Koroonaviiruse haigusega (COVID-19) seotud Google Adsi eeskirjavärskendused

Ajakohastatud 15. juunil 2020

Koroonaviiruse haiguse (COVID-19) mõju muutub iga päev ning me teeme tõsist tööd selle nimel, et hoida reklaamide ökosüsteemi kasutajate, reklaamijate ja väljaandjate jaoks turvalisena. Sellelt lehelt leiate olulise teabe ja värskendused seoses meetmetega, mida võtame koroonaviiruse haigusega (COVID-19) seotud väärkasutuse ennetamiseks. Reklaamijad peavad järgima Google Adsi eeskirju koroonaviiruse haigusega (COVID-19) seotud sisu esitamisel, eriti meie tundliku iseloomuga sündmuste eeskirja, mis keelab sisu, mille abil üritatakse pandeemiast kasu lõigata või mis ei käsitle üleilmset tervishoiukriisi piisavalt delikaatselt.

Jätkame olukorra jälgimist nii kasutajate ärakasutamiseks kasutatavatele uutele toodetele/teenustele reageerimiseks kui ka olukorra stabiliseerumise korral teatud toodete/teenuste taaslubamiseks.

Me täiendame seda lehte jooksvalt vastavalt olukorra muutumisele. Soovitame seda lehte aeg-ajalt uuesti külastada kontrollimaks värskendusi selle kohta, kuidas reageeritakse Google Adsis olukorrale ohutu ja positiivse kasutuskogemuse pakkumiseks.

Viimased värskendused

 

[30. märts 2020] Meie tundliku iseloomuga sündmuste eeskirja värskendus 

2020. aasta märtsis täpsustasime, et kõik rahvatervisega seotud hädaolukorrad loetakse tundliku iseloomuga sündmusteks. Lisateabe saamiseks vtsobimatu sisu eeskirjade jaotist „Tundliku iseloomuga sündmuste eeskirjad“.

[15. juuni 2020] Maskide müügi piiramine, mis võib tervishoiutöötajate jaoks koroonaviiruse (COVID-19) haiguspuhangu ajal olla elutähtis

Oleme maskide suhtes kehtestanud ajutise piirangu, mis võib tervishoiutöötajate jaoks koroonaviirusele COVID-19 reageerimisel olla elutähtis. Sellega tahame vältida reklaame, mis üritavad koroonaviiruse haigusest (COVID-19) kasu lõigata. Selle otsuse eesmärk on vältida globaalset tarnepuudust nende toodete puhul, mis on COVID-19 viirusega toimetulekuks hädavajalikud, lähtudes meiesobimatu sisu eeskirjade jaotisest „Tundliku iseloomuga sündmused“.

Lubame reklaamida ainult riidest valmistatud maskide müüki. Lisaelementide või -seadetega maskid pole lubatud.

Peale selle rakendame lisameetmeid, et takistada hindade kunstlikku paisutamist, mis piirab Google'i võrgustikus juurdepääsu muudele esmatarbekaupadele või muudab need kättesaamatuks.

Reklaamija sobilikkus koroonaviiruse haigusega (COVID-19) seotud reklaamide esitamiseks 

Tagamaks, et meie kasutajad pääseksid koroonaviiruse haigusega (COVID-19) seotud küsimuste puhul juurde hädavajalikule teabele, on mõnel juriidilisel isikul nüüd lubatud esitada koroonaviiruse haigusega (COVID-19) seotud reklaame. 

Praegu lubame reklaame riigiasutustelt, tervishoiuteenuse pakkujatelt, valitsusvälistelt organisatsioonidelt, valitsusülestelt organisatsioonidelt, kinnitatud valimisreklaamide esitajatelt ning hallatud erasektorikontodelt, mis on siiani järginud meie eeskirju ja soovivad avalikkusele edastada asjakohast teavet. Hindame oma eeskirju ja nende jõustamist pidevalt vastavalt sellele, kuidas olukord lähinädalatel areneb, ning sobivuse korral kaasame edaspidi rohkem reklaamijaid. 

Kasutajate privaatsuse tagamine

Kasutajate privaatsuse ja ohutuse tagamiseks oleme koroonaviiruse haigusega (COVID-19) seotud sisu puhul keelanud vaatajaskonna sihtimise isikupärastatud reklaamimise eeskirjade alusel. 

Meie laiendatud tööjõu ja kogukonna kaitsmine

Võtame meetmeid tagamaks meie töötajate, laiendatud tööjõu ja nende kogukondade heaolu parandamiseks, sealhulgas vähendame teatud kontorites kohapealse personali arvukust. Seetõttu võib esineda viivitusi kasutajatele, reklaamijatele ja väljaandjatele tugiteenuste osutamisel. 

KKK

Kust leida lisateavet koroonaviiruse (COVID-19) kohta?

The Maailma Terviseorganisatsiooni veebisaidilt leiate koroonaviiruse (COVID-19) haiguspuhangu kohta ajakohast teavet ja juhiseid.

Kuidas teavitab Google Ads mind täiendavatest muudatustest, mis tehakse seoses koroonaviirusega (COVID-19)?

Koroonaviiruse haiguse (COVID-19) olukord muutub iga päev ning me edastame teile sellega seotud värskendused, sh muudatused meie tegevuses ja tugisüsteemides. 

Teie jaoks asjakohaste muudatuste kohta teabe saamiseks kontrollige aeg-ajalt seda artiklit. Värskendame seda korrapäraselt.

Kuidas võitleb Google Ads koroonaviirusega (COVID-19) seotud valeinfo vastu?

Püüame kiiresti eemaldada reklaamid, mis rikuvad meie eeskirju, sealhulgas reklaamid, mis julgustavad inimesi loobuma arsti poole pöördumisest või väidavad, et kahjulikud ained on tervislikud.

Kui leiate seda eeskirja rikkuvat reklaamsisu, teavitage meid sellest. Meie eeskirjade rikkumistest teavitamise juhised leiate siit.

Kuidas saavad reklaamijad tagada, et nende reklaamid järgiksid eeskirju?
Veenduge, et järgiksite meie eeskirju, sealhulgas Google Adsi eeskirju. Eeskirjade rikkumise korral teie reklaamsisu eemaldatakse. Näiteks sisu, mis väidab, et kahjulik aine või ravi on tervislik, või sisu, mis rikub meie sobimatu sisu eeskirju, eemaldatakse.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse