Ενημερώσεις πολιτικής του Google Ads σχετικά με την ασθένεια του κορονοϊού (COVID-19)

Ισχύει από τις 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ο αντίκτυπος που έχει η ασθένεια του κορονοϊού (COVID-19) εξελίσσεται κάθε μέρα και εργαζόμαστε σκληρά, ώστε να διατηρήσουμε ένα ασφαλές οικοσύστημα διαφημίσεων για τους χρήστες, τους διαφημιζόμενους και τους εκδότες. Αυτή η σελίδα παρέχει σημαντικές πληροφορίες και ενημερώσεις όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνουμε για την αποτροπή κατάχρησης που σχετίζεται με την ασθένεια του κορονοϊού (COVID-19). Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να ακολουθούν τις πολιτικές του Google Ads κατά την προβολή περιεχομένου που σχετίζεται με την ασθένεια του κορονοϊού (COVID-19) και συγκεκριμένα με την πολιτική περί ευαίσθητων συμβάντων, η οποία απαγορεύει περιεχόμενο που επιδιώκει τη δημιουργία εσόδων από την πανδημία ή παρουσιάζει έλλειψη εύλογης ευαισθησίας ως προς τις κρίσεις παγκόσμιας υγείας.

Θα εξακολουθούμε να αξιολογούμε την κατάσταση, για να αντιμετωπίζουμε νέα προϊόντα/υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση των χρηστών, καθώς και για να ενεργοποιούμε ξανά ορισμένα προϊόντα/υπηρεσίες όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Θα ενημερώνουμε αυτήν τη σελίδα καθώς εξελίσσεται η κατάσταση. Ανατρέξτε σε αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις σχετικά με το πώς το Google Ads αντιμετωπίζει την κατάσταση, για να διασφαλίζεται μια ασφαλής και θετική εμπειρία για τους χρήστες.

Τελευταίες ενημερώσεις

 

[22 Σεπτεμβρίου 2021] Επιτρέπονται περισσότερα προϊόντα συναφή με τον κορονοϊό στις Αγορές]

Από τον Σεπτέμβριο, χαλαρώνουμε τους περιορισμούς όσον αφορά συγκεκριμένα προϊόντα συναφή με τον κορονοϊό (COVID-19) στις διαφημίσεις Αγορών και στις δωρεάν καταχωρίσεις. Προϊόντα όπως ρουχισμός, κιτ διενέργειας τεστ, οικιακά είδη κ.λπ. τα οποία στο παρελθόν απορρίπτονταν λόγω του ευαίσθητου συμβάντος του COVID-19 είναι πλέον κατάλληλα για προβολή στις διαφημίσεις Αγορών και στις δωρεάν καταχωρίσεις.

Λόγω αυτής της αλλαγής, τα κιτ διενέργειας τεστ για COVID-19 κατ' οίκον επιτρέπονται πλέον στις διαφημίσεις Αγορών και στις δωρεάν καταχωρίσεις. Θα επιτρέπονται μόνο τα κιτ διενέργειας τεστ που είναι εγκεκριμένα από τον FDA ή τον τοπικό κρατικό φορέα. Θα δεχόμαστε τα κιτ διενέργειας τεστ στα οποία το δείγμα συλλέγεται και αναλύεται κατ' οίκον ή τα κιτ διενέργειας τεστ στα οποία το δείγμα συλλέγεται κατ' οίκον και, ακολούθως, αποστέλλεται σε εργαστήριο για ανάλυση. Σύμφωνα με την πολιτική μας περί ιατρικών συσκευών, όλα τα προϊόντα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες νομικές απαιτήσεις των χωρών στις οποίες προσφέρονται.

[31 Αυγούστου 2021] Ενημέρωση σχετικά με τους τύπους μασκών που μπορούν να καταχωριστούν στις διαφημίσεις Αγορών και στις δωρεάν καταχωρίσεις

Η Google θα επιτρέψει την καταχώριση ορισμένων αναπνευστικών μασκών προσώπου από εγκεκριμένους εμπόρους και προμηθευτές στις πλατφόρμες αγορών μας. Οι μάσκες N95 θα εγκριθούν για καταχώριση μόνο στις ΗΠΑ. Οι αντίστοιχες με τις N95 μάσκες (KN95, FFP2 και KF94) θα εγκριθούν για καταχώριση παγκοσμίως. Οι έμποροι και οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για έγκριση ώστε να μπορούν να καταχωρίζουν τις προσφορές τους, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος πώλησης απομιμήσεων μασκών. Σύμφωνα με τη διαδικασία αίτησης και για τις δύο περιπτώσεις, θα απαιτείται οι έμποροι και οι προμηθευτές να παρέχουν πληροφορίες επιχείρησης και προϊόντος για έλεγχο. Μπορείτε να υποβάλετε εδώ αίτηση για την έγκριση καταχώρισης Ν95 μέσω του Project Ν95 και εδώ για έγκριση καταχώρισης μασκών αντίστοιχων με τις Ν95 μέσω της LegitScript.

[28 Ιουλίου 2021] Επέκταση πρόσβασης στις εξατομικευμένες διαφημίσεις

Τον Απρίλιο του 2021, επιτρέψαμε σε έναν περιορισμένο αριθμό κρατικών οργανισμών την προώθηση περιεχομένου σχετικά με την ασθένεια COVID-19, το οποίο συμμορφώνεται με την πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων. Στο περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνονταν γενικές πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της ασθένειας COVID-19, ενημερώσεις για τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα ασφαλείας για την ασθένεια COVID-19 και, σε ευρύτερο πλαίσιο, κρίσιμες επιχειρηματικές ενημερώσεις για πελάτες.

Τώρα, επεκτείνουμε αυτήν την πρόσβαση για κρατικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων αναγνωρισμένων και επίσημων κρατικών υπουργείων, υπηρεσιών, φορέων ή γραφείων. Αυτές οι κρατικές οντότητες ή οργανισμοί είναι πλέον κατάλληλοι για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων σχετικά με την ασθένεια COVID-19 που συμμορφώνονται με τις πολιτικές.

Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τις πολιτικές μας και τις διαδικασίες επιβολής τους κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, ώστε να εντάξουμε σταδιακά περισσότερους διαφημιζομένους.

[29 Απριλίου 2021] Ενεργοποίηση αποδεκτού περιεχομένου εξατομικευμένων διαφημίσεων

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι χρήστες μας έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με την πρόληψη της ασθένειας COVID-19, ορισμένα νομικά πρόσωπα θα είναι πλέον κατάλληλα για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων για περιεχόμενο που σχετίζεται με την ασθένεια COVID-19 και συμμορφώνεται με την πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων. Στο περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της ασθένειας COVID-19, ενημερώσεις για τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα ασφαλείας για την ασθένεια COVID-19 και, σε ευρύτερο πλαίσιο, κρίσιμες επιχειρηματικές ενημερώσεις για πελάτες.

Όλο το περιεχόμενο που αφορά την ασθένεια COVID-19 σε εξατομικευμένες διαφημίσεις είχε αποκλειστεί σύμφωνα με την πολιτική μας περί ευαίσθητων συμβάντων. Συνήθως, το περιεχόμενο υγείας που σχετίζεται με την πρόληψη, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με εμβόλια, επιτρέπεται κατά κανόνα σύμφωνα με την πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων. Με αυτήν την ενημέρωση, οι εξατομικευμένες διαφημίσεις θα είναι πλέον διαθέσιμες σε ένα υποσύνολο νομικών προσώπων για την προώθηση περιεχομένου σχετικά με την ασθένεια COVID-19 το οποίο συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική. Θα συνεχίσουμε να απαγορεύουμε την εξατομίκευση βάσει προσωπικού περιεχομένου υγείας, το οποίο περιλαμβάνει περιεχόμενο που συσχετίζεται με προσωπικές πληροφορίες ή κατάσταση υγείας. Αυτό απαγορεύεται πάντα σύμφωνα με τη βασική πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων της Google.

Αρχικά, θα επιτρέψουμε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις από έναν περιορισμένο αριθμό κρατικών οργανισμών που θέλουν να διαδώσουν σχετικές πληροφορίες στο κοινό. Σταδιακά, θα εντάξουμε περισσότερους διαφημιζομένους, συμπεριλαμβανομένων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, μη κρατικών οργανισμών, διακρατικών οργανισμών, επαληθευμένων διαφημιζομένων προεκλογικών διαφημίσεων και διαχειριζόμενων λογαριασμών του ιδιωτικού τομέα με ιστορικό συμμόρφωσης με τις πολιτικές, κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, ενώ θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τις διαδικασίες μας όσον αφορά τις πολιτικές και τη λήψη μέτρων.

[4 Μαρτίου 2021] Ενημέρωση της πολιτικής όσον αφορά τους περιορισμούς διαφημίσεων για μάσκες

Οι διαφημιζόμενοι μπορούν πλέον να προωθούν χειρουργικές και άλλες μάσκες πλην των N95 (και αντίστοιχων μασκών). Εξακολουθούν να απαγορεύονται οι διαφημίσεις που προωθούν την πώληση μασκών N95, KN95, FFP2, FFP3, PFF2, PFF3 και KF94 λόγω των παγκόσμιων ελλείψεων ΜΑΠ για τους επαγγελματίες υγείας.

[15 Ιουνίου 2020] Περιορισμός πώλησης μασκών που μπορεί να έχουν ζωτική σημασία για εργαζομένους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά την πανδημία της νόσου του κορονοϊού (COVID-19):

Εφαρμόζουμε έναν προσωρινό περιορισμό όσον αφορά τις μάσκες που μπορεί να έχουν ζωτική σημασία για εργαζομένους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε απόκριση στην πανδημία COVID-19 για την αποτροπή διαφημίσεων που ενδέχεται να δημιουργούν έσοδα εκμεταλλευόμενες την κατάσταση με τη νόσο του κορονοϊού (COVID-19). Αυτή η απόφαση έχει ως στόχο τη μείωση των ελλείψεων παγκόσμιων προμηθειών όσον αφορά προϊόντα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 με βάση τηνΠολιτική περί ευαίσθητων συμβάντων στην Πολιτική περί ακατάλληλου περιεχομένου.

Θα επιτρέπονται διαφημίσεις για την πώληση μασκών που αποτελούνται αποκλειστικά από ύφασμα. Ενδέχεται να μην επιτρέπονται διαφημίσεις για την πώληση μασκών που περιέχουν πρόσθετα χαρακτηριστικά ή συσκευές.

Επίσης, λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα για την αποτροπή τεχνητά αυξημένων τιμών που περιορίζουν ή απαγορεύουν την πρόσβαση σε άλλα απαραίτητα αντικείμενα στο δίκτυο της Google.

[30 Μαρτίου 2020] Ενημέρωση της πολιτικής περί ευαίσθητων συμβάντων

Τον Μάρτιο του 2020 διευκρινίσαμε ότι οποιαδήποτε "έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας" θα αντιμετωπίζεται ως ευαίσθητο συμβάν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότηταΠολιτική περί ευαίσθητων συμβάντων στην Πολιτική περί ακατάλληλου περιεχομένου.

Καταλληλότητα διαφημιζόμενου για προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται με την ασθένεια του κορονοϊού (COVID-19)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες μας έχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες κατά την αντιμετώπιση της ασθένειας του κορονοϊού (COVID-19), ορισμένες οντότητες είναι πλέον κατάλληλες για την προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται με την ασθένεια του κορονοϊού (COVID-19). 

Προς το παρόν, επιτρέπονται διαφημίσεις από κρατικούς οργανισμούς, παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, μη κρατικούς οργανισμούς, διακρατικούς οργανισμούς, επαληθευμένους διαφημιζόμενους προεκλογικών διαφημίσεων και διαχειριζόμενους λογαριασμούς του ιδιωτικού τομέα με ιστορικό συμμόρφωσης με τις πολιτικές που επιθυμούν να παρέχουν σχετικές πληροφορίες στο κοινό. Εξακολουθούμε να αξιολογούμε τις πολιτικές μας και τις διαδικασίες επιβολής τους, καθώς εξελίσσεται η κατάσταση, ώστε να εισαχθούν σταδιακά περισσότεροι διαφημιζόμενοι τις επόμενες εβδομάδες. 

Διασφάλιση απορρήτου των χρηστών:

Θα διασφαλίζουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των χρηστών μας, συνεχίζοντας να απαγορεύουμε τη στόχευση κοινού σε περιεχόμενο που σχετίζεται με την ασθένεια του κορονοϊού (COVID-19) με βάση την πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων

Προστασία του ευρύτερου εργατικού δυναμικού μας και της κοινότητας:

Λαμβάνουμε μέτρα, για να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία των υπαλλήλων μας, του ευρύτερου εργατικού δυναμικού μας και των κοινοτήτων όπου κατοικούν. Για παράδειγμα, μειώνουμε το προσωπικό που εργάζεται από τα γραφεία σε ορισμένες τοποθεσίες. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μερικές καθυστερήσεις κατά την παροχή υποστήριξης στους χρήστες, στους διαφημιζόμενους και στους εκδότες. 

Συνήθεις ερωτήσεις

Πού πρέπει να απευθυνθώ αν θέλω περισσότερες πληροφορίες για τον κορονοϊό (COVID-19); 

Ο ιστότοπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει ενημερωμένες πληροφορίες και καθοδήγηση όσον αφορά την έξαρση της ασθένειας του κορονοϊού (COVID-19).

Πώς θα συνεχίσει το Google Ads να με ενημερώνει σχετικά με επιπλέον αλλαγές που γίνονται σε σχέση με τον κορονοϊό (COVID-19); 

Η κατάσταση με την ασθένεια του κορονοϊού (COVID-19) εξελίσσεται καθημερινά και έχουμε δεσμευτεί να σας παρέχουμε ενημερώσεις, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αλλαγών που μπορεί να επηρεάσουν τις διαδικασίες και τα συστήματα υποστήριξης. 

Για να ενημερώνεστε σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι αλλαγές σε εσάς, συνεχίστε να ελέγχετε αυτό το άρθρο. Θα το ενημερώνουμε σε τακτική βάση.

Πώς το Google Ads καταπολεμά την παραπληροφόρηση σχετικά με τον κορονοϊό (COVID-19);

Εργαζόμαστε σκληρά, για να καταργήσουμε διαφημίσεις που παραβαίνουν τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποθαρρύνουν τον κόσμο να αναζητά ιατρική θεραπεία ή που ισχυρίζονται ότι επιβλαβείς ουσίες έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία.

Αν βρείτε περιεχόμενο διαφήμισης που παραβαίνει αυτήν την πολιτική, καλό θα ήταν να το αναφέρετε. Οδηγίες για την αναφορά παραβάσεων των πολιτικών μας διατίθενται εδώ.

Πώς μπορούν οι διαφημιζόμενοι να διασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις τους συμμορφώνονται με τις πολιτικές;
Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τις πολιτικές μας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών του Google Ads. Αν το περιεχόμενο διαφήμισης παραβαίνει αυτές τις πολιτικές, τότε θα καταργηθεί. Για παράδειγμα, περιεχόμενο που ισχυρίζεται ότι επιβλαβείς ουσίες ή θεραπείες μπορεί να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία ή περιεχόμενο που παραβαίνει τις πολιτικές σχετικά με ακατάλληλο περιεχόμενο θα καταργηθεί.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
false
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
73067
false