COVID-19: reklamné kredity pre malé a stredne veľké firmy v službe Google Ads

Upozorňujeme, že ak ste dostali reklamný kredit na podporu počas pandémie COVID‑19, jeho platnosť 31. decembra 2020 vypršala.

Chceme pomôcť malým a stredne veľkým firmám (SMB), aby mohli zostať v tomto náročnom období v kontakte so zákazníkmi. Z tohto dôvodu dávame svojim zákazníkom z kategórie SMB na celom svete reklamné kredity v hodnote 340 miliónov amerických dolárov, ktoré možno využiť na budúce výdavky na reklamu do konca roka 2020 na našich platformách služby Google Ads. Je to súčasť širšieho záväzku Googlu zameraného na podporu SMB, zdravotníckych organizácií, vládnych inštitúcií a zdravotníkov v prvej línii boja s touto celosvetovou pandémiou.

Táto stránka obsahuje ďalšie informácie a bude pravidelne aktualizovaná. Navštívte web služby Google for Small Business, ktorý predstavuje ďalší zdroj pomoci s riadením firmy v neistých časoch.

Časté otázky

Prečo Google ponúka reklamné kredity malým a stredne veľkým firmám?

Malé a stredne veľké firmy sú pilierom našich komunít. Podľa Svetovej banky tvoria asi 90 % všetkých firiem a zamestnávajú vyše polovicu všetkých zamestnancov na celom svete.
COVID‑19 predstavuje mimoriadnu výzvu pre firmy, ktoré môžu byť ohrozené zatváraním a klesajúcimi výnosmi, aj keď nájdu spôsoby, ako podporiť a ochrániť svojich zamestnancov. Reklamný kredit je naším gestom na vyjadrenie podpory a solidarity s týmito firmami, ktoré sa snažia zostať v kontakte so svojimi zákazníkmi.

Kto má nárok na reklamný kredit?

Malé a stredne veľké firmy na celom svete, ktoré mali v účte Google Ads výdavky v desiatich z dvanástich mesiacov v roku 2019 a v januári alebo februári tohto roka. Oprávnenými zákazníkmi sú tí, ktorí inzerovali priamo prostredníctvom nás alebo tretej strany a dodržiavajú naše pravidlá reklamy.

Podľa čoho určujete, či je firma malá alebo stredne veľká?

Máme globálny tím, ktorý sa špecializuje na konzultácie a podporu potrieb malých a stredne veľkých firiem po celom svete, a reklamné kredity pôjdu na podporu týchto firiem. Spolupracujeme s SMB na celom svete od miestnych predajní až po firmy so stovkami zamestnancov a mnohými pobočkami.

Môžem požiadať o reklamný kredit?

Neexistuje žiadny proces podávania žiadostí ani žiadne kroky, ktoré môžete v tejto súvislosti podniknúť. Po sprístupnení reklamných kreditov sa tieto kredity automaticky pripíšu na účty Google Ads podľa uvedených podmienok oprávnenosti. Žiaľ, nebudú sa robiť žiadne výnimky. Reklamné kredity nemožno prenášať, deliť ani refundovať. Nižšie si prečítajte odpoveď na častú otázku „Ako zistím, či dostanem reklamný kredit?“ pre krajiny, kde sme sprístupnili reklamné kredity.

Ako zistím, či dostanem reklamný kredit?

Reklamné kredity sa automaticky pripíšu na oprávnené účty Google Ads s fakturačnou adresou v krajinách uvedených vyššie. V prípade zákazníkov v príslušných krajinách, ktorí získali reklamný kredit, pošleme e‑mail s upozornením primárnemu kontaktu v účte. Ak tu vaša krajina ešte nie je uvedená, skontrolujte túto stránku v nasledujúcich týždňoch. Postupne pridávame ďalšie krajiny.

Prečo Google pripisuje reklamné kredity postupne?

Pripisovanie týchto špecializovaných kreditov na účty Google Ads vyžadovalo vybudovanie novej infraštruktúry. Postupným pridávaním ďalších krajín sa zabezpečí bezproblémové pripisovanie reklamných kreditov na účty na celom svete v rámci rôznych jazykov a mien. Takto zároveň chceme zaistiť dobrý dojem zákazníkov.

Akú výšku má reklamný kredit?

Suma reklamného kreditu sa bude líšiť v závislosti od minulých výdavkov v službe Google Ads, fakturačnej adresy vašej krajiny a meny účtu Google Ads. Každý oprávnený zákazník získa kredit raz, a to až do maximálnej sumy zodpovedajúcej hodnote 1 000 USD. Zamerali sme sa na to, aby sa reklamný kredit dostal k čo najväčšiemu počtu našich zákazníkov, ktorí prevádzkujú malé firmy. Je to gesto na vyjadrenie podpory a solidarity s týmito firmami, ktoré sa snažia zostať v kontakte so svojimi zákazníkmi.

Môžem získať reklamný kredit viackrát?

Každý oprávnený zákazník získa reklamný kredit raz. Ak oprávnený zákazník inzeruje pomocou viacerých účtov alebo typov kampaní v jednom účte, reklamný kredit bude môcť získať iba raz.

Ak som oprávneným zákazníkom, ktorý získa kredit, kde sa tento kredit zobrazí v mojom účte?

Oprávnení zákazníci uvidia pripísaný kredit na stránke Promá v účte Google Ads. Stačí kliknúť na ikonu kľúča v hornej časti stránky a potom zvoliť Promá v sekcii Fakturácia. Sumu použitú v rámci fakturačného cyklu si môžete zobraziť na stránke Transakcie vo svojom účte.

Ak spravujem viacero účtov prostredníctvom účtu správcu (ako tretia strana alebo priamy klient), kde uvidím kredity za svoje oprávnené účty?

Informácie o tom, ktorí zákazníci získali kredit, si používatelia účtov správcu s oprávnenými zákazníckymi účtami (prepojenými priamo alebo prostredníctvom iných účtov správcu) budú môcť zobraziť na stránke Upozornenia v príslušnom účte správcu.

Správcovia účtov správcu, ktorí priamo spravujú oprávnené klientske účty, navyše dostanú e‑mail s upozornením po automatickom pripísaní kreditov. Súčasťou tohto e‑mailu budú prehľad účtov, ktoré získali kredit, a príslušné sumy. Ak má účet správcu oprávnené účty s fakturačnou adresou v odlišných krajinách, pri postupnom sprístupňovaní reklamných kreditov v ďalších krajinách môže dôjsť k odoslaniu viacerých potvrdzovacích e‑mailov.

Ak používam konsolidovanú fakturáciu, ako uvidím reklamný kredit vo svojich fakturačných dokumentoch?

V ďalšom fakturačnom cykle uvidíte pripísané kredity vo svojej faktúre a súbore CSV. Upozorňujeme, že ak je v tomto fakturačnom cykle kredit vyšší ako suma minutá účtom, ktorý získal kredit, zohľadní sa iba suma kreditu, ktorý sa použil v danom fakturačnom cykle. Viac o získaní prístupu k dokumentom v účte správcu sa dozviete na tejto stránke.

Ak sú viaceré klientské účty zahrnuté do jedného účtu správcu, získa reklamný kredit každý účet?

Reklamný kredit sa pripisuje jednotlivým oprávneným klientom. Ak sú viacerí oprávnení zákazníci zahrnutí v jednom účte správcu, kredit sa pripíše raz každému oprávnenému klientovi.

Ak tretia strana inzeruje svoju vlastnú firmu v službe Google Ads, spĺňa podmienky?

Ak účet, pod ktorým partner inzeruje svoju vlastnú firmu, spĺňa kritériá oprávnenosti, reklamný kredit získa v tomto účte.

Ako bude fungovať reklamný kredit?

Tento reklamný kredit sa použije na budúce výdavky v službe Google Ads. Nebude sa vzťahovať na žiadne výdavky v službe Google Ads pred pripísaním reklamného kreditu vrátane zaúčtovaných alebo vyfakturovaných minulých (alebo aktuálnych) výdavkov v službe Google Ads. Tieto reklamné kredity budú platiť na platforme Google Ads vrátane Vyhľadávacej siete, Obsahovej siete a služby YouTube, ako aj vo všetkých typoch kampaní.

Ako dlho sú reklamné kredity platné?

Tento reklamný kredit možno využiť v priebehu roka a musí sa využiť do 31. decembra 2020. Po 31. decembri 2020 platnosť reklamného kreditu uplynie a nevyužitá časť bude odstránená z vášho účtu Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory