח את המאמר הזה אחת לכמה זמן. אנחנו נעדכן אותו באופן קבוע.

איך אתם מונעים הפצה של מידע מוטעה לגבי נגיף הקורונה (COVID-19) דרך Google Ads?

אנחנו עושים מאמצים כדי להסיר במהירות מודעות שמפרות את המדיניות שלנו, לרבות מודעות שמעודדות אנשים לא לפנות לקבלת טיפול רפואי או מודעות שנטען בהן ששימוש בחומרים מסוכנים יכול לעזור בשמירה על הבריאות.

אם אתם נתקלים במודעות שהתוכן שלהן מפר את המדיניות הזאת, אנחנו מבקשים שתדווחו עליו. הוראות לדיווח על הפרה של המדיניות מפורטות כאן.

מה מפרסמים יכולים לעשות כדי להבטיח שהמודעות שלהם יהיו תואמות למדיניות?
חשוב להקפיד לפעול בהתאם לכל מדיניות שלנו, לרבות המדיניות של Google Ads. אם נמצא שהתוכן במודעות שלכם מפר את המדיניות, הן יוסרו. לדוגמה, תוכן שכולל טענות שחומרים או טיפולים מסוכנים יכולים לעזור לשמירה על הבריאות או תוכן שמפר אתה מדיניות בנושא תכנים לא הולמים יוסר.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה