Aktualizace zásad Google Ads týkajících se koronavirového onemocnění covid-19

Údaje platné k 22. září 2021

Dopad koronavirového onemocnění COVID-19 se každým dnem vyvíjí a usilovně pracujeme na udržení bezpečného reklamního ekosystému pro uživatele, inzerenty a vydavatele. Tato stránka obsahuje důležité informace a novinky o opatřeních, která přijímáme, abychom zabránili zneužívání souvisejícímu s koronavirovým onemocněním COVID-19. Inzerenti musí při zobrazování obsahu souvisejícího s koronavirovým onemocněním COVID-19 dodržovat zásady Google Ads, zejména naše zásady týkající se citlivých událostí, které zakazují jakýkoli obsah, který se snaží na pandemii vydělat nebo není vůči této globální zdravotní krizi dostatečně citlivý.

Situaci budeme nadále vyhodnocovat tak, abychom dokázali reagovat na nové produkty/služby, které slouží ke zneužívání uživatelů, a zároveň opět mohli určité produkty/služby povolit, až se situace stabilizuje.

Tuto stránku budeme aktualizovat s tím, jak se bude situace vyvíjet. Na této stránce naleznete novinky o tom, jak služba Google Ads řeší situaci, aby uživatelům zajistila bezpečnou a pozitivní zkušenost.

Novinky

 

[22. září 2021] V Nákupech povolujeme více výrobků souvisejících s onemocněním covid-19

Od září uvolňujeme omezení platná pro některé výrobky související s koronavirovým onemocněním (covid-19) v reklamách v Nákupech Google a v neplacených záznamech. Výrobky (například oblečení, testovací sady, domácí potřeby atd.), které nebyly povoleny kvůli citlivé události covid-19, nyní lze uvádět v reklamách v Nákupech Google a v neplacených záznamech.

V důsledku této změny jsou nyní v reklamách v Nákupech a neplacených záznamech povoleny domácí testovací sady na covid-19. Povoleny jsou pouze testovací sady schválené úřadem FDA nebo příslušným místním úřadem. Povolujeme testovací sady, u kterých dochází k odebrání a analýze vzorku v domácím prostředí, a testovací sady, u kterých je vzorek odebrán v domácím prostředí a odeslán k analýze do laboratoře. V souladu s našimi zásadami pro zdravotnické prostředky musí všechny výrobky splňovat konkrétní právní požadavky zemí, ve kterých jsou nabízeny.

[31. srpna 2021] Aktualizace typů respirátorů a roušek, jež lze zařazovat do reklam v Nákupech a neplacených záznamů

Schváleným obchodníkům a dodavatelům povolí Google zařazovat do svých nákupních platforem některé respirátory a roušky. Respirátory třídy N95 budou schváleny k zařazení pouze v USA. Respirátory a roušky tříd obdobných jako N95 (KN95, FFP2 a KF94) budou schvalovány pro zařazení do záznamů na celém světě. Obchodníci a dodavatelé musí žádat o schválení, aby mohli zařadit nabízené zboží do záznamů. Účelem tohoto opatření je předcházet riziku prodeje padělaného zboží. V obou případech je třeba, aby obchodníci a dodavatelé poskytli ke kontrole informace o firmě i produktech. O schválení zařazení respirátorů třídy N95 žádejte sdružení Project N95 zde, o schválení zařazení respirátorů a roušek tříd podobných třídě N95 žádejte společnost LegitScript zde.

[28. července 2021] Rozšíření přístupu k personalizované reklamě

V dubnu 2021 jsme omezenému počtu vládních organizací umožnili propagaci obsahu souvisejícího s onemocněním COVID‑19, který splňuje naše zásady pro personalizovanou reklamu. Jednalo se mimo jiné o všeobecné informace o vakcínách proti onemocnění COVID‑19, zprávy o nejnovějších pravidlech chování během jeho pandemie a obecněji řečeno o aktuální služební sdělení, která mohou mít pro zákazníky zásadní význam.

Nyní tento přístup rozšiřujeme i na další vládní organizace, včetně uznávaných a oficiálních vládních ministerstev, odborů, agentur či úřadů. Tyto vládní instituce jsou teď oprávněné spouštět personalizované reklamy související s onemocněním COVID‑19, které splňují příslušné zásady.

Procesy související se zásadami a jejich vymáháním budeme během nejbližších měsíců dále vyhodnocovat, abychom tento typ inzerce mohli postupně umožnit i dalším inzerentům.

[29. dubna 2021] Povolujeme přípustný obsah personalizovaných reklam

Abychom pro naše uživatele zajistili přístup k informacím o ochraně před onemocněním COVID-19, umožníme některým subjektům zobrazování personalizovaných reklam na obsah související s tímto onemocněním. Musí ovšem splňovat naše zásady personalizované inzerce. Jde například o obecné informace o vakcínách proti nemoci COVID-19, zprávy o nejnovějších postupech ochrany proti ní a obecněji řečeno o aktuality s velkým významem pro zákazníky.

Veškerý obsah personalizovaných reklam související s onemocněním COVID-19 byl podle našich zásad týkajících se citlivých událostí blokován. Zásady personalizované inzerce za normálních okolností obsah zaměřený na preventivní ochranu zdraví, včetně informací o vakcínách, povolují. Po této aktualizaci bude moci vybraná skupina subjektů zobrazovat personalizované reklamy propagující obsah týkající se onemocnění COVID-19, který je v souladu se zásadami. Nadále bude zakázána personalizace na základě obsahu týkajícího se zdraví, který zahrnuje obsah související s osobním zdravotním stavem nebo informacemi o něm. Toto je v rámci standardních zásad Googlu ohledně personalizované inzerce vždy zakázáno.

Z počátku budeme povolovat pouze personalizované reklamy omezeného počtu státních organizací, které budou chtít veřejně šířit relevantní informace. V nadcházejících měsících budeme postupně počet způsobilých inzerentů rozšiřovat a zahrnovat mezi ně poskytovatele zdravotní péče, nevládní a mezivládní organizace, inzerenty s ověřením pro zobrazování volebních reklam a spravované účty ze soukromého sektoru, u nichž máme dobré zkušenosti s dodržováním zásad. Zároveň budeme průběžně vyhodnocovat jak zásady samotné, tak proces jejich uplatňování.

[4. března 2021] Aktualizace zásad týkajících se omezení propagace prostředků osobní ochrany dýchacích cest

Inzerenti nyní mohou propagovat chirurgické a další roušky, které nespadají do třídy N95, včetně jejich alternativ. Z důvodu celosvětového nedostatku osobních ochranných prostředků pro zdravotníky bude i nadále zakázána propagace prodeje roušek a respirátorů tříd N95, KN95, FFP2, FFP3, PFF2, PFF3 a KF94.

[15. června 2020] Omezení prodeje ochranných masek, roušek a respirátorů, které mohou být životně důležité pro zdravotnické pracovníky během koronavirové epidemie (COVID-19):

Uplatňujeme dočasné omezení týkající se ochranných masek, roušek a respirátorů, které mohou být životně důležité pro zdravotnické pracovníky během pandemie COVID-19. Chceme tím zabránit reklamám, které by koronavirového onemocnění (COVID-19) zneužívaly. Cílem tohoto kroku je zamezit globálnímu nedostatku produktů, které jsou při boji s pandemií COVID-19 zásadní. Opatření vychází z našichzásad týkajících se citlivých událostí v rámci zásad pro nevhodný obsah.

Povolujeme reklamy na prodej roušek vyrobených výhradně z látky. Ochranné masky, roušky a respirátory obsahující další prvky nebo zařízení povoleny být nemusí.

Provádíme také další kroky, abychom zabránili umělému zvyšování cen, které omezuje přístup k jiným položkám zásadního významu v síti Google.

[30. března 2020] Aktualizace našich zásad týkajících se citlivých událostí

V březnu 2020 jsme objasnili, že každé „ohrožení veřejného zdraví“ bude považováno za citlivou událost. Další informace naleznete v zásadách týkajících se citlivých událostí v rámci zásad pro nevhodný obsah.

Způsobilost inzerentů k zobrazování reklam souvisejících s koronavirovým onemocněním COVID-19

Abychom našim uživatelům zajistili přístup k základním informacím ohledně koronavirového onemocnění COVID-19, mohou některé subjekty nyní zobrazovat reklamy, které s onemocněním souvisí. 

V současné době povolujeme reklamy od vládních organizací, poskytovatelů lékařské péče, nevládních organizací, mezivládních organizací, ověřených inzerentů volebních reklam a spravovaných účtů ze soukromého sektoru s historií dodržování zásad, kteří chtějí veřejnosti poskytnout relevantní informace. Naše zásady a postupy jejich vynucování neustále vyhodnocujeme, abychom mohli tento výčet v následujících týdnech rozšířit o více inzerentů. 

Zajištění ochrany soukromí našich uživatelů:

Soukromí a bezpečnost našich uživatelů zajišťujeme tím, že u obsahu souvisejícího s koronavirovým onemocněním COVID-19 budeme na základě zásad pro personalizované reklamy i nadále zakazovat cílení na publikum. 

Ochrana našich pracovníků a komunity:

Podnikáme kroky s cílem prioritizovat zdraví našich zaměstnanců, externích spolupracovníků a komunit, v nichž žijí, a to například snížením počtu pracovníků docházejících na určitá pracoviště. To může vést k určitým zpožděním při poskytování podpory našim uživatelům, inzerentům a majitelům obsahu. 

Časté dotazy

Kde najdu více informací o koronavirovém onemocnění COVID-19?

Webová stránka Světové zdravotnické organizace obsahuje aktuální informace a pokyny týkající se epidemie koronaviru.

Jak mě bude služba Google Ads i nadále informovat o dodatečných změnách, ke kterým v souvislosti s koronavirovým onemocněním COVID-19 dojde? 

Situace týkající se koronaviru se každý den vyvíjí a my vám poskytneme všechny novinky včetně jakýchkoli změn, které mohou ovlivnit naše procesy a systémy podpory. 

Aktuální informace o tom, jaký vliv na vás mohou tyto změny mít, najdete vždy v tomto článku. Článek budeme pravidelně aktualizovat.

Jak služba Google Ads bojuje s dezinformacemi o koronavirovém onemocnění COVID-19?

Usilovně pracujeme na rychlém odstraňování reklam, které porušují naše zásady, včetně těch, které lidi odrazují od vyhledání lékařské péče nebo tvrdí, že škodlivé látky mají pozitivní vliv na zdraví.

Narazíte-li na reklamní obsah porušující tyto zásady, nahlaste ho prosím. Pokyny k nahlašování porušení našich zásad jsou k dispozici zde.

Jak mohou inzerenti zajistit, aby jejich reklamy splňovaly zásady?
Ujistěte se prosím, že splňujete naše zásady včetně zásad služby Google Ads. Pokud váš reklamní obsah tyto zásady porušuje, bude odstraněn. Bude odstraněn například obsah, který tvrdí, že škodlivé látky nebo léčebné postupy mohou mít pozitivní vliv na zdraví, nebo obsah, který porušuje naše zásady týkající se nevhodného obsahu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false