Актуализации на правилата на Google Ads във връзка със заболяването от коронавирус (COVID-19)

В сила от 15 юни 2020 г.

Въздействието на заболяването от коронавирус (COVID-19) нараства с всеки изминал ден и полагаме всички усилия, за да поддържаме безопасна рекламна екосистема за потребителите, рекламодателите и издателите. Тази страница предоставя важна информация и актуализации относно мерките, които предприемаме, за да предотвратим злоупотреби, свързани със заболяването от коронавирус (COVID-19). Рекламодателите трябва да спазват правилата на Google Adsпри показване на съдържание, свързано със заболяването от коронавирус (COVID-19), в частностправилата ни за деликатните събития, забраняващи съдържание, което има за цел извличане на ползи от пандемията, или такова, в което липсва деликатност по отношение на тази международна заплаха за здравето.

Продължаваме да оценяваме ситуацията, за да предприемаме мерки относно новите продукти/услуги, използвани за експлоатиране на потребителите, както и да активираме повторно определени продукти/услуги, когато ситуацията се стабилизира.

Тази страница ще се актуализира с развитието на ситуацията. В нея можете да проверявате за актуална информация относно мерките, които Google Ads предприема във връзка със ситуацията, за да се осигури безопасна и положителна практическа работа за потребителите.

Най-актуалната информация

 

[4 март 2021 г.] Актуализиране на правилата ни относно ограниченията за предпазни маски

Рекламодателите вече могат да популяризират хирургически и всякакви други маски, различни от N95 (или еквивалентен модел). Продажбата на маски тип N95, KN95, FFP2, FFP3, PFF2, PFF3 и KF94 продължава да бъде забранена поради глобалния недостиг на лични предпазни средства за специалисти в сферата на здравеопазването.

[30 март 2020 г.] Актуализиране на правилата ни за деликатните събития:

През март 2020 г. изяснихме, че всяка „обществена здравна криза“ ще се третира като деликатно събитие. За повече информация, моля, вижте нашите „Правила за деликатни събития“, част от „Правилата за неподходящо съдържание“.

[15 юни 2020 г.] Ограничаване на продажбата на маски, които може да са от жизненоважно значение за здравните работници по време на пандемията от COVID-19:

Налагаме временно ограничение на продажбата на маски, които може да са от жизненоважно значение за здравните работници по време на работата им в отговор на COVID-19, с цел да предотвратим рекламиране, което може да доведе до извличане на ползи от заболяването от коронавирус (COVID-19). С това решение искаме да предотвратим недостига в доставките в световен мащаб на продукти, които са от съществено значение за справяне с кризата с COVID-19, на базата на нашите „Правила за деликатни събития“, част от „Правилата за неподходящо съдържание“.

Ще допускаме реклами за продажба на маски, изработени изцяло от плат. Маски, които съдържат допълнителни функции или устройства, може да не бъдат допускани.

Освен това предприемаме допълнителни стъпки за предотвратяване на изкуствено завишаване на цените, ограничаващо или забраняващо достъпа до други артикули от съществено значение в мрежата на Google.

Рекламодатели, които отговарят на условията за показване на реклами, свързани със заболяването от коронавирус (COVID-19)

За да осигурим на потребителите си достъп до съществена информация при навигиране към заболяването от коронавирус (COVID-19), определени лица ще отговарят на условията за показване на реклами, свързани със заболяването от коронавирус (COVID-19). 

Понастоящем разрешаваме реклами отправителствени организации, доставчици на здравни грижи, неправителствени организации, междуправителствени организации, потвърдени рекламодатели с предизборни реклами и управлявани профили в частния сектор с история на спазване на правилата , които искат да предоставят уместна информация на обществеността. Продължаваме да оценяваме правилата и процесите по прилагането им с развитието на ситуацията, за да увеличим поетапно броя на рекламодателите през следващите седмици. 

Гарантиране на поверителността на потребителите ни:

Ще гарантираме поверителността и безопасността на потребителите си, като продължаваме да забраняваме насочването по аудитория на съдържание, свързано със заболяването от коронавирус (COVID-19), съгласно правилата ни заперсонализирани реклами

Защита на външните изпълнители и общността ни:

Предприемаме стъпки, за да дадем приоритет на благосъстоянието на служителите ни, външните изпълнители и общностите, в които те живеят, включително намаляване на персонала в определени обекти. Това може да доведе до известно забавяне при предоставяне на поддръжка на нашите потребители, рекламодатели и издатели. 

ЧЗВ

Къде мога да намеря още информация за коронавируса (COVID-19)?

На уебсайта наСветовната здравна организацияима актуална информация и насоки относно епидемията от коронавирус (COVID-19).

Как Google Ads ще продължи да ме информира за допълнителни промени по отношение на коронавируса (COVID-19)?

Ситуацията със заболяването от коронавирус (COVID-19) се променя всеки ден и ние се ангажираме да Ви предоставяме актуална информация, включително промени, които може да окажат въздействие върху системите за поддръжка и процесите ни. 

За да се информирате доколко Ви засягат тези промени, проверявайте редовно тази статия. Ще продължаваме да я актуализираме.

Какви мерки предприема Google Ads относно разпространението на грешна информация за коронавируса (COVID-19)?

Полагаме всички усилия, за да премахваме бързо рекламите, които нарушават нашитеправила, включително тези, които разубеждават хората да търсят медицинско лечение или в които се твърди, че опасни вещества са полезни за здравето.

Ако попаднете на рекламно съдържание, което нарушава тези правила, моля, подайте сигнал за него. Инструкции за подаване на сигнал за нарушения на правилата ни са налице тук.

Как рекламодателите да се погрижат рекламите им да спазват правилата?
Проверете дали спазвате правилата ни, включително правилата на Google Ads. Ако рекламното Ви съдържание нарушава тези правила, то ще бъде премахнато. Например съдържание, в което се твърди, че опасни вещества или лечебни практики са полезни за здравето, или съдържание, което нарушава нашите правила за неподходящо съдържание, ще бъде премахнато.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си